Naar het overzicht
van stukken over WATERENDe 'alumni van 1845', de jongeren die in 1845 uit het Instituut voor Landbouwkundige Opvoeding te Wateren vertrokken (of niet)

Net als alle hoofden van koloniŽn moet ook de Instituteur van Wateren, en dat is nu Jan Hendrik Geraets, in januari 1846 een lijst inleveren van alle jongeren die het afgelopen jaar met ontslag zijn gegaan. Op de lijst staan veertien wezen uit Veenhuizen.

De lijst bevindt zich in invnr 322, de scans 103 en 104 (ervoor is op scan 102 een totaaloverzicht van deze jongeren). In de tabel staat in de eerste kolom het weesnummer, dan de naam, vervolgens de leeftijd en tenslotte de 'ingetreden bestemming': De kop van de tabel luidt: 'Naamlijst van in 1845 ontslagen jongelieden met vermelding van derzelver bestemming'.

193
E.C.van Eindhoven
21
Den 22 Maart voor de Nationale Militie ontslagen; is echter later weder als kweekeling opgenomen
352
W.P. Bloemart
21
Den 12 mei ontslagen en schaapherder geworden van een naburig gehucht
789
J.J. de Haas
21
Den 5 April ontslagen en niet geslaagd zijnde in het verkrijgen van eene dienst als bakkersknecht of iets anders, in dienst getreden bij het Corps Jagers te ís-Hage
797
G. van Maanen
20
Den 7 April ontslagen. Dient als knecht bij een timmerman te Smilde
892
J. Wielegers
20
Den 5 April ontslagen. Zijne bestemming is onbekend gebleven
1035
A. Retel
19
Den 7 Julij voor den militaire dienst ontslagen
1289
E. Peelen
20
Den 5 April ontslagen en in eene administrative betrekking geplaatst te Rotterdam
1561
W. Leopold
20
Den 5 April ontslagen. Onbekend is zijne bestemming
1651
B.G. Theesing
20
Den 5 Mei ontslagen en in dienst gegaan op een oorlogsschip
1906
P. Telder
20
Den 12 Mei ontslagen en in dienst gekomen bij een melkboer te Amsterdam
2029
A. Aarse
20
Den 12 Mei ontslagen voor de krijgsdienst. Is later teruggekomen
2076
Z. Jansen
21
Den 11 Maart ontslagen voor de militaire dienst
2166
G.A. Philippus
20
Den 12 mei voor de Nationale Militie ontslagen; doch later ook hier teruggekomen
2172
W.H. Jordan
22
Den 12 mei ontslagen en knecht geworden bij een landeigenaar te Oranjewoud bij Heerenveen


Wateren, den 23 januarij 1846
Den Instituteur, J.H. Geraets

Samengevat: twee jongemannen van wie onbekend is waar ze nu uithangen, drie jongens die na een tijdje in militaire dienst weer terugkeren in Wateren, vier jongens die militair zijn geworden waarvan eentje bij de marine en vijf die zo op het oog een fatsoenlijke baan hebben gevonden: schaapherder, knecht bij een timmerman, administrative betrekking in Rotterdam, in dienst bij een melkboer en knecht bij een landeigenaar. Geen slechte score voor die tijd.

Ik ga de jongeren even allemaal nalopen. De vermelde wezenregisters zijn allemaal als scans te bekijken (zie bovenaan de pagina hoe dat te doen), maar kwekelingenregisters zijn er helaas niet als scans.

Ernest Christiaan van Eindhoven (en broers)

Ernest Christiaan van Eindhoven staat met het weesnummer 193 in het wezenregister met invnr 1412. Volgens die registratie is hij geboren op 14 april 1824, is hij hervormd en afkomstig uit Middelburg dat hem naar het kindergesticht heeft gebracht op 4 mei 1835.
Hij staat in het kwekelingenregister met invnr 1582 met kwekelingennummer 56. Daar staat geen datum bij dat hij van Veenhuizen naar Wateren is gegaan. Na zijn vertrek naar de militaire dienst op 22 maart 1845, keert hij weer terug op 2 juni 1845. In hetzelfe kwekelingenregister staat hij nu met nummer 61. Op 26 juni 1847 verlaat hij opnieuw, en dit keer definitief, de koloniŽn.

