Extract uit de Notulen van het verhandelde in den raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 12e November 1853


Present:
C. W. Rensing, Pred
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, A. vd Berg, L. Vrieze
J. F. Morriën, secretaris

De Voorzitter opent de Vergadering.

de navolgende Weezen verschijnen voor den Raad

1e Izaak Logger N788, die in zijn Zaal aan het twisten is geweest met Zaalmakkers en aan C. Dresden N673 een klap heeft toegebragt.

2e Johannes Smeets N38 PK wegens ontvreemding van 20 Cent van den Wees C. Marchant

De beschuldigden gehoord, geven te kennen, eerstgenoemde, dat hij met Dresden aan het dam spelen was geweest en deze eene onbeduidende klap had toegebragt om dat hij over het regt van het spel begon te twisten,

en J. Smeets, dat hij bij gelegenheid dat hij de hangmat van Marchant wilde optrekken, daar in een beursje had zien liggen en daar uit, de 20 Cent, die zich daar in bevonden hadt weggenomen.-

na welk verhoor zij wederom aftraden.

Gezien Art 3 § 9 en 8 van het Reglement van Tucht voor Weezen Vondelingen en verlaten kinderen

Wordt besloten

De Weezen I. Logger te straffen met opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 2,
en J. Smeets gedurende 8 dagen.

De beide opgenoemde Weezen worden binnen geroepen, om hun vonnis te horen.

De raad wordt door den voorzitter gesloten.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, A. vd Berg, L. Vrieze
J. F. Morriën
Secretaris

voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 3 januari 1854 N5, invnr 769

Notities bij het zittingsverslag