Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Bed. Kolonisten te Veenhuizen 1 Gest.

Zitting van den 21 Mei 1859


Tegenwoordig
C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

De Raad wordt door den voorzitter geopend.

wordt voorgebragt.

De Bedelaars kolonisten man Jan ten Pierik N399, wegens desertie voor de 1e maal op den 1 Mei 1859 te Veenhuizen 1 Gesticht.

voornoemde Pierik is te Ommerschans als deserteur terug gebragt.-

Gezien art 11 van het reglement van Tucht voor Bedelaars kolonisten

wordt besloten

hem te straffen gedurende den tijd van 8 dagen in de provoost in boeijen, de twee eerste te Water en Brood en daarna terug plaatsing naar het 3 Gesticht.

Niets meer te handelen zijnde wordt de raad gesloten.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.
De President en Leden
(Get.) C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 22 juni 1859 N17 invnr 917

Notities bij het zittingsverslag