Hij is niet alleen aangekomen in Veenhuizen, maar tegelijk met twee broers:

Marinus Cornelis van Eindhoven, geboren 3 april 1828, dus een jongere broer van Ernest Christiaan, maar hij overlijdt te Veenhuizen op 1 februari 1838.

Johannes Marinus van Eindhoven, geboren 31 januari 1822, dus een oudere broer van Ernest Christiaan. Hij is op 3 juni 1842 met ontslag  gegaan.

Willem Frederik Blommaart

Zie over de schaapherder Willem Frederik Blommaart en zijn twee zussen deze pagina.

Johannes Jacobus de Haas

Johannes Jacobus de Haas staat met het weesnummer 789 in het wezenregister met invnr 1412. Volgens die registratie is hij geboren op 24 juli 1824, is hij hervormd en afkomstig uit Rotterdam, welke stad hem op 16 september 1835 naar het kindergesticht in Veenhuizen bracht.
Hij staat in het kwekelingenregister met invnr 1582 met kwekelingennummer 18. Daarbij wordt vermeld dat hij op 9 mei 1842 is overgegaan van Veenhuizen naar Wateren.
Blijkbaar heeft hij na zijn vertrek op 5 april 1845 nog contact gehad met Jan Hendrik Geraets, waardoor die laatste weet van zijn uiteindelijke bestemming.

Gerardus van Maanen

Gerardus van Maanen staat met het weesnummer 797 in het wezenregister met invnr 1412. Volgens die registratie is hij geboren op 20 maart 1825, is hij hervormd en afkomstig uit Den Haag dat hem op 5 mei 1840 naar het kindergesticht bracht.
Hij is op 20 mei 1842 van de kolonie weggelopen en daarvan teruggekeerd of gebracht op 10 juni 1842. Daarvoor moet hij zich verantwoorden bij de tuchtraad op 17 juni 1842, zie het zittingsverslag.

In het kwekelingenregister met invnr 1582 heeft hij kwekelingennummer 8 en daar wordt gemeld dat hij op 19 juni 1843 is opgenomen in Wateren en zoals ook hier boven vermeld op 7 april 1845 met ontslag de koloniŽn verlaat.

Jeremias Wieleger

Jeremias Wieleger staat (zonder 's' op het eind) met weesnummer 892 in het wezenregister met invnr 1412. Volgens die registratie is hij geboren op 1 mei 1825, is hij hervormd en afkomstig uit Tiel, dat hem op 5 juni 1837 naar het kindergesticht heeft gebracht. Designatienummer 386/6.
In het kwekelingenregister met invnr 1582 heeft hij kwekelingennummer 17. Gemeld wordt dat hij op 13 januari 1841 voor het Instituut is uitverkoren en dat hij zoals boven gemeld op 5 april 1845 is ontslagen.

Antonius Retel (en broers)

Zie voor de drie broers Antonius, Johannes Jacobus en Hendrik Retel uit Haarlem deze pagina.

Everardus Peelen

Everardus Peelen staat met het weesnummer 1289 in het wezenregister met invnr 1413. Volgens die registratie is hij geboren op 29 oktober 1825, is hij hervormd en afkomstig uit Rotterdam, dat hem op 14 februari 1836 naar Veenhuizen heeft gebracht. Designatienummer 309/4.
In het kwekelingenregister met invnr 1582 staat hij niet in het register, zodat ik hem nog niet heb kunnen vinden en ik mij hier moet beperken tot de mededeling dat hij op 5 april 1845 met ontslag de koloniŽn achter zich laat.

