Heel klein stukje transcriptie van de

Raad van Politie en Tucht gehouden in de Gewone Kolonien

op den 31 July 1854


(...)

Kennisgeving van de voorloopige overplaatsing naar de Ommerschans van het huisgezin A.H. Danner, ter zake van dronkenschap en desertie

(...)Fragment uit de Raad van Toezigt van kolonie 3 van 31 juli 1854


(...)

De kolonist A: H: Danner hoeve N 136 is den 15 juny jl gezegd voor de raad te moeten komen omdat hij ten gevolge van dronkenschap schijndood in het heideveld van Steenwijkerwold gevonden is en naar huis gebragt waar hij eindelijk weer is bijgekomen.

Op bovengenoemde dag voor den Raad geroepen zijnde, is hij gedeserteerd en den 24e daaraanvolgende door een policie dienaar uit Steenwijk terug gebragt.

Zijn zoon is den 23 juny meede gedeserteerd en den 24 uit Meppel terug gebragt.

Ter voorkoming van herhaalde desertie  is A.H. Danner en gezin den 27 juny jl overgeplaatst naar Ommerschans.

(...)

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post 15 augustus 1854 N26 invnr 783

Notities bij het zittingsverslag