ZOEKEN NA DE KOLONIALE TIJD (= na 1859) IN DE REGISTERS VAN VEENHUIZEN EN DE OMMERSCHANS

Door Wil Schackmann

In 1859 nam de Staat de gestichten in Veenhuizen en de Ommerschans over van de Maatschappij van Weldadigheid. In het Drents Archief  toegang 0137.01 (alle inventarisnummers op deze pagina komen uit die toegang - wil je zelf daarin zoeken dan kom je hier bij die inventaris) bevinden zich diverse registers van bewoners van Veenhuizen en de Ommerschans die via internet raadpleegbaar zijn.
Het onderstaande overzicht daarvan is een samenraapsel van registers. Het is zeker niet compleet, maar de meeste bewoners staan er ergens wel in.
OS betekent Ommerschans, VH1 betekent eerste gesticht Veenhuizen, VH2 tweede gesticht Veenhuizen en VH3 derde gesticht Veenhuizen.

Opmerking-1: Alle links op deze pagina openen in een nieuw venster, dus om hier terug te keren moet je dat venster sluiten.

Opmerking-2: Voor degenen die rechtstreeks op deze pagina gekomen zijn: dit is een vervolg op de opsomming van bedelaarsregisters vanaf 1822 op de pagina 'Zoeken in de inschrijfregisters en stamboeken van de Koloniën van Weldadigheid 1818-1859'. Klik daar op 'bedelaars' en je vindt de voorafgaande registers, waarvan sommige doorlopen na 1859. Diverse van de daar genoemde alfabetische registers zijn bruikbaar om voor de jaren tot 1882 het nummer van een bedelaar te vinden.

Opmerking-3: De meeste tijdbepalingen van registers zijn overgenomen uit de inventaris van toegang 0137.01. Mochten bepaalde data niet kloppen dan hoor ik dat graag. Überhaupt hoor ik graag gebruikerservaringen met deze pagina, zie hier voor mijn mailadres.

Opmerking-4: Van 1860 tot 1 januari 1875 vielen Veenhuizen en de Ommerschans onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De archieven van dat ministerie bevinden zich in het Nationaal Archief te Den Haag. Tot 1870 is dat 'het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Gestichten Ommerschans en Veenhuizen, 1859-1870', toegang 2.04.19.02. Je kunt hier de inventaris van dat archief inzien.
Vanaf 1 januari 1875 vallen ze onder het ministerie van Justitie en dat archief bevindt zich ook bij het Nationaal Archief.               Serie inschrijfregisters bedelaars 1860-1874  
Periode Invnr Opmerkingen
1862-1872
602
nummers 1-1500
1862-1873
603
nummers 1501-3000
1862-1873
601
Gedeeltelijk alfabetisch register op invnr 603
1860-1873
604
nummers 3001-4500
1860-1874
605
nummers 4501-6274                       Diverse registers Veenhuizen/Ommerschans 1860-1894
Periode Invnr Opmerkingen
1860-1869
595
ambtenaren, arbeiders, bedelaarsgezinnen en wezen in VH2
1860-1877
596
ambtenaren, arbeiders, veteranen en wezen in VH2
1860-1884
654
ambtenaren, veteranen, vrijwilligers en wezen in VH3
1860-1894
655
ambtenaren, veteranen en vrijwilligers in VH31863-1868 299 Register van buitenechtelijk verwekte bedelaarskinderen1864-1866 300 Chronologisch inschrijvingsregister bedelaars
1866-1868 301 Chronologisch inschrijvingsregister bedelaars
1873-1875 302 Chronologisch inschrijvingsregister bedelaars                       Serie inschrijfregisters personen in VH2 1869-1877
Periode Invnr Opmerkingen
1872-1877 606 nummers 1-1500
1869-1877 607 nummers 3001-4500
1873-1875 608 nummers 4501-6259, met mutaties tot 1877MAN-VROUW SCHEIDING 1870 EN MINISTERIE VAN JUSTITIE 1875
Vanaf 1870 werden in de Ommerschans alleen mannelijke bedelaars en landlopers gehuisvest. Alle vrouwen en kinderen gingen naar Veenhuizen.
