Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Raad van Tucht bij het 1e Gesticht Veenhuizen
Zitting van den 26 November 1858

de eerste van twee zittingen deze dag


Door den Voorzitter wordt ter kennisse van den Raad gebragt, dat door hem en den Onder Directeur binnen eene opsluiting in de strafkamer voor 3 maal 24 Uren is bevolen, van de bedelaars kolonisten meisjes E. van Kooten N4208, en A. B. de Jong N3343 wegens weigering van werk, en eene opsluiting over hetzelfde tijdvak van den Israëlitischen bedelaars kolonist L. M. Levert N1073, ter zake van brutaliteit jegens zijn opziener op het land.-

Veenhuizen 26 November 1858
De Adjunct Directeur
Rensing

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 14 december 1858 N1, invnr 902

Notities bij het zittingsverslag