inv.nr. scan PK-nummer voornaam tussenvoegsel achternaam geboorte datum religie laatste woonplaats datum der designatie wijze van plaatsing datum aankomst in de koloniën aanmerkingen eigen opmerkingen invoerder
1571 115 1 Cornelis
Horemans 1807-09-27 Hervormd Haarlem 1821-07-07 Bij kontrakt met de gesubsidieerde gasthuizen te Haarlem a f 60.- L. A no 21 1821-07-09 Horemans uit het instituut te Wateren 22 Sept. 1824; ontslagen den 18 Mei 1827
1571 115 1 Charlotta Joha Barba v.d. Bosch 1813-02-07 Hervormd Koevorden 1825-02-03 Gratis bij kontr met het Gouv: van de Subk. Koevorden 1823-04-23 v.d Bosch uit het 3e Etabl N. 30 bij de 'wijze van plaatsing' staat 'zie N 15'
1571 115 2 Gerrit
Termeij 1808-03-20 Roomsch Kath Utrecht 1822-03-29 Bij kontrakt met de Stads aalmoezenierskamer te Utrecht a f 60.- (L A no 36) 1822-04-07 Termeij van kol 3 hoeve 35, den 31 December 1824; Termey ontslagen 21 Juny 1828 kan ook zijn Fermeij
1571 115 3 Maria Hendrina
Dimans 1809-08-15 Roomsch Kath Utrecht 1822-03-29 Bij kontrakt met de Stads aalmoezenierskamer te Utrecht a f 60.- (L A no 36) 1822-04-07 Dimans van kol 3 hoeve 35, den 31 Dec 1824; ontslagen 25 Julij 1827
1571 115 3 Maria Alida
Ekkers 1814-00-00 Gereformeerd Utrecht 1827-10-13 Bij kontrakt met de aalmoez. Kamer te Utrecht L. A. N 36 1827-10-04

1571 115 4 Catharina Elisabeth
Termeij 1810-05-06 Roomsch Kath Utrecht 1822-03-29 Bij kontrakt met de Stads aalmoezenierskamer te Utrecht a f 60.- (L A N 36) 1822-04-07 Termeij van kol 3 hoeve 35, den 31 December 1824; Termey ontslagen 21 Juny 1828 kan ook zijn Fermeij
1571 115 5 Klaas
Dimans 1813-05-18 Roomsch Kath Utrecht 1822-03-29 Bij kontrakt met de Stads aalmoezenierskamer te Utrecht a f 60.- (L A N 36) 1822-04-07 Dimans van kol 3 hoeve 35, den 31 December 1824 designatiedatum is doorgehaald
1571 115 6 Hendrika de Roock 1811-08-29 Hervormd Zaltboemel 1821-06-17 Bij kontrakt met Regt. der gecomb Weesh. te Z.Boemel (a f 60. L. A. no 23) 1821-06-24 de Roock van kol. 4 hoeve 22 den 11 February 1825
1571 115 7 Christiaan van Os 1809-03-02 Hervormd Zaltboemel 1821-06-17 Bij kontrakt met Regt. der gecomb Weesh. te Z.Boemel (a f 60. L. A. no 23) 1821-06-24 v Os van kol 4 hoeve 22 den 11 Febr 1825
1571 115 8 Antonia van der Mark 1809-08-06 Hervormd Zaltboemel 1821-06-17 Bij kontrakt met Regt. der gecomb Weesh. te Z.Boemel (a f 60. L. A. no 23) 1821-06-24 v.d Mark van kol 4 hoeve 22 den 11 Febr 1825
1571 115 9 Adrianus van Doesburg 1811-08-06 Hervormd Zaltboemel 1821-06-17 Bij kontrakt met Regt. der gecomb Weesh. te Z.Boemel (a f 60. L. A. no 23) 1821-06-24 v. Doesburg van kol 4 hoeve 22 den 11 Febr 1825
1571 115 10 Evert van Os 1811-10-23 Hervormd Zaltboemel 1821-06-17 Bij kontrakt met Regt. der gecomb Weesh. te Z.Boemel (a f 60. L. A. no 23) 1821-06-24 Van Os van kol 4 hoeve 22 den 11 Febr 1825
1571 115 11 Jan
Alles 1804-03-17 Roomsch Kath Beemster 1819-12-00 Met de overledene ouders uit de kontributie van het arrondissement Purmerende 1820-03-15 J, C, P, G, A en K Alles den 25 Maard 1825 uit kol 1 hoeve 35 en ontslagen 29 Oct 1825
1571 115 11 Jeune Gerdina den Oude 1819-03-02 Hervormd Willemstad 1823-08-07 Uit de Kontributie Willemstad 1823-09-17 J.G. den Oude uit kol 3 hoeve 18
1571 115 12 Cornelis
Alles 1808-00-00 Roomsch Kath Beemster 1819-12-00 Met de overledene ouders uit de kontributie van het arrondissement Purmerende 1820-03-15 J, C, P, G, A en K Alles den 25 Maard 1825 uit kol 1 hoeve 35 en ontslagen 29 Oct 1825
1571 115 12 Dirk den Oude 1812-03-14 Hervormd Willemstad 1823-08-07 Uit de Kontributie Willemstad 1823-09-17 D. den Ouden uit kol 3 hoeve 18
1571 115 13 Pieter
Alles 1811-05-14 Roomsch Kath Beemster 1819-12-00 Met de overledene ouders uit de kontributie van het arrondissement Purmerende 1820-03-15 J, C, P, G, A en K Alles den 25 Maard 1825 uit kol 1 hoeve 35 en ontslagen 29 Oct 1825
1571 115 13 Cornelia Teuna den Oude 1819-03-02 Hervormd Willemstad 1823-08-07 Uit de Kontributie Willemstad 1823-09-17 C.F. den Ouden uit kol 3 hoeve 18
1571 115 14 Grietje
Alles 1813-12-03 Roomsch Kath Beemster 1819-12-00 Met de overledene ouders uit de kontributie van het arrondissement Purmerende 1820-03-15 J, C, P, G, A en K Alles den 25 Maard 1825 uit kol 1 hoeve 35 en ontslagen 29 Oct 1825
1571 115 14 Maria Gesina van den Bosch
Hervormd Koevorden 1825-02-03 Gratis bij kontrakt met het Gouvernement van de Subkommissie Koevorden 1827-01-30

