Extract uit de Notulen van het verhandelde in den raad van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 18 November 1853


Present:
C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, A. van den Berg, L. Vrieze
J. F. Morriën, secretaris

De Voorzitter opent de Raad.

De doofstomme bestedeling F. C. Muller N73 PK verschijnt voor de Raad om zijn straf te ontvangen voor een zeer onbetamelijk schrijven aan de wees M. J. E. Westhoff N1622.

En de wees M. M. van den Broek N 2149 wordt door hare zaalopziener voorgebragt voor het verkoopen van haar Nieuwe testament en gezangboek (kleine druk), benevens een witte en roode doek, vrouws 1e taille, aan eene ontslagen voormalige zaalgenoote, die onlangs het gesticht nog eens bezocht heeft, G. Veldkamp genaamd.

Gezien art 3 § 5 & 8 van het Reglement van Tucht

Gehoord de leeden van de Raad ieder in het bijzonder

Wordt besloten

Te straffen;

de bestedeling F. C. Muller voor den tijd van 4 en M. M. van den Broek voor 8 dagen in de strafkamer op te sluiten.

De opgenoemde Weezen binnen gekomen zijnde, wordt hun vonnis voorgelezen.

De Raad wordt door den voorzitter gesloten.
Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld, en onderteekend door:
(wasgt:) C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, A. van den Berg, L. Vrieze
J. F. Morriën
Secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 3 januari 1854 N5, invnr 769

Notities bij het zittingsverslag