Per 1 januari 1875 gingen Veenhuizen en de Ommerschans over van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar het Ministerie van Justitie. Het archief van laatstgenoemde ministerie bevindt zich ook bij het Nationaal Archief in Den Haag, maar ik heb geen idee bij welke toegang je daarvoor moet zijn.            Losse registers Veenhuizen/Ommerschans 1870-1889
Periode Invnr Opmerkingen
1870-1886
457a
Register van vrijwillig opgenomen bedelaars
1878-1886 473 Register uit VH overgeplaatste landlopers
1882-1886 474 Inschrijfregister veroordeelden wegens dronkenschap
1882-1889 492 Aanwezige niet-veroordeelde kinderen, met alfabetisch register           Serie inschrijfregisters mannen in VH2 1874-1886
1874-1882
609
met mutaties tot 1884
1882-1886
610
met mutaties tot 1887
1874-1882
611
Alfabetisch register op invnr 609
1882-1886 612
Alfabetisch register op invnr 610                       Serie inschrijfregisters 1878-1886
Periode Invnr Opmerkingen
1878-1886
311
nummers 1-2058, mutaties tot 1888
1879-1886
312
nummers 2059-4128, mutaties tot 1888
1878-1886 313
nummers 4129-6198, mutaties tot 18881878-1886
314
Alfabetisch register op namen A-C
1878-1886 315
Alfabetisch register op namen D-G
1878-1886 316
Alfabetisch register op namen H-Kuix
1878-1886 317
Alfabetisch register op namen Kuix-Q
1878-1886 318
Alfabetisch register op namen R-V
1878-1886 319
Alfabetisch register op namen W-Z                       Serie inschrijfregisters bedelaars 1878-1887
Periode Invnr Opmerkingen
1878-1879
458
04-01-1878 tot 11-10-1879, nummers 3284-3299 en 1001-2240
1879-1883
459 11-10-1879 tot 12-11-1880 en 14-11-1882 tot 07-05-1883, nummers 2241-3299
1880-1884
460 12-11-1880 tot 22-11-1881 en 07-05-1883 tot 04-06-1884, nummers 1001-1999
1881-1882
461 22-11-1881 tot 14-11-1882, nummers 2000-2990
1882-1886
462 05-06-1884 tot 07-09-1885, nummers 2000-3299 en 21-12-1882 tot 01-07-1886 (deels ongeordende nummering)
1885-1886
463 07-09-1885 tot 30-08-1886, nummers 1001-1999
1879-1887
464 13-06-1879 tot 02-04-1887, ongeordende nummering1878-1887 465 Alfabetisch register op namen A-B
1878-1887 466 Alfabetisch register op namen C-E
1878-1887 467 Alfabetisch register op namen F-K
1878-1887 468 Alfabetisch register op namen L-R
1878-1887 469 Alfabetisch register op namen S-Z
1878-1887 470 Alfabetisch register met aantal veroordelingen
1878-1887 471 Alfabetisch register met aantal veroordelingen
1882-1886
472 Alfabetisch register op invnrs 462 en (gedeeltelijk) 463                       Serie inschrijfregisters bedelaars en landlopers 1888-1889
Periode Invnr Opmerkingen
1888
475
08-06-1888 tot 03-09-1888, nummers 5001-5714
1888-1889 476 03-09-1888 tot 01-08-1889, nummers 5715-6248
