Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenMiddelburg maakt 'zwarigheid' om na zijn meerderjarigheid nog voor Marinus Willem van Rooijen te moeten betalen

Dit niet zo leuke gebaar van de Middelburgse stadsbestuurders wordt gemeld op pagina 141 van De kinderkolonie. Onderstaande brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid is gedateerd 21 juni 1834 en bevindt zich in Drents Archie, toegang 0186, invnr 149:

In antwoord op UwelEd brieff van den 18 april ll N13, houdende mededeeling van het verlangen van den wees M.W. van Rooijen, N1407, om nog een jaar in de kindergestichten te mogen blijven, heb ik de eer UwelEd te berigten, dat het bestuur der stad Middelburg, na daarmede te zijn bekend gemaakt, heeft verklaard zwarigheid te moeten maken om ook nog, na de meerderjarigheid van genoemden wees, voor zijn verbklijf in de opgemelde gestichten de kosten te moeten betalen.

Zie voor ietsje meer over Marinus Willem van Rooijen of Willem Marinus van Roijen, volgens de inschrijfgegevens nu 21 jaar oud, op deze pagina.