Tucht in de vrije koloniën (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord) 1834-1837

In tegenstelling tot de eerste periode (1825-1829) zitten nu altijd de verslagen van de voorbereidende zittingen van de drie raden van toezicht erbij. Daarom vermeld ik in onderstaande overzicht welke bijlagen er bij zitten en van welke ik transcripties heb.

De raden van toezicht zijn over het algemeen levendiger en interessanter dan de raad van politie en tucht, maar meestal ook veel moeilijker te ontcijferen.

Veel transcripties van de raad van toezicht van Willemsoord zijn gemaakt door Jan van de Dool. De meeste andere transcripties zijn gemaakt door nazaten van de kolonisten die erin voorkomen. Daarom zijn soms ook slechts gedeelten van een zitting getranscribeerd, namelijk die gedeelten waarin de betreffende voorouder een rol speelt.

Ik heb wel van a-l-l-e zittingen hieronder in de kolom 'Betrokkenen' hele korte samenvattingen. Met die samenvattingen weten familie-onderzoekers waar ze moeten zijn en kunnen ze in het archief aan de slag. De resultaten daarvan ontvang ik graag en dan wordt dit misschien ooit nog eens helemaal compleet.

Hoewel, compleet? Het onderstaande komt allemaal uit de doos Drents Archief toegang 0186 inventarisnummer 1615 en het is de vraag of alle zittingen van de raad van politie en tucht daarin terechtgekomen zijn. Het is heel goed mogelijk dat er tussen de inkomende of uitgaande post nog zittingsverslagen zijn die men toentertijd niet op de juiste plek opgeborgen heeft.
Eentje daarvan heb ik gevonden en hieronder opgenomen (zitting van 15 februari 1834), maar er zijn er vast meer. Zo vind ik bijvoorbeeld het gat tussen 31 augustus 1835 en 6 februari 1836 verdacht groot, daar zitten hoogstwaarschijnlijk nog zittingen tussen.

Zie voor een overzicht van de gemeensmannen (en uitleg over dat verschijnsel) die deze periode zitting hebben in de raad de oude pagina met samenvattingen.


Zitting
Betrokkenen
15-02-1834
● Kolonist Verhoeks: dronken geweest.
● Kolonistenzoon Hendrik Batink en kolonistendochter Berendina van Putten: onzedelijke omgang.

VOLLEDIGE transcriptie, ook van de bijlagen raad van toezicht Frederiksoord, raad van toezicht Willemsoord, brief directeur en besluit permanente commissie.
10-03-1834
● Kolonist Anne Antoons Smal is uitgevallen tegen adjunct-directeur Bersma. Getuigen: wijkmeesters Jan de Jong en Abraham van Amker. kolonisten Klaas Foekes Kamstra en Gerardus Rochel. Ook genoemd Bakker en Brink.
● Weduwe de Koning: kolonie ten tweede male heimelijk verlaten.

VOLLEDIGE transcriptie, ook van bijlage raad van toezicht Frederiksoord.
08-04-1834
● Weduwe Hofien en dochter van kolonist Nienkemper: fabrieksbaas onbescheiden behandeld. Getuigen kolonisten Poot en Beun
● Ingedeelden Rinke Oosterhoff, Haye Oosterhoff, Johan. Philip. Eberling en Laurens Eigelaar: zonder verlof naar Leeuwarden geweest
● Vrouw van de kolonist Tymen Visser: belediging des wijkmeesters Van Buiten. Getuigen Hendrik Jaspers en Jan Verhagen.
● Kolonist Bleijsie: klaagt over mishandeling van zijn kinderen door zijne tegenwoordige vrouw
● Vrouw Van Akker: mishandeling voorkinderen
● Jan van Agteren: zonder verlof naar Hoogeveen geweest
● Rapport wijkmeester Kuipers: jongens J. Scholten en J. Bolkenstein: traagheid in het werk. Ook genoemd P. Teekes en J Gerrette.

GEEN transcriptie van raad van politie en tucht en van bijlage raad van toezicht Frederiksoord.
WEL transcriptie van bijlagen
raad van toezicht Wilhelminaoord, raad van toezicht Willemsoord  en brief van Hoogeveen.
12-05-1834
● Pieter Hopman: den opziener Hahn gescholden
● Pieter de Ruiter en Abraham Muijen: dakpannen van huis geneesheer kapotgegooid  Ook genoemd Jan Hopman, Dirk Everts, Cornelis de Vries, Giliam Klaver, Pieter Smallenburg, kolonist Aldhof en schoolonderwijzer Aukes
● Kolonistenkinderen Johannes Gotz en Ruurt Eckhart en ingedeelde Pieter Bos: luiheid
● Kolonist G van Manenburg: verregaande dronkenschap
● Zoon van kolonist Hanenberg: desertie.