1889 477 01-08-1889 tot 30-11-1889, nummers 6249-5861
1888-1889 478 Alfabetisch register op de invnrs 475 - 477SLUITING OMMERSCHANS IN 1890
In 1890 wordt de Ommerschans gesloten. De nog aanwezige mannen gaan naar Veenhuizen. Vanaf 1890 betreffen de gegevens dus uitsluitend bewoners van Veenhuizen.                       Serie inschrijfregisters bedelaars in VH1 1886-1896
Periode Invnr Opmerkingen
1886-1889
493
nummers 1-1000, met mutaties tot 1899
1886-1896 494
nummers 1001-3000, met mutaties tot 1899
1886-1896 495
nummers 3001-5000, met mutaties tot 1899
1886-1896 496
nummers 5001-6794, met mutaties tot 1899
1886-1896 497
nummers 6795-7500, met mutaties tot 18991886-1896 498
Alfabetisch register op namen A-G
1886-1896 499
Alfabetisch register op namen H-L
1886-1896 500
Alfabetisch register op namen M-Q
1886-1896 501
Alfabetisch register op namen R-Z                  Serie inschrijfregisters bedelaars en landlopers (mannen) 1886-1897
Periode Invnr Opmerkingen
1886-1887
321
VH2: 27-09-1886 tot 17-12-1887, nummers 1006-2428
VH3: 24-01-1887 tot 31-12-1887, nummers 3005-4382
1888
322
OS: nummers 5001-6169
VH2: nummers 2437-2996
VH3: nummers 4382-4752
1889
323
OS: nummers 6172-6644
VH2: nummers 1019-1728
VH3: nummers 4753-5000 en 3001-3839
1890
324
VH1: nummers 6645-7500 en 5003-5291
VH2: nummers 1875-2622
VH3: nummers 3975-4807
1891
325
VH1: nummers 5320-6246
VH2: nummers 2635-2999 en 1001-1359
VH3: nummers 4823-4992 en 3011-3691
1892 326
VH1: nummers 6256-7282
VH2: nummers 1362-2019
VH3: nummers 3697-4440
1893 327
VH1: nummers 7292-7500 en 5001-5374
VH2: nummers 2020-2759
VH3: nummers 4466-5000 en 3001-3232
1894 328
VH1: nummers 5578-6179
VH2: nummers 2760-3000 en 1001-1365
VH3: nummers 3233-3911
1895 329
VH1: nummers 6180-6932
VH2: nummers 1372-1958
VH3: nummers 3916-4743
1896 330
VH1: nummers 6939-7500 en 5002-5105
VH2: nummers 1963-2558
VH3: nummers 4745-5000 en 3001-3473
1897 331
VH1: nummers 5120-5788
VH2: nummers 2562-3000 en 1001-1068
VH3: nummers 3474-42871886-1897
332
Alfabetisch register op namen A-E
1886-1897
333
Alfabetisch register op namen F-K
1886-1897
334
Alfabetisch register op namen L-R
1886-1897
335
Alfabetisch register op namen S-Z          Serie inschrijfregisters bedelaars in VH3 1886-1911
Periode Invnr Opmerkingen
1886-1887
656
24-10-1886 tot 16-07-1887, nummers 3001-3600
1887
657 16-07-1887 tot 21-10-1887, nummers 3601-4200
1887-1889
658 23-10-1887 tot 19-01-1889, nummers 4201-4800
1889
659 19-01-1889 tot 24-08-1889, nummers 4801-5000 en 3003-3607
1889-1890
660 24-08-1889 tot 04-09-1890, nummers 3608-4476
1890-1891
661 04-09-1890 tot 04-12-1891, nummers 4477-5000 en 3001-3547
1891-1893