Wilhelmus Leopold

Wilhelmus Leopold staat (geschreven als Leeopold) met het weesnummer 1561 in het wezenregister met invnr 1411 en in het wezenregister met invnr 1413. Volgens die registratie is hij geboren op 16 mei 1825, is hij hervormd en afkomstig uit Amsterdat dat hem op 30 mei 1834 in het kindergesticht bracht. Ook vermeld wordt dat hij vondeling is.
In het kwekelingenregister met invnr 1582 heeft hij kwekelingennummer 25. Gemeld wordt dat hij op 28 juni 1841 is overgegaan van Veenhuizen naar Wateren en dat hij zoals boven vermeld op 5 april 1845 is vertrokken.

Bernardus George Thesing

Bernardus George Thesing (met ťťn 'e' in tegenstelling tot hier boven) staat met het weesnummer 1651 in het wezenregister met invnr 1411 en in het wezenregister met invnr 1413. Volgens die registratie is hij geboren op 12 maart 1825, is hij hervormd en afkomstig uit Amsterdam dat hem op 30 mei 1834 in het kindergesticht bracht. Vermeld wordt dat hij een vondeling is.
In het kwekelingenregister met invnr 1582 heeft hij kwekelingennummer 48. Gemeld wordt dat hij op13 januari 1840 is overgegaan van Veenhuizen naar Wateren en op 5 mei 1845 in militaire dienst gaat.

Pieter Telder

Pieter Telder staat met het weesnummer 1906 in het wezenregister met invnr 1413. Volgens die registratie is hij geboren op 30 juli 1825, is hij 'Lutersch' en is hij afkomstig uit Amsterdam dat hem op 18 juli 1836 naar Veenhuizen heeft gebracht. Designatienummer 336/9.
Hij staat met kwekelingennummer 74 in het kwekelingenregister met invnr 1582. Daar wordt gemeld dat hij op 29 maart 1841 van Veenhuizen naar Wateren is gegaan. Pieter Telder gaat als boven gemeld op 12 mei 1845 met ontslag.

Hij is niet alleen aangekomen in Veenhuizen, maar tegelijk met een broer:

● De twee jaar jongere Dirk Frederik Telder, geboren 11 november 1827, ook 'Lutersch'. Die komt ook in Wateren, heeft in invnr 1582 het kwekelingennummer 5 en is daar 21 november 1843 aangekomen. Hij zal op 31 mei 1847 met ontslag gaan. De broers hebben dus een kleine vijf jaar samen in Veenhuizen gezeten en een kleine twee jaar samen in Wateren.

Adolf Aarse

Adolf Aarse staat met het weesnummer 2029 in het wezenregister met invnr 1413. Volgens die registratie is hij geboren op 15 maart 1825, is hij hervormd en afkomstig uit Rotterdam dat hem op 11 augustus 1836 naar het kindergesticht heeft gebracht.
Hij staat met kwekelingennummer 24 in het kwekelingenregister met invnr 1582. Daar wordt gemeld dat hij op 20 juli 1840 van Veenhuizen naar Wateren is gegaan. Na zijn hier boven gemelde vertrek in militaire dienst op 12 mei 1845, keert hij op 26 augustus 1845 weer terug (allebei de data gelijk aan de verderop staande Gerhardus Adrianus Pillipes). Hij wordt zowel in het wezenregister als in het kwekelingenregister opnieuw ingeschreven met dezelfde nummers. Daarna verlaat hij op 21 maart 1846 met ontslag de koloniŽn.

Hij is niet alleen aangekomen in Veenhuizen, maar tegelijk met een broer:

● De jongere Marinus Aarse, geboren 2 december 1826, weesnummer 2030, die op 22 mei 1837, dus binnen een jaar na aankomst, overlijdt.

● Later, op 4 jui 1838, komt ook in Veenhuizen Maria Adriana Aarse, geboren 15 februari 1832, weesnummer 1817, maar zij overlijdt op 9 november 1838.

