Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het EERSTE gesticht te Veenhuizen

1836 - 1837

De tuchtraad wordt deze periode voorgezeten door Jannes Poelman, adjunct-directeur van dit gesticht.

Leden van de raad zijn:
● De onderdirecteur binnen het gesticht Kornelius Laarman. Tot hij op 1 december als onderdirecteur naar het tweede gesticht in Veenhuizen gaat. Vanaf diezelfde datum (?) zit Augustinus Matthias Jacobus Textor als onderdirecteur binnen in de raad.
● De onderdirecteur buiten Gerrit Harms Kuipers
● De zaalopzieners Martinus van der Meij de Bie en Akkerman Bak in 1836.
De zaalopzieners Laurens Vrieze en Johannes Adrianus Steenmeijer in 1837.
● De boekhouder binnen Leonardus Coelen (voormalig arbeiderskolonist), die als secretaris de notulen maakt. Wat in de transcripties niet te zien is, is dat Coelen het vel papier eerst consciëntieus linieert voor hij het extract maakt.

In de kolom 'Betrokkenen' staan degenen die als aanklager of beschuldigde of getuige of slachtoffer in het verslag staan.

In 1836 zijn er eenendertig zittingen, in 1837 zijn er zeventien zittingen, waarbij af en toe een recidivist naar de strafkolonie veroordeeld wordt.


Zitting
Betrokkenen
02-01-1836
● Als leden van de raad worden benoemd de zaalopzieners Martinus van der Meij de Bie en Akkerman Bak.
● Johannes Danko: wortelen ontvreemd.
09-01-1836
● Klaas Zeilstra desertie 3e maal
● Sjouke Drijfhoud desertie
23-01-1836
● Johannes Danko diefstal ingekuilde wortelen
● Willem Blank diefstal ingekuilde wortelen
● Daniel Boezem diefstal ingekuilde wortelen
● Hendrik Evers diefstal ingekuilde wortelen
06-02-1836
● Dirrek Zwemmekee: misbruik van sterke drank
20-02-1836
● Dirk Swenneker: diefstal van f 2,30 zilvergeld van de wees Nicolaas Lobodaan, en f 0,75 koloniaal geld van de wees Jan Meijer Drees
● Johanna Catharina van Busselen: diefstal van f 0,70 koloniaal geld van de wees D. Rijnsberger
05-03-1836
● Jan Jansen: diefstal van spek d.m.v. braak uit de bergplaats van winkelhouder C. A. Brandt. Men wil Jansen weg uit het gesticht.
12-03-1836
● Jan Maarten Bontekoe, N1623: N. Schaafsma(?)  aan het hoofd verwond, door werpen met een steen. Voorstel Bontekoe te verbannen naar de strafkolonie op de Ommerschans.
09-04-1836a
● Fedde Geldersma: beledigende uitdrukkingen tegen zaalopziener Laurens Vrieze
09-04-1836b
● Dirk Zwenneker: ????? van desertie
● Christoffel Muller: poging tot desertie
09-04-1836c
● Jacob Bakker, N887:  baldadigheid in de meisjeszalen en verregaand verzet tegen zaalopziener J. H. Kloekers;  
16-04-1836
● Joseph S. Koegne( Kocque): diefstal van een borstrok uit zaal 9/10
● Albert de Boer: desertie
23-04-1836
● Hendrika Koendering, Anna Catharina Schus?, Lucia Dorothea van Dettingmeijer, Flora? Fransman: onderling ruilen van kleding
● Hendrik Brouwer en Klaas Paulus: onderlinge verkoop van hun borstrokken
● Reijer van Westering Vuist: zoek maken pijen buis en broek
02-05-1836
● Albert de Boer: desertie
07-05-1836
● Gerrit van 't Ent: desertie
● Gerrit Miserius: desertie
● Johannes Martinus Brakle (Brakké?): desertie
● Hendrik Fok (x)?: desertie
14-05-1836
● Pieter Willem Struiks: diefstal 5 ct koloniaal geld
21-05-1836
● Evert Evertsz: desertie
● Jan Bloem: desertie
● Bauke de Vries: desertie
● Frans Vishoek: desertie
● Joh. van der Laan: desertie
11-06-1836
● Pieter Spiering: desertie
● Cornelis Anthonij Stam: desertie
● Johannes Franciscus Matteu: poging tot desertie, verhinderd door zaalopziener Jacob Meijer
● Gerrit Mizerius: poging tot desertie, verhinderd door zaalopziener Jacob Meijer
● Bernardus Tobei: poging tot desertie, verhinderd door zaalopziener Jacob Meijer
23-07-1836a
● J. M. Brakkée: desertie
23-07-1836b
● Johannes Martinus Brakkée: desertie voor de derde maal
23-07-1836c
● Christoffel Muller: desertie
● Arend Keuken: desertie
● Cornelis Stam: desertie
13-08-1836
● Willem Bijlsma: ongehoorzaamheid
● Karel Roerbach: ongehoorzaamheid
● Johannes Koster: ongehoorzaamheid
20-08-1836
● Jan Bloem: diefstal van een buis
● Bernardus Tobei: diefstal van 85 ct uit de zaal
30-09-1836
● Jan Stam N 1304: desertie
29-10-1836
● Pieter Spiering: desertie
12-11-1836
● Petronella van Diepenbeek: desertie
19-11-1836
● Jacob van Leeuwen: verwaarlozing van paar kousen, aangebracht door zaalopziener A. Bak
● Coenraad Klijdijk: verwaarlozing van paar kousen, aangebracht door zaalopziener A. Bak
● Arie Krants: verkoop 2 borstrokken, aangebracht door zaalopziener A. Bak
● Johannes Perrot, diefstal 2 borstrokken en 2 paar kousen, aangebracht door zaalopziener A. Bak