VOLLEDIGE transcriptie, ook van bijlagen raad van toezicht Frederiksoord en raad van toezicht Willemsoord.
18-06-1834
● Vrouw van Jeveren en vrouw Bolletje: de geneesheer beledigd
● Ingedeelde Maria de Vrede: zonder bekomen verlof de kolonie verlaten, 'ondeugende meid'.
● Kolonistendochter Neeltje Brouwer: zwanger van een persoon buiten de kolonie.

GEEN transcriptie van bijlage raad van toezicht Willemsoord.
WEL transcriptie van raad van politie en tucht en van bijlage
raad van toezicht Willemsoord.
13-08-1834

● Ingedeelden Glaudi Vermeulen en Cornelis Simon: desertie.

GEEN transcriptie van raad van politie en tucht en van bijlagen Order van Geleide en proces verbaal van opvatting in Zaltbommel.
23-08-1834
● Ingedeelde Job de Valk is zonder toestemming meegegaan met ingedeelde Geertrui Melles Koning die met verlof naar Groningen ging.
● Kolonistenzonen Frederik Hentz en Petrus de Vries: baldadigheid en schelden
● Kolonistendochter Maria Magdalena Antonia Westhoff: desertie
● Ingedeelde M. Dane: desertie.

GEEN transcriptie van raad van politie en tucht en van bijlage raad van toezicht Frederiksoord
WEL transcriptie van bijlage raad van toezicht Wilhelminaoord.
01-09-1834
● Kolonistenzoon Arnoldus de Vries: eigendunkelijke verwijdering uit de kolonien
● Catharine Pierre, voordochter van kolonist Doodhagen::zwanger van kolonistenzoon Pieter Kraan
● Kolonist Dorenbos: belediging wijkmeester Van Buiten
● Ingedeelde Jan (van der) Plaat: zonder verlof weggeweest
● Kolonistenzoon Gerrit Evenbleij: van verlof achtergebleven
● Kolonist Jan Spel en dochter: gierput opgebroken en stenen verkocht aan A. Brouwer en Roelof van Dalen te Steenwijk. Dochter ook desertie.

GEDEELTELIJKE transcriptie van raad van politie en tucht en van bijlage raad van toezicht Willemsoord.
GEEN transcriptie van bijlagen raad van toezicht Frederiksoord en proces verbaal wijkmeester Van Buiten.
01-10-1834
● Kolonistenzoon Arie Brouwer: zonder verlof kolonie verlaten
● Kolonistendochter Magdalena Elisabeth Hoffman: zwanger van ingedeelde Hendrik Hensen.
● Kolonistendochter Wolletje van der Weerd: zwanger van kolonistenzoon Hendrik Bagchus.

GEEN transcripties.
03-11-1834
● Ingedeelde Godefridus Daamen: van verlof achtergebleven
● Kolonistenzonen Gerrit Augustijn, Jacob Johannes, Hannes Oostmeijer en Arij Mollevanger: mishandeling ingedeelde Adriana de Ruyter. Ook genoemd Willem Hahn
● Kolonistenzonen Willem Olie, Lambertus Smallenburg en Laauwrens Augustijn, mishandelen van een koe en het uitschelden van Geertje Neef, ingedeelde bij Lucassen, één dag strafkamer..

GEEN transcripties.
22-11-1834
● Grietje Wijnen weduwe Stahl: verkoop huisraad
● Kolonistendochter Naatje Bolkenstein: zwanger van kolonistenzoon Harmen van Putten
● Hermanus van Akker, Jan Eijsden en Andries Hoomoedt, baldadigheid gepleegd bij de Israëlitische kolonisten Nijkerk en Polak.

KLEINE STUKJES transcriptie van raad van politie en tucht en van bijlage raad van toezicht Willemsoord.
GEEN transcriptie van bijlage
Nota van uitgegeven kleding en huisraad aan Staal.
30-03-1835
● Kolonistenzoon Jan Hendrik Zorn, en kolonistendochter Hendrika van Rooyen: onzedelijke omgang.