1571 115 15 Aaltje
Alles 1816-00-00 Roomsch Kath Beemster 1819-12-00 Met de overledene ouders uit de kontributie van het arrondissement Purmerende 1820-03-15 J, C, P, G, A en K Alles den 25 Maard 1825 uit kol 1 hoeve 35 en ontslagen 29 Oct 1825
1571 115 15 Hend. Karel Fred. Emil. v.d. Bosch 1819-07-27 Hervormd Koevorden 1825-02-03 Gratis bij kontrakt met het Gouvernement van de Subkommissie Koevorden 1823-04-23 v.d Bosch uit het 3e Etabl (N 30) den 4 October 1827 aankomstdatum is fout, moet zijn 23-04-1825
1571 116 16 Klaas
Alles 1817-00-00 Roomsch Kath Beemster 1819-12-00 Met de overledene ouders uit de kontributie van het arrondissement Purmerende 1820-03-15 J, C, P, G, A en K Alles den 25 Maard 1825 uit kol 1 hoeve 35 en ontslagen 29 Oct 1825
1571 116 16 Quirinus Roeloffinus v.d. Bosch 1815-10-27 Hervormd Koevorden 1825-02-03 Gratis bij kontr met het Gouv: van de Subk. Koevorden 1825-04-23 v.d Bosch uit het 3e Etabl (N 30) den 4 October 1827 geboortedatum is fout, moet zijn 27-10-1821
1571 116 17 Johanna Wilhelmina de Rooij 1807-02-20 Hervormd Utrecht 1825-04-26 Bij kontrakt met Regenten der aalm. kamer te Utrecht L. A. no 17 1825-04-28

1571 116 18 Anna de Rooij 1812-02-17 Hervormd Utrecht 1825-04-26 Bij kontrakt met Regenten der aalm. kamer te Utrecht L. A. no 36 1825-04-28

1571 116 19 Josina
Hazelaar 1811-06-31 Hervormd Utrecht 1825-04-26 Bij kontrakt met Regenten der aalm. kamer te Utrecht L. D. no 12 1825-04-28

1571 116 20 Johanna
Hazelaar 1814-06-16 Hervormd Utrecht 1825-04-26 Bij kontrakt met Regenten der aalm. kamer te Utrecht L. D. no 12 1825-04-28

