Extract uit de Notulen van de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlatene kinderen, in het 1e Gesticht te Veenhuizen Zitting van den 12 Junij 1857


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect

De Raad bij een geroepen zijnde, wordt door den Voorzitter geopend, alle de leden zijn tegenwoordig.-

Worden voorgenomen

1e De wees Willem Bunte N2095, wegens vernieling en te zoek maken van een hangslot van de draai over het schut.

2e De Bedelaars Kolonisten Pieter van Oostrum eigentlijk genaamd Pieter Breedveld N3654 en Klaas de Jager N5316, wegens poging tot desertie, doch door een koloniale veldwachter gearresteerd en opgebragt.

3e Den Bedelaars Kolonist Antoon Spies N1925, wegens mishandeling op het land van den wees Willem Fredrik Alexander Urker N142,-

Gehoord bovenstaanden, die niets geldigs ter hunner verontschuldiging in kunnen brengen

Gezien art. 3 § 8, 2 en 9 van het reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlatene kinderen

Wordt besloten te straffen als volgt.

De wees W. Bunte N2195, met 4 dagen opsluiting in de strafkamer en vergoeding van het te zoek gemaakte slot, op rekening zijner oververdiensten.

De boven vermelde Bed. Kolonisten met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood-

De wees W. Bunte en de Bed. Kolonisten P. van Oostrum, K. de Jager en A. Spies worden door de president bekend gemaakt, met de straf die de raad bepaald heeft.

Niemand der Leden iets meerders hebbende voor te dragen, sluit de President de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld, en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, Prest
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect.

Voor Extract Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 29 juli 1857 N18, invnr 865

Notities bij het zittingsverslag