662 12-12-1891 tot 06-06-1893, nummers 3548-4582
1893-1894
663 06-06-1893 tot 10-09-1894, nummers 4583-5000 en 3001-3606
1894-1896
664 10-09-1894 tot 18-07-1896, nummers 3607-5000 en 3001-3038
1896-1897
665 18-07-1896 tot 18-10-1897, nummers 3039-4101
1897-1899
666 18-10-1897 tot 17-06-1899, nummers 4102-5000 en 3001-3271
1899-1902
667 19-06-1899 tot 07-05-1902, nummers 3271-5000 en 3001-3678
1902-1905
668 09-05-1902 tot 30-05-1905, nummers 3682-4995 en 3002-4420
1905-1908
669 30-05-1905 tot 08-07-1908, nummers 4421-5000 en 3001-4211
1907-1911
670 25-04-1907 tot 04-03-1911, nummers 4212-5000 en 3001-31641886-1890
671
Alfabetisch register op invnrs 656-660 (de laatste gedeeltelijk)
1890-1896
672
Alfabetisch register op invnrs 661-664 (de laatste gedeeltelijk)
1894-1897
673
Alfabetisch register op invnrs 664 (gedeeltelijk) - 665 (gedeeltelijk)
1896-1902
674
Alfabetisch register op invnrs 665 (gedeeltelijk) - 667 (gedeeltelijk)
1899-1908
675
Alfabetisch register op invnrs 667 (gedeeltelijk) - 669 (gedeeltelijk)
1905-1911
676
Alfabetisch register op invnrs 669 (gedeeltelijk) - 670      Serie inschrijfregisters bedelaars en landlopers in VH2 1886-1937
Periode Invnr Opmerkingen
1886-1887
613
22-09-1886 tot 08-05-1887, nummers 1001-1600
1887
614
10-05-1887 tot 14-10-1887, nummers 1600-2193
1887-1888
615
15-10-1887 tot 04-06-1888, nummers 2194-2799
1888-1889
616
04-06-1888 tot 22-06-1889, nummers 2800-3000 en 1001-1485
1889-1890
617
24-06-1889 tot 23-07-1890, nummers 1486-2345
1890-1892
618
23-07-1890 tot 02-01-1892, nummers 2346-2999 en 1001-1377
1892-1893
619
02-01-1892 tot 06-06-1893, nummers 1378-2387
1893-1895
620
06-06-1893 tot 26-01-1895, nummers 2388-3000 en 1001-1370
1895-1896
621
28-01-1895 tot 06-06-1896, nummers 1371-2278
1896-1898
622
06-06-1896 tot 03-05-1898, nummers 2279-3000 en 1001-1192
1898-1900
623
03-05-1898 tot 25-06-1900, nummers 1193-2423
1900-1902
624
25-06-1900 tot 05-11-1902, nummers 2424-3000 en 1001-2292
1902-1904
625
05-11-1902 tot 18-08-1904, nummers 2293-2996 en 1002-2863
1904-1906
626
22-08-1904 tot 22-03-1906, nummers 2864-3000, 1001-3000 en 1001-1497
1906-1908
627
22-03-1906 tot 08-03-1908, nummers 1498-2998 en 1001-1213
1908-1910
628
31-03-1908 tot 26-04-1910, nummers 1214-2918
1910-1912
629
26-04-1910 tot 26-09-1912, nummers 2919-3000 en 1-1136
1912-1915
630
27-09-1912 tot 23-10-1915, nummers 1137-2584
1915-1918
631
23-10-1915 tot 10-05-1918, nummers 2585-3000 en 1-1067
1918-1920
632
10-05-1918 tot 23-06-1920, nummers 1068-2094
1920-1922
633
23-05-1920 tot 18-08-1922, nummers 2095-3000 en 1-278
1922-1924
634
22-08-1922 tot 05-09-1924, nummers 279-1478
1924-1926
635
05-09-1924 tot 12-10-1926, nummers 1479-2677