1571 116 21 Jacobus
Deutekom 1814-00-00 Hervormd Utrecht 1825-04-26 Bij kontrakt met Regenten der aalm. kamer te Utrecht L. D. no 12 1825-04-28

1571 116 22 Hendrik van Kampen 1806-00-00 Hervormd Dordrecht 1820-06-04 Bij kontrakt met Burg. van Dordrecht a f 60.- (L. A. no 10) 1820-06-04 H van Kampen uit het Instituut te Wateren den 8 Aug 1825; ontslagen 24 July 1826
1571 116 24 Elisabeth
Lutkenhuis 1816-09-07 Roomsch de Rijp 1820-05-31 Bij kontrakt met den Schout van de Rijp gratis met het gezin van hunne vader (L. A. N 6) 1820-06-08 Zacharias Lutkenhuis met zijnen oudsten zoon van verlof achtergebleven zijnde, zijn de 4 kinderen uit het 1 Etabl N12 den 16 Oct 1826 alhier overgebr.
1571 116 22 Leentje
Lutkenhuis 1818-03-13 Roomsch de Rijp 1820-05-31 Bij kontrakt met den Schout van de Rijp gratis met het gezin van hunne vader (L. A. N 6) 1820-06-08 Zacharias Lutkenhuis met zijnen oudsten zoon van verlof achtergebleven zijnde, zijn de 4 kinderen uit het 1 Etabl N12 den 16 Oct 1826 alhier overgebr.
1571 116 23 Grietje
Lutkenhuis 1821-02-13 Roomsch de Rijp 1820-05-31 Bij kontrakt met den Schout van de Rijp gratis met het gezin van hunne vader (L. A. N 6) 1820-06-08 Zacharias Lutkenhuis met zijnen oudsten zoon van verlof achtergebleven zijnde, zijn de 4 kinderen uit het 1 Etabl N12 den 16 Oct 1826 alhier overgebr.
1571 116 25 Annaatje
Lutkenhuis 1813-08-14 Roomsch de Rijp 1820-05-31 Bij kontrakt met den Schout van de Rijp gratis met het gezin van hunne vader (L. A. N 6) 1820-06-08 Zacharias Lutkenhuis met zijnen oudsten zoon van verlof achtergebleven zijnde, zijn de 4 kinderen uit het 1 Etabl N12 den 16 Oct 1826 alhier overgebr.
1571 116 26 Maartje
Prins

Nieuwe Niedorp 1823-12-31 Gratis bij kontrakt met het Gouvernement van de Subkomm. Alkmaar met het gezin van hunnen overleden vader K. Prins 1824-01-21 uit het 1 Etabl N73 den 18 Oct 1826
1571 116 27 Trijntje
Prins

Nieuwe Niedorp 1823-12-31 Gratis bij kontrakt met het Gouvernement van de Subkomm. Alkmaar met het gezin van hunnen overleden vader K. Prins 1824-01-21 uit het 1 Etabl N73 den 18 Oct 1826
1571 116 28 Kornelis
Prins

Nieuwe Niedorp 1823-12-31 Gratis bij kontrakt met het Gouvernement van de Subkomm. Alkmaar met het gezin van hunnen overleden vader K. Prins 1824-01-21 uit het 1 Etabl N73 den 18 Oct 1826; Cornelis Prins overleden 26 April 1827
1571 116 28 Jan
Hamstra 1806-08-23 Hervormd Leeuwarden 1823-02-26 Bij kontrakt met vd Haar te Leeuwarden a f 60. L. E. N 25 1820-06-00 J Hamstra uit kol 1 N11 den 3 Decb 1827 aankomstdatum klopt niet, moet zijn 16-03-1823
1571 116 29 Neeltje
Prins