GEEN transcripties.
22-04-1835
● Kolonistenzonen Johan Hendrik Samuel Hilkemeijer en Hendrikus Hendriks Wever en Johannes Scheffers, ingedeelde bij kolonist Rochel: brutaal tegen fabrieksbaas Kolkers. Ook genoemd kolonist Latour.

VOLLEDIGE transcriptie, ook van bijlagen raad van toezicht Frederiksoord en verklaring van fabrieksbaas Kolkers.
15-06-1835
● Kolonistengezin T. Visser: desertie
● Ingedeelde Anna Maria Schuurman: zwanger
● Kolonist Pieter Dijkstra: verpanden goederen, beschuldiging door wijkmeester de Nekker.

HEEL KLEIN STUKJE transcriptie van raad van politie en tucht.
GEEN transcriptie van bijlage raad van toezicht Willemsoord.
01-07-1835
● Eeltje Frederiks Faber, ingedeelde bij Pieter Dijkstra: desertie. Ook genoemd J.H. de Nekker.

VOLLEDIGE transcriptie, ook van bijlage raad van toezicht Willemsoord.
20-07-1835
● Kolonist Doodhagen: schelden tegen wijkmeester Albert Bouke Krol, getuige kolonist van de Palm
● Kolonist Willem Klingen: belasteren wijkmeester Krol over verkoop rogge aan Lammert Gooyen naar aanleiding verklaring van Jaap Gooyen.

GEEN transcriptie van raad van politie en tucht.
WEL transcriptie van bijlage raad van toezicht Wilhelminaoord.

31-08-1835
● Kolonistenzoon Johannes Werf en ingedeelde Arie de Jong: brutaal tegen onderwijzer Otten. Getuigen de vrouw van kolonist Van Marle en de ingedeelde J. Zuidgeest.
● Kolonist van Dinteren: zonder toestemming zoon meegenomen op verlof
● Weduwe Zwak: zonder verlof kolonie laten verlaten door zoon Jan Zwak.

VOLLEDIGE transcriptie, ook van bijlage raad van toezicht Willemsoord en brief schoolmeester Harmen Barend Otten.
06-02-1836
● Helena of Lena Schruijer, desertie, achter haar broer aan (zal Arnoldus Schruijer zijn)
● Therèse van den Bosch, voordochter van de weduwe Wibier, zwanger van ingedeelde Berend Oosterhoff.
- In raad van toezicht Willemsoord ruzie tussen kolonisten Bezuije en Plomp. Ook genoemd wijkmeester Koppe, kolonisten Van Leeuwen.en Rusch. Notulist dit keer schoolmeester Harmen Barend Otten.

GEEN transcriptie van raad van politie en tucht.
WEL transcripties van bijlagen
raad van toezicht Willemsoord, brief uit Vlaardingen over Schruijer en raad van toezicht Frederiksoord.
28-03-1836
● Gijsberta van der Hout, huisvrouw van kolonist Bijkerk, heeft kleding, huisraad en gereedschap 'buiten weten haar mans' verkocht aan de vrouw van Kooystra. Ze heeft het gedaan om 'de drift haar mans, die meer van haar zou vorderen dan zij bekostigen kan'.
Volgens de president heeft haar man 'regt meer huishoudelijkheid van haar te vorderen'. Kooystra ontkent. Getuigen kolonist Pennings en de dochter van Van der Hoef,
● Ruurd, zoon van Ekhart: wijkmeester uitgescholden.

GEEN transcripties.
13-04-1836
● Kolonistenzoon Jan Smit: baldadigheid, met proces verbaal door fabrieksschrijver Baylé. Ook genoemd opziener Van Galen en wever Atsma.
● Wobbigje de Ruiter, ingedeeld bij Jantje Jacobs Huisman weduwe van Rinse Michiels Ruiter: doorgaand slegt gedrag en luiheid.

GEEN transcriptie van raad van politie en tucht.
WEL transcripties van bijlagen
raad van toezicht Willemsoord en proces verbaal door Baijlé.
11-05-1836
● P. A. van Dam: mist verstandelijke vermogens, is gevaarlijk en heeft toezicht van de Ommerschans nodig. Ook genoemd kolonist L. Lucas.
● Geertrui Melis Koning, ingedeeld bij Kleinman: desertie en zwanger van Dirk Ekkelboom of Eikelboom, voorzoon van de vrouw van A. A. Kleinman.

