Gedeeltelijke samenvatting van de Raad van Politie en Tucht in de Gewone Kolonien op den 17 Februarij 1859


- Nieuw gekozen gemeensmannen M.A. Overhoff, F. Burks en J. Aspelslag

- Nav RvT's kolonie 1 van 5, 12 & 26 januari en 9 februari: bestedeling Jozef Franciscus Franzen, 18 dagen over zijn verloftijd gebleven, volgens Jozef kwam het doordat de vorst inviel, vermaning

- zelfde RvT: kolonist Johannes Hermanus Nihof, volgens aanklagt van de opziener der gebouwen S(?) Roekes(?) genoemde opziener zouden hebben belasterd en beledigd. wegens de herhaling met het gezin naar de Ommerschans

- zelfde RvT: kolonist Pier Piebes Haitsma, aanzienlijk tekort op zijn oogst van rogge en haver, acht dagen opsluiting plus dubbele vergoeding, is 42 gulden, in te houden van zijn pensioen

- zelfde RvT: kolonistenzoon J. Meij, plegen van baldadigheid aan het hek bij den onderwijzer M. Uhl, beschuldigde erkent op het hek te hebben gezeten, doch dat daarop Meester Uhl was komen aanloopen en zelf een paal had gebroken' . Dat verhaal wordt bevestigd door de getuigen D. Smit en C. Kragt. Ernstige vermaning.

- Nav RvT's van kolonie 2 van 2 & 10 februari: kolonistenzoon Arnoldus ten Hulscher wegens het mishandelen van de bij hen ingedeelde Johanna Rheede en Maria van Ruisel door haar te slaan met een stok waarvan de striemen getuigen, vijf dagen opsluiting.

- zelfde RvT: kolonistenkinderen (...)
BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 3283

Notities bij het zittingsverslag