Nieuwe Niedorp 1823-12-31 Gratis bij kontrakt met het Gouvernement van de Subkomm. Alkmaar met het gezin van hunnen overleden vader K. Prins 1824-01-21 uit het 1 Etabl N73 den 18 Oct 1826
1571 116 30 Jacques
Bartholomy 1812-12-31 Hervormd s Gravenhage 1822-06-20 Bij kontrakt met Diak. der Ned Herv Gem. te 's Hage à f 60: L. A. N37 1822-06-20 Bartholomy uit kol 1 hoeve 103 den 27 Octb 1826 en gedeserteerd 28 Juny 1827
1571 117 31 Frans van der Spek 1814-09-30 Hervormd s Gravenhage 1824-06-05 Bij kontrakt met Burg. van 's Hage a f 60. (L. A. N41) 1824-06-16 vd Spek uit kol 1 h 103 den 27 Octb 1826
1571 117 32 Appolonia
Bouwman 1812-08-12 Hervormd s Gravenhage 1822-06-20 Bij kontrakt met Diak der Ned. Herv Gem. te 's Hage a f 60. (L. A. N37) 1822-06-21 Bouwman uit kol 1 h 103 den 27 Octb 1826
1571 117 33 Wilhelmina Berendina
Fulling 1810-03-15 Hervormd s Gravenhage 1824-06-05 Bij kontrakt met Diak der Ned. Herv Gem. te 's Hage a f 60. (L. A. N37) 1824-06-16 Fulling uit kol 1 h 103 den 27 Oct 1826
1571 117 34 Maria
Cino 1819-00-00 Hervormd Utrecht 1825-03-10 Bij kontrakt met de Stads aalmoezenierskamer te Utrecht a f 60.- (L A N17) 1825-03-28 Cino uit kol 2 hoev 6 den 27 Octb 1826; overleden 9 Jan 1828
1571 117 35 Maarten van Duijn 1810-02-20 Hervormd Schiedam 1822-07-27 Bij kontrakt met de Magistraats armenkamer te Schiedam a f 60.- (L. A. N39) 1822-07-21 van Duijn uit kol 2 hoeve 6 den 27 Octb 1826; M. van Duijn ontslagen 11 Novb 1827
1571 117 35 Antje
Haverkamp

de Rijp
Bij kontrakt met de Schout van de Rijp L. A. N6 1828-04-16

1571 117 36 Neeltje
Keller 1812-00-00 Hervormd Utrecht 1825-03-10 Bij kontrakt met de Stads aalmoezenierskamer te Utrecht a f 60.- (L. A. N36) 1825-03-28 Keller uit kol 2 hoeve 6 den 27 Octb 1826 en overleden den 12 July 1827
1571 117 37 Jacobus
Hofman 1808-05-08 Hervormd Leiden 1823-06-30 Bij kontrakt met Reg. van het H. G. huis te Leiden a f 60.- (L. A. N29) 1823-07-03 Hofman uit kol 2 hoeve 6 den 27 Octb 1826
1571 117 38 Maarten de Vos 1809-08-20 Hervormd Alkmaar 1820-05-15 Bij kontrakt met Reg. van het aalmoezeniershuis te Alkmaar a f 60. (L. A. N2) 1820-06-13 uit kol 2 hoeve 25 den 27 Octb 1826
1571 117 39 Hendrika van Kempen 1814-00-00 Hervormd Utrecht 1825-03-10 Bij kontrakt met de aalmoezeniers kamer te Utrecht a f 60.- (L. D. N12) 1825-03-19 uit kol 3 hoeve 83 den 28 Octb 1826
1571 117 42 Sijbrand
Posthumus 1807-00-00 Hervormd Thiel
Deze uit het Aalmoezeniershuis van Amsterdam overgenomene kinderen is na hun ontslag nog een jaar verblijf in de kolonie toegestaan. 1824-02-20 11 Septb 1826 overgeboekt van N76.
1571 117 43 Hendrik
Gelderman 1806-00-00 Hervormd Thiel
Deze uit het Aalmoezeniershuis van Amsterdam overgenomene kinderen is na hun ontslag nog een jaar verblijf in de kolonie toegestaan. 1824-02-20 26 Novb 1826 overgeboekt van N42.
1571 117 44 Jan Harme
Dieseriewind 1806-00-00 Hervormd Amsterdam
Deze uit het Aalmoezeniershuis van Amsterdam overgenomene kinderen is na hun ontslag nog een jaar verblijf in de kolonie toegestaan. 1825-04-27 26 Novb 1826 overgeboekt van N995.
1571 117 45 Geertrui Allegonda
Gerrits 1805-00-00 Hervormd Thiel
Deze uit het Aalmoezeniershuis van Amsterdam overgenomene kinderen is na hun ontslag nog een jaar verblijf in de kolonie toegestaan. 1824-02-20 26 Novb 1826 overgeboekt van N36.
1571 118 46 Anthonia Maria
Schults 1807-00-00 Roomsch Arnhem