1926-1929
636
14-10-1926 tot 15-07-1929, nummers 2678-3000 en 1-872
1929-1931
637
16-07-1929 tot 14-12-1931, nummers 873-2067
1931-1934
638
17-12-1931 tot 10-08-1934, nummers 2068-3000 en 1-249
1934-1937
639
10-08-1934 tot 28-06-1937, nummers 250-14311886-1889
640
Alfabetisch register op invnrs 613 - 616 (gedeeltelijk)
1888-1898
641
Alfabetisch register op invnrs 616 - 622 (gedeeltelijk)
1892-1902
642
Alfabetisch register op invnrs 619 - 624 (gedeeltelijk)
1896-1906
643
Alfabetisch register op invnrs 622 - 626 (gedeeltelijk)
1900-1912
644
Alfabetisch register op invnrs 624 - 629 (gedeeltelijk)
1910-1922
645
Alfabetisch register op invnrs 629 - 633 (gedeeltelijk)
1922-1937
646
Alfabetisch register op invnrs 634 - 639 (gedeeltelijk)                       Serie inschrijfregisters bedelaars en landlopers in VH1 1889-1917
Periode Invnr Opmerkingen
1889-1890
502
02-12-1889 tot 19-08-1890, nummers 6501-7213
1890-1891
503 19-08-1890 tot 31-08-1891, nummers 7214-7500 en 5003-5839
1891-1892
504 31-08-1891 tot 13-09-1892, nummers 5840-6788
1892-1893
505 13-09-1892 tot 24-10-1893, nummers 6789-7500 en 5001-5235
1893-1895
506 24-10-1893 tot 12-01-1895, nummers 5236-6216
1895-1896
507 12-01-1895 tot 13-04-1896, nummers 6217-7130
1896-1897
508 14-04-1896 tot 19-08-1897,nummers 7131-7500 en 5001-5544
1897-1900
509 19-08-1897 tot 27-03-1900, nummers 5545-7331
1900-1903
510
27-03-1900 tot 29-04-1903, nummers 7332-7500 en 5001-6641
1903-1904
511a
29-04-1903 tot 06-10-1904, nummers 6642-7500
1904-1906
511b
06-10-1904 tot 13-07-1906, nummers 5001-5963
1906-1909
512
13-07-1906 tot 08-12-1909, nummers 5964-7500 en 5001-5276
1909-1911
513a
08-12-1909 tot 07-11-1911, nummers 5277-7072
1911-1916
513b
07-11-1911 tot 17-01-1916, nummers 6059-7072
1916-1917
514
18-01-1916 tot 20-02-1917, nummers 7073-72811889-1894
519
Alfabetisch register op invnrs 502 - (gedeeltelijk) 506
1900-1911
520
Alfabetisch register op invnrs 510 - (gedeeltelijk) 513
1912-1917
521
Alfabetisch register op invnrs 513 (gedeeltelijk) - 514


SIGNALEMENTSKAARTEN BEDELAARS 1896-1901
Dat er van 1896 tot 1901 foto's werden gemaakt van delen van de bedelaarspopulatie, had veel te maken met de theorie dat er een verband is tussen schedelvorm en criminele aanleg. Type een willekeurige naam in op allekolonisten.nl en je komt in het uitgebreide zoekscherm. Klik de andere bronnen weg zodat alleen 'Signalementskaarten' blijft staan, als je een bepaald persoon zoekt type je diens naam in en als je - ook heel leuk - alle signalementskaarten en foto's wilt bekijken type je helemaal niks in en druk je op 'zoeken'. Daarna klik je op een willekeurig cameraatje en dan kun je alle kaarten en foto's bekijken.