Zacharias Jansen

Zacharias Jansen staat met het weesnummer 2076 in de wezenregisters met invnrs 1411 en 1413. Volgens die registratie is hij geboren op 16 december 1824 te Zaandam, is hij 'Lutersch' en afkomstig uit Zaandam dat hem op 30 mei 1831 naar het kindergesticht heeft gebracht.
Hij staat met kwekelingennummer 54 in het kwekelingenregister met invnr 1582. Daar wordt gemeld dat hij op 13 augustus 1840 van Veenhuizen naar Wateren is gegaan. Zoals hier boven gemeld verlaat hij 11 maart 1845 de koloniŽn om in militaire dienst te gaan.

Gerhardus Adrianus Pillipes

Gerhardus Adrianus Pillipes staat met het weesnummer 2166 in de wezenregisters met invnrs 1411 en 1413. Volgens die registratie is hij geboren op 10 april 1825 te Amsterdam, is hij hervormd en afkomstig uit Amsterdam dat hem op 25 september 1833 naar het kindergesticht heeft gebracht.
Hij staat met kwekelingennummer 65 in het kwekelingenregister met invnr 1582. Dat meldt dat hij op 15 november 1838 van Veenhuizen naar Wateren is gekomen, dus op een moment dat zijn oudere broer Johannes er nog is.
Hij gaat op 12 mei 1845 in militaire dienst, maar hij keert op 26 augustus 1845 terug (allebei de data gelijk aan de hiervoor staande Adolf Aarse). Hij wordt zowel in het wezenregister als in het kwekelingenregister opnieuw ingeschreven met dezelfde nummers. Daarna verlaat hij op 31 maart 1847 met ontslag de koloniŽn.

Hij is in Veenhuizen aangekomen tegelijk met:

● De jongere Maria Pillipes, geboren 2 april 1827, weesnummer 2167, die op 6 april 1847 ontslagen wordt, op 31 mei 1847 weer terugkeert en nogmaals, en nu definitief, op 7 juli 1849 met ontslag gaat.

● En de oudere Johannes Pillipes, die echter abusievelijk wordt ingeschreven als Johanna Fillipes, geboren 23 augustus 1822, weesnummer 108. Ook hij is in Wateren terechtgekomen. Wanneer precies is niet aangetekend, maar hij staat met kwekelingennummer 37 in het kwekelingenregister met invnr 1582.
Vanuit Wateren gaat hij op 27 oktober 1842 naar de vrije kolonie Frederiksoord en staat hij bij hoeve 32 in het register van Frederiksoord 1841-1848 met invnr 1350. Waarom hij daarnaartoe wordt overgeplaatst weet ik niet, maar hij zal daar een betrekking hebben. Hij verlaat op 19 april 1846 met ontslag de koloniŽn.

Later volgt nog een vermoedelijk familielid:

● Op 14 mei 1838 arriveert in Veenhuizen Barend Pillipes, geboren 14 april 1831, weesnummer 1658, die op 2 april 1851 met ontslag het kindergesticht verlaat.

En nog later nog eentje:

● Op 24 mei 1841 komt in het kindergesticht Catharina Pillipes, geboren 21 februari 1833, weesnummer 1483, die op 3 september 1859 Veenhuizen met ontslag verlaat.

Willem Hendrik Jordan

Willem Hendrik Jordan staat met het weesnummer 2172 in de wezenregisters met invnrs 1411 en 1413. Volgens die registratie is hij geboren op 15 maart 1823 te Amsterdam, is hij hervormd en afkomstig uit Amsterdam dat hem op 25 september 1833 naar het kindergesticht heeft gebracht.
Hij staat met het.kwekelingennummer 61 in het kwekelingenregister met invnr 1582. Daar wordt gemeld dat hij op 11 april 1836 van Veenhuizen naar Wateren is gegaan. Als hier boven gemeld verlaat hij op 12 mei 1845 met ontslag de koloniŽn.
Hij zal later als kolonist in Willemsoord terugkeren, zie hier.

Hij is in Veenhuizen aangekomen tegelijk met:

● De oudere Margaretha Jacoba Jordan, geboren 25 december 1820, weesnummer 2171, die op 5 mei 1836 overlijdt.


Zie voor alle stukken over weeskinderen in Veenhuizen deze pagina.