GEEN transcripties.
21-05-1836
● Kolonist Klaas van Haften: 'als hebbende een koe van Raaphorst de poot stuk gegooid'
● Kolonist I. J. Kok: dronkenschap en burengerucht.

ALLEEN samenvatting van een gedeelte van de raad van politie en tucht.
30-06-1836
● Kolonist Doornbos: herhaaldelijk beschonken gezien.
● J. W. Schaardenburg: verkoop kledingstukken.
● Pieter Hentz: mishandelt zijn vrouw gruwelijk
● Kolonist Letterie: slordigheid en twee vreemde personen in huis (met proces verbaal over zijn huisraad/kleding en zijn verdiensten).

WEL transcripties van raad van politie en tucht en van bijlagen raad van toezicht Willemsoord en proces verbaal over Pieter Letterie.
GEEN transcriptie raad van toezicht Frederiksoord.
16-07-1836 ● Jacobus Johannes Bisschops, ingedeeld bij Franken: desertie
● Jacoba, dochter van kolonist Herskamp: terug van desertie
● Johanna Hochepied, ingedeeld bij Boersma: desertie.

GEEN transcriptie van raad van politie en tucht en van bijlage raad van toezicht Frederiksoord.
WEL
transcriptie van bijlage raad van toezicht Wilhelminaoord.
24-09-1836
● Kolonistendochter Josephine Wibier en Pieter Posthumus, voorkind van de vrouw van kolonist Lagcher: onzedelijke omgang en zwanger,.
● Ingedeelde Pieter Keijzer en kolonistenzonen Jan Leonhard en Jacobus Kruit: wortels gehaald uit de tuin van kolonist Dammers
● Ingedeelde Stephanus Wijdeker en kolonistenzoon Jan Stoffels: ongeregeldheden. Getuige meester Drees.
● Ingedeelde Evert Robijn: onvoorzigtig gedrag bij kolonist Schnoor
● Wezen Lammert Hendriks en Manus of Menno Jacob Vonk: diefstal
● Meisjes Delia en Marian van Kessen: twist met Aaltje en Riekje Doornbos.
● Kolonisten P. van Putten, B. Grooters, J. Zwak, J.J. Zwak, P. Brands, J. Bolkenstein en G. Scheffers: allen welke, bij zekere bizondere gelegenheid, zijn beschonken geweest.
● Vrouw Hoomoed, vrouw Capelle en vrouw de Ruiter: twist en schelden
● Kolonisten Nord en Overst: baldadigheden tijdens godsdienstoefening
● Lena, dochter van kolonist G. Scholtens: kolonie verlaten.

GEDEELTELIJKE transcriptie van raad van politie en tucht en van bijlage raad van toezicht Willemsoord.
GEEN transcriptie raad van toezicht Frederiksoord.
WEL transcriptie raad van toezicht Wilhelminaoord.
31-10-1836 ● Kolonisten Bolletje, Bremer, Arne Antoons Smal en Lodewijks: verregaande brutaliteit tegen onderdirecteur en wijkmeesters Koppe en van Buiten. Getuige onderwijzer Gerardus ter Hoeve(n)
● Kolonistenvrouw Geijtenbeek, volgens rapport van wijkmeester Koppe: spullen verpand en verkocht aan alomon in Steenwijk,
● Kolonistenzoons Anthonie Beekman en Willem Scheffers: vernielen jagtpalen
● Johanna van den Groef, ingedeeld bij weduwe Van Puffelen: aardappelen ter verkoop aangeboden aan den kolonist H. van der Poot, om van Vrouw Thoss spullen terug te krijgen. Ook genoemd: ingedeelde Hendrik Blees.
● Berend Oosterhoff, onzedelijke omgang met Teresa van den Bosch.

GEDEELTELIJKE transcriptie van raad van politie en tucht en van bijlagen raden van toezicht Willemsoord.
GEEN transcriptie van bijlage proces verbaal door de adjunct-directeur van de Ommerschans.
WEL transcriptie van bijlage raad van toezicht Frederiksoord. .

