Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht, voor Weezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen in het 1e Gesticht te Veenhuizen-. Zitting van den 19 October 1857


Present
C. W. Rensing, Presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sects

De Raad bij een geroepen zijnde, wordt door den voorzitter geopend, alle de leden zijn tegenwoordig.

Worden voorgenomen

De wees Johanna Hendrika Zwaanstra N6 PK, wegens het ontvreemden van één Bedlaken uit het waschhuis, alwaar zij werkzaam was.

Gehoord bovenstaande, die niets geldigs ter harer verontschuldiging kan inbrengen.

Gezien art 3 § 8 van het Reglement van Tucht, voor weezen, vondelingen en verlatene kinderen

Wordt besloten

De wees J. H. Zwaanstra te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, en dubbele vergoeding van het ontvreemde op rekening harer oververdiensten.

Zij wordt binnen geroepen, en bekend gemaakt met de straf die de Raad bepaald heeft.

Niemand iets meerders hebbende voor te dragen, sluit de President de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld en onderteekend door
C. W. Rensing, Presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect.

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 20 november 1857 N20, invnr 875

Notities bij het zittingsverslag