26-11-1836
● Cornelis Zaal: desertie
● ?? Rosée: oorzaak desertie van Zaal
● Hendrik Kuiper: desertie
● Pieter van Busselen: desertie
● Pieter den Helder: desertie
● Pieter Drijhoudt: desertie
10-12-1836a
● Joseph Kesenberg: diefstal f 1,10
10-12-1836b
Met twee bijlagen.
● Jacob de Groot: desertie uit Wateren
24-12-1836a
● Joseph Kesenberg: diefstal ingekuilde wortelen, gepakt door zaalopziener Akkerman Bak
● Leendert Landrok: diefstal ingekuilde wortelen, gepakt door zaalopziener Akkerman Bak
● Eldert Voorthuizen: diefstal ingekuilde wortelen, gepakt door zaalopziener Akkerman Bak
● Pieter Spiering: diefstal ingekuilde wortelen, gepakt door zaalopziener Akkerman Bak
● Carel Buges: diefstal ingekuilde wortelen, gepakt door zaalopziener Akkerman Bak
● Hartog Landman: diefstal ingekuilde wortelen, gepakt door zaalopziener Akkerman Bak
● Christiaan Schreuder: diefstal ingekuilde wortelen, gepakt door zaalopziener Akkerman Bak
● Hendrik Kuiper: zoek maken of verwaarlozing borstrokken
● Hendrik Fox: zoek maken of verwaarlozing borstrokken
● Johannes Krom: desertie
24-12-1836b
● Jacobus de Winter: baldadigheid jegens Arnoldus Shindler
28-01-1837
● Akkerman Bak en Martinus van der Meij de Bie worden ontslagen als leden van de Raad en benoemd worden Laurens Vrieze en Johannes Adrianus Steenmeijer
01-02-1837
● Maria Besselaar: versnijden van 5 dekens, dus verwaarlozing van goederen der maatschappij
● Jacoba Schelvis: diefstal van een boezelaar
● Arie Keuken: verkoop van een borstrok
11-03-1837
● Willem Smal N. 1016: poging tot desertie en verkoop 1 gebreide borstrok
● Cornelis de Lugt N. 1633: poging tot desertie + verkoop 1 hemd en 2 paar kousen
● Sikkel Lazarus N. 142: poging tot desertie + verkoop 2 hemden, 1 borstrok en 1 linnen broek
● Jan Evert Hendrik Schuif N. 1214: verkoop 2 hemden, 1 paar kousen en 1 linnen broek
21-03-1837
● Hendrik Everts N. 1133: desertie, teruggebracht door politieagenten J. van der Tuin en J. de Kooij
● Joseph Keesenberg N. 90: desertie, teruggebracht door politieagenten J. van der Tuin en J. de Kooij
● Hendrik Kuiper N. 302: desertie, teruggebracht door politieagenten J. van der Tuin en J. de Kooij
10-05-1837
● Jan Rose N. 2098: desertie
● Lodewijk van Mekeren (N. 944): desertie
27-05-1837
● ?? van Krieken N. PK 77: diefstal van 70 ct koloniaal geld van de wees Hermanus van den Berg
22-07-1837
● Cornelis Saarloos: desertie
● Pieter de Haan: desertie
● Willem van Reijen: desertie
● Petronella van Diepenbeek: desertie
12-08-1837
● J. van Elteren: verkoop 2 hemden
● W. Doornbos: verwaarlozing linnen broek, 1 paar kousen; wangedrag
26-08-1837
● Christiaan Schreuder: desertie
● Hendrik de Lucht: desertie
● Grietjes Romkes de Jong: desertie
16-09-1837
● Carel de Groot: diefstal van een knipmes
● Hendrik Diederik Bekel: diefstal 1 paar schoenen van de wees Jan Olij en verkoop daarvan aan de wees Sjoerd van der Meer
● Sjoerd van der Meer: koop van gestolen schoenen van Hendrik Diederik Bekel
07-10-1837
● Helena Jelsing: diefstal van een boezelaar
● Joseph Jansen: zoek maken van een aan hem toebehorende borstrok
21-10-1837
● Jan Rose: door wijkmeester M. Huisman bevonden buiten de grenzen van de koloniën
● Willem Smaal: door wijkmeester M. Huisman bevonden buiten de grenzen van de koloniën
● Daniel Boezem: door wijkmeester M. Huisman bevonden buiten de grenzen van de koloniën
● Pieter van Busselen: door wijkmeester M. Huisman bevonden buiten de grenzen van de koloniën
25-11-1837
● Franciscus de Vulder: desertie
27-11-1837
● Fedde Geldersma: plegen van baldadigheid
● Hendrik Schreuders: plegen van baldadigheid
● Jacob Stam:plegen van baldadigheid
● Christiaan Schreuder: plegen van baldadigheid
● Pieter Roozeboom: plegen van baldadigheid
● Fennigje de Vries: plegen van baldadigheid
● Petronella Wagenaar: plegen van baldadigheid
● Maria Troost: plegen van baldadigheid
● Antje Pizo: plegen van baldadigheid
● Geertje Vinkers: plegen van baldadigheid
● Wijlske M. van Loon: plegen van baldadigheid
● Geesje van den Brink: plegen van baldadigheid
09-12-1837
● Jan Bakker: desertie
16-12-1837
● Ruch Willem Doorenbos N. 1451: desertie
23-12-1837
● Lodewijk van Geffen: ongehoorzaamheid