17-12-1836
● Kolonistendochter Maaijke Kooistra: gedeserteerd
● Wobbigje de Ruiter, ingedeeld bij de weduwe van der Weerd: plegen van ongeregeldheden
● Kolonistenzonen Abraham Coenrades, Joseph van Staal, Johannes Lagcher, Cornelis Vermeeren, Josephus Souverijn, Cornelis van Puffelen: baldadigheid gepleegd bij passerende landbouwer Klaas Roelofs Bakker
● Kolonistenkinderen Jacobus Kruit, Andries, Bijsterveld en Frans Mooi: baldadigheid
● Kolonistenzoon Jacobus Kruit: jachtpaal uit de grond getrokken.
● Kolonistenzoon Weijer Smitt: mishandeling van kat van:kolonist Schnoor.
● Kolonist Cornelis van Ham: misbruik sterken drank. Genoemd: winkelier J.J. Montanus, adjunct-directeur Coenraad Hulst en knecht van de directeur.
● Kolonist Johannes Impijn: ontvreemden turf. Genoemd kolonist Beekman.
● Jan Wouter Schaardenburg: gedeserteerd
● Ingedeelde Jan Berends: desertie.

GEEN transcriptie van raad van politie en tucht en van bijlagen raad van toezicht Frederiksoord, proces verbaal door de onderdirecteur van de Ommerschans, proces verbaal door de burgemeester van Vries en opzendbevel door de burgemeester van Vries.
WEL transcripties van bijlagen raad van toezicht Willemsoord, vijf maal raden van toezicht Wilhelminaoord, proces verbaal door Assessor van het Grietenij Bestuur van Weststellingwerf en brief van dezelfde assessor.
11-02-1837
● Jacob en Berend Wever: ondermeester Kolkers beledigd en geslagen. Ook genoemd Pieter Nieuwenhuis.
● Elisabeth Thoss en Johanna van der Groef: gevochten. Ook genoemd dochter van fabrieksbaas Kolkers en Maria Thoss.
● Hermanus Toepoel: mishandeling schoolmeester Meijer Drees
● Augustinus Aspelslag: mishandeling kolonist Polak
● Neeltje de Vries, dochter van kolonist Doede de Vries, Klaasje Muiser, dochter van de weduwe De Ruiter, en ingedeelde Jannetje van der Hulst: zwanger van respectievelijk Jan Zwak, Schelte Karper en kolonist Adam Werff, Genoemd door de verdediging Antje Smit en wijkmeester Jan van Buiten..

VOLLEDIGE transcriptie, ook van twee raden van toezicht Frederiksoord, raad van toezicht Wilhelminaoord, twee raden van toezicht Willemsoord en brief van Schelte de Karper.
11-03-1837
● Kolonist Hoomoedt: van verlof achtergebleven en verlofpas vervalst
● Kolonistenzoon Aldert van Olphen: baldadigheid in de school en gewaterd op de lamp. Ook genoemd meester Was.

VOLLEDIGE transcriptie, ook van bijlagen raad van toezicht Willemsoord en raad van toezicht Wilhelminaoord.
29-04-1837
● Kolonistenzoons Jan en Willem Jansen: verzet ten wijkmeester Van Buiten.Getuigen J. Verhagen en H. Lagrange

VOLLEDIGE transcriptie, ook van bijlage raad van toezicht Willemsoord.
27-05-1837
● Gijsbertus Verhoeks: onzedelijke omgang met Dorothea Louisa Bijkerk (wordt vervolgd 01-07-1837).
● Kolonistenzonen Jacob Kramer, Pieter Bakker, Franciscus Johannes Hazeloop, Johannes van der Poot en ingedeelde Laurens van Delsen: baldadigheid in de boomkwekerij.
● Kolonistenzoon Pieter Veldmeijer: belediging boekhouder Morrien.
● Ingedeelde Johannes Frederik Drewell: koe in de tuin van kolonist Spel gejaagd, medeplichtig kolonistenzonen Jan Kist en Jan Werff, en ingedeelde Joh. Plas.
● Kolonistenzoon Evert van der Hulst, en Leendert Houtman, en Willem Scheffer, ingedeelden bij de weduwe Strouw: ontvreemden turf.

Alleen transcriptie van raad van politie en tucht. GEEN transcriptie van de bijlagen: raad van toezicht Frederiksoord (tweemaal), brief van Moerien en raad van toezicht Willemsoord
01-07-1837
● Kolonistenweduwe Geijtenbeek: misbruik sterke drank bij tapper L. Dijk
● Maria Snoek, dochter van de vrouw van H. Leunisse: zwanger van de daar ingedeelde George Corneille Jacett
● Vervolg onzedelijke omgang Dorothea Louisa Bijkerk en Gijsberthus Verhoeks (zie ook 27-05-1837).

