Extract uit de Notulen van de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlatene kinderen in het 1e Gesticht te Veenhuizen. Zitting van den 21 Augustus 1857


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect.

De Raad bij eengeroepen zijnde, wordt door den voorzitter geopend, alle de leden zijn tegenwoordig.

Wordt voorgenomen.

Den bedelaars Kolonist Jacobus Josephus Godri N660, wegens desertie voor de 1e maal.

Gehoord bovenstaande die niets geldigs ter zijner verontschuldiging kan inbrengen.

Gezien art. 3 § 2 van de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene kinderen

Wordt besloten te straffen als volgt

De Bed.Kol. J. J. Godri N660 met acht dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood.

Deze straf wordt aan de belanghebbende bekend gemaakt en daar na sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld en onderteekend door
C. W. Rensing, Pres.
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze

Voor Copij Conform’
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 8 september 1857 N7, invnr 868

Notities bij het zittingsverslag