Informatie over de uit Gouda afkomstige personen op de signalementskaarten staat op de site van Jan Lafeber.                       Losse registers Veenhuizen 1896-1924
Periode Invnr Opmerkingen
1896-1908
677
Inschrijfregister VH3, nummers 3001-5000
1897-1908
647
Inschrijfregister VH2 nummers 1001-30001900-1908
523
Inschrijfregister nummers 5001-7500
1900-1908
524
Alfabetisch register op inschrijving 1900-19081910-1924 341 Verzoeken om gratie van bedelaars en landlopers
1913-1915 342 Bejaarde bedelaars en landlopers                       Serie ontslagregisters 1909-1934
Periode Invnr Opmerkingen
1909-1913
345
Ontslagregister augustus 1909 tot en met december 1913
1914-1916
346 Ontslagregister januari 1914 tot en met februari 1916
1916-1918
347 Ontslagregister maart 1916 tot en met februari 1918
1918-1920
348 Ontslagregister maart 1918 tot en met juni 1920
1920-1922
349 Ontslagregister juli 1920 tot en met juni 1922
1922-1924
350
Ontslagregister juli 1922 tot en met juni 1924
1924-1926
351 Ontslagregister juli 1924 tot en met juni 1926
1926-1928
352 Ontslagregister juli 1926 tot en met augustus 1928
1928-1930
353 Ontslagregister september 1928 tot en met september 1930
1930-1934
354 Ontslagregister oktober 1930 tot en met september 1934            Losse registers Veenhuizen 1916-1938
Periode Invnr Opmerkingen
1916-1930
678
Verpleegden in het Tehuis voor Ouden en Invaliden bij VH3
1917, 1921
679
Door de Raad van Tucht gestraften in VH3
1918-1920
692
Register in voorlopige hechtenis genomen personen in VH3
1934-1938 355 Alfabetisch register verpleegden 1934-1938                 Serie inschrijfregisters veroordeelde smokkelaars 1917-1918
1917
525
02-03-1917 tot 01-05-1917, nummers 1-1470
1917
526 01-05-1917 tot 18-06-1917, nummers 1471-2796
1917 527 18-06-1917 tot 18-07-1917, nummers 2797-3510
1917 528 18-07-1917 tot 21-09-1917, nummers 3511-5016
1917 529 21-09-1917 tot 30-11-1917, nummers 5017-6522
1917-1918 530
30-11-1917 tot 12-01-1918, nummers 6523-7260
1918
531 12-01-1918 tot 04-04-1918, nummers 7261-9042
1918 532 23-05-1918 tot 11-07-1918, nummers 1-1013
1918 533 11-07-1918 tot 26-11-1918, nummers 1014-2586
1917-1918 534 Alfabetisch register op invnrs 525 - (gedeeltelijk) 531
1917-1918 535 Alfabetisch register op invnrs 531 - (gedeeltelijk) 533
1917-1918 536 Alfabetisch register op invnrs 531 - (gedeeltelijk) 5321918
537 06-03-1918 tot 21-11-1918 verdachten van smokkel      Serie inschrijfregisters veroordeelden diverse misdrijven in VH3 1917-1921
Periode Invnr Opmerkingen
1917-1918
680
01-11-1917 tot 04-02-1918, nummers 1-1506
1918
681 04-02-1918 tot 06-05-1918, nummers 1507-2700
1918
682 06-05-1918 tot 03-09-1918, nummers 2701-4170
1918-1919
683 03-09-1918 tot 03-01-1919, nummers 4171-5688
1919
684 03-01-1919 tot 14-05-1919, nummers 5689-6905
1919
685 14-05-1919 tot 10-11-1919, nummers 6906-8123
1919-1920
686 10-11-1919 tot 14-05-1920, nummers 8124-9341
1920-1921
687 14-05-1920 tot 26-06-1921, nummers 9342-9782
1920-1921
688 27-12-1920 tot 12-10-1921, nummers 3001-3363
1917-1919
689 Alfabetisch register op invnrs 680-684
1918-1919
690 Alfabetisch register op invnrs 682-684
1919-1921
691 Alfabetisch register op invnrs 686-688       Serie inschrijfregisters veroordeelden wegens diverse misdrijven 1918-1948
