EN weeskinderen EN bedelaars

Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Veenhuizen 1 Gesticht

Zitting van den 21 Junij 1859


Tegenwoordig
C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
en J. F. Morriën, secrt

worden voorgebragt

De weezen Cornelis Johannes Stoutenbeek N1105, deserteur voor de 4e maal

Meinderdina van der Beek G.D. N23, hebbende zij zich van het werk verwijdert en op het grondgebied van het 2e Gesticht begeven.

De Bedelaars kolonisten man Johan Pieter van Geul N6240, deserteur voor de 1e maal.

Gehoord bovenstaande personen welke niets geldigs ter hunner verschoning weten in te brengen.

Gezien art 3 § 2 & 1 van het reglement van Tucht voor weezen en art 11 van dat van bedelaars kolonisten

wordt besloten te straffen

C. J. Stoutenbeek N1105 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, wijders onder goedkeuring van het Beheer, hem over te plaatsen naar de strafkolonie te Ommerschans.

M. van der Beek N23 GD met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood

P. van Geul N6240 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood met boeijen aan, en het dragen gedurende 4 maanden van onderscheidende kleding.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.

De President & Leden
(Get.) C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 25 juli 1859 N5, invnr 919

Notities bij het zittingsverslag