Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenVerantwoording van de voor De kinderkolonie gebruikte bronnen


De verantwoordingen zijn per hoofdstuk, met een inleidend stuk met algemene opmerkingen en literatuuropgave. Literatuur over het kindergesticht bestond nog niet, dus de (weinige) boeken die ik gebruikt heb betreffen allemaal andere onderwerpen.
Ik heb geprobeerd alles zo in te richten dat het optimaal bruikbaar is voor mensen die verder (familie)onderzoek willen doen. De verantwoordingen zijn pdf's die mensen desgewenst op hun eigen computer op kunnen slaan.
Als er foutjes in zitten of bij ander commentaar graag even een mailtje.


Inleiding op de verantwoording (en literatuur)

Verantwoording hoofdstuk 1: Vier duizend weezen, vondelingen en verlatene kinderen

Verantwoording hoofdstuk 2: Eindelijk zijn de kinderen van het Aalmoezeniershuis aangekomen

Verantwoording hoofdstuk 3: Het akelige geel op hun gelaat

Verantwoording hoofdstuk 4: Alle zijn in gevleeschdheid toegenomen

Verantwoording hoofdstuk 5: Het is zeker, dat er aan het 3e gesticht iets bestaat..

Verantwoording hoofdstuk 6: De Raad van Tucht voor weezen, vondelingen en verlatene kinderen

Verantwoording hoofdstuk 7: Wegens slecht gedrag naar herwaarts opgezonden

Verantwoording hoofdstuk 8: Drie millioen zes honderdvier duizend vier honderd vier en zeventig gulden vijf en tachtig cents

Verantwoording hoofdstuk 9: De wees van Amsterdam

Verantwoording hoofdstuk 10: Het Rijksweezengesticht