1918-1919
538
16-12-1918 tot 20-06-1919, nummers 1-2478
1919-1920
539
20-06-1919 tot 13-04-1920, nummers 2479-4956
1920
540
13-04-1920 tot 20-10-1920, nummers 4957-6174
1920-1921
541
20-10-1920 tot 03-03-1921, nummers 6175-7368
1921-1922
542
03-03-1921 tot 26-02-1922, nummers 7369-8562
1922-1928
543
27-02-1922 tot 03-11-1928, nummers 8563-9756
1928-1936
544
09-11-1928 tot 24-07-1930, nummers 9757-9999
04-08-1930 tot 17-02-1936, nummers 7501-8463
1936-1942
545
17-02-1936 tot 13-05-1942, nummers 8464-9693, nog niet openbaar
1942-1948
546
17-05-1942 tot 01-09-1943, nummers 9694-9999
01-09-1943 tot 08-07-1948, nummers 7501-8383, nog niet openbaar
1918-1920
547
Alfabetisch register op invnrs 538-540 Onvolledig
1918-1936
548
Alfabetisch register op invnrs 538-544 Onvolledig                  Serie inschrijfregisters bedelaars en landlopers in VH1 1921-1940
Periode Invnr Opmerkingen
1921-1924 515
29-11-1921 tot 08-07-1924, nummers 5001-6194
1924-1928
516
08-07-1924 tot 29-03-1928, nummers 6195-7376
1928-1933
517
29-03-1928 tot 25-08-1933, nummers 7377-7500 en 5001-6070
1933-1940
518
25-08-1933 tot 06-08-1940, nummers 6071-7276 nog niet openbaar
1921-1940
522
Alfabetisch register op invnrs 515 - (gedeeltelijk) 518 nog niet openbaar      Serie inschrijfregisters veroordeelde mannen in openluchtgevangenis 1931-1941
1931-1934
550
05-03-1931 tot 20-10-1934, nummers 7596-8169
1934-1936
551
27-07-1934 tot 09-10-1936, nummers 8170-8608
1936-1939
552
16-06-1936 tot 09-02-1939, nummers 8609-9080
1938-1941
553
14-12-1938 tot 03-12-1941, nummers 9081-9600, nog niet openbaar
1941-1943
554
27-08-1941 tot 01-09-1943, nummers 9601-9999
07-01-1943 tot 24-11-1943, nummers 7501-7573, nog niet openbaar1931-1941
555
Alfabetisch register op invnrs 550-553, nog niet openbaar
1936-1943
556
Alfabetisch register op invnrs 552-554, nog niet openbaar            Serie wegens diverse misdrijven veroordeelde mannen 1934-1948
1934-1936
558
19-12-1934 tot 23-10-1936, nummers 10.000-11.252
1936-1938
559
23-10-1936 tot 20-05-1938, nummers 11.253-12.446
1938-1941
560
20-05-1938 tot 02-05-1941, nummers 12.447-13.484, nog niet openbaar
1941-1942
561
07-05-1941 tot 17-04-1942, nummers 13.485-14.666, nog niet openbaar
1942-1943
562
17-04-1942 tot 13-01-1943, nummers 14.667-15.848, nog niet openbaar
1943
563
13-01-1943 tot 05-11-1943, nummers 15.849-17.054, nog niet openbaar
1943-1944
564
05-11-1943 tot 11-08-1944, nummers 17.055-18.272, nog niet openbaar
1944-1945
565
11-08-1944 tot 21-11-1945, nummers 18.273-19.478, nog niet openbaar
1945-1946
566
21-11-1945 tot 08-03-1946, nummers 19.479-20.000, nog niet openbaar
08-03-1946 tot 03-07-1946, nummers 10.001-10.684, nog niet openbaar
1946-1947
567
03-07-1946 tot 01-05-1947, nummers 10.685-11.889, nog niet openbaar
1947-1948
568
01-05-1947 tot 11-01-1948, nummers 11.890-13.095, nog niet openbaar1934-1942
569
Alfabetisch register op invnrs 558-561 Onvolledig, nog niet openbaar
1936-1943
570
Alfabetisch register op invnrs 559-563 Onvolledig, nog niet openbaar
1941-1945
571
Alfabetisch register op invnrs 561-565 Onvolledig, nog niet openbaar
1944-1948
572
Alfabetisch register op invnrs 565-568 met ook nummers die niet in de registers terug te vinden zijn, nog niet openbaar