Extract uit de Notulen van de Raad van Tucht voor bedelaars kolonisten te Veenhuizen 1e Gesticht

Zitting van 15 Januarij 1859


Tegenwoordig zijn:
C. W. Rensing, president
leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

De Raad wordt door den voorzitter geopent.

Den bedelaars kolonisten man Johannes Mol N5656 werkende op de hoeve van den bouwboer van Eisden, is van die hoeve weggeloopen, den weg inslaande naar de Smilde, en is door den genoemden Hoevenaar achterhaald en terug gebragt.

Artikel 11 van het Reglement van Tucht voor bedelaars kolonisten is op hem toegepast, en hij is alzoo verwezen tot opsluiting gedurende den tijd van 8 dagen, de twee eerste te water en brood, en daarna terugplaatsing naar het 3e Gesticht.

Niets meer te behandelen zijnde, wordt de Raad gesloten.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.
De President en leden
C. W. Rensing, president
leden:  G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
& J. F. Morriën, secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 19 februari 1859 N4, invnr 907

Notities bij het zittingsverslag