WEL transcriptie raad van politie en tucht.
GEEN transcriptie twee raden van toezicht Frederiksoord, brief van boekhouder Morriën en raad van toezicht Willemsoord.
15-07-1837
● Kolonistenweduwe Thomas Baas: de ingedeelde wezen Jacob en Jacobus Oosting teruggestuurd naar wijkmeester Crol.
● Willemina Ankon, ingedeeld bij de weduwe Winkelhuis: 1) desertie maar teruggebracht door opziener P. Haseloop. 2) goederen op rekening Winkelhuis gehaald bij winkelier Montanus. 3) kleding gestolen van Trijntje Maas en Hendrika Breemer. Ook genoemd Johannes Leffef

VOLLEDIGE transcriptie, ook van bijlagen raad van toezicht Frederiksoord en raad van toezicht Wilhelminaoord.
29-07-1837
● Arie Veldmeijer, Berend Hendriks Wever, Jacob Hendriks Wever, Johannes Latour, Gerhardus Schouten, Lambertus Schouten en Gerrit Duiker: Frouw Vage uit Noordwolde met zand gegooid. Getuige Matthijs Zandtwijk.
● Willem Olie (15), Gabe Sikkes Hoekstra (14), Levie David (14) en Mozes David Wijl (16): tuinen van kolonisten Haakmeester en Ladru beschadigd
● Ingedeelde Dirk de Waard: kolonie zonder verlof verlaten
● Pier Pijbes Haitsma en Hendrik Lagerwij: belediging onderdirecteur Postma.

GEDEELTELIJKE transcriptie raad van politie en tucht en van bijlage raad van toezicht Frederiksoord.
GEEN transcriptie raad van toezicht Wilhelminaoord.
19-08-1837
● Hendrik Godfried Rangen: dronken na bezichtiging nieuwe kolfbaan bij herbergier Eekelboom, te Nijensleek, twist met onderdirecteur Faaken..Ruzie met Isakje Cohen over vermiste troffel die door ingedeelde Jan van Leeuwen was verkocht aan een knecht van timmerman Múlder van Noordwolde.
● Kolonistenzoon Christiaan Verhoeks: ongehoorzaam tegen opzieners Zorn en Haseloop
● Ingedeelde Anthony Hartgers: verzet tegen zijn pleegvader Kranendonk
● Kolonistenzoon Coenraad Bohle: modder geworpen op wagen van Van der Linden, wonende aan de Noordwoldsche dijk
● Kolonistendochter Koosje Visser: aardappelen ontvreemd. Met briefje van vader Klaas Visser.
● Kolonist Hartog Spier: ontvreemden aardappelen
● Evert en Tijmen van der Hulst: aardappelen gestolen, getuige kolonist Bleesie. Zal worden vervolgd 07-10-1837..
● Kolonist Bleessie zelf: turf gestolen.
● Johannes Nic.Ever. Staup of Staub, behandelt bij hem ingedeelde wezen slecht
● Kolonistendochter Johanna Keizer: onzedelijke omgang met ingedeelde Jetze de Bree.
● Jacob Bolten, ingedeelde bij Lodewijks: desertie volgens proces verbaal door onderdirecteur Krieger van de Ommerschans.

GEDEELTELIJKE transcriptie raad van politie en tucht.
VOLLEDIGE transcriptie van raad van toezicht Frederiksoord, raad van toezicht Willemsoord, raad van toezicht Wilhelminaoord, brief van Klaas Visser en proces verbaal door onderdirecteur Ommerschans. 
07-10-1837
●  Kolonist Willem Adriaan Martijn: regelmatig dronken. Genoemd: herbergier Schieboom te Nijensleek, kolonist Seelenhorst, C. Oosterveen, Veldmeijer.
● Catharina Ciri, vrouw van Franciscus Johannes Leloux: weggelopen met kolonist Pieter Johannes Heijdt. Genoemd wijkmeesters Crol en Mulder.
● Pieter van Belkum, ongehoorde uitdrukkingen tegen een nichtje van adjunct-directeur Hulst
● Verslag van het onderzoek naar de verblijfplaats van kolonist Heijdt.
● Leonard Zuurveld, Gerrit ten Hulscher, Frans Kemper, Jan Stoffels, Jan Zwaan, Jan Rozen, Jan Wiederholt: baldadig. Ook genoemd Pascal Zuurveld (ingedeeld bij Schouten), Harmanus Terweij (ingedeeld bij Dammers), Geert Marinus, Maarten Verberne,  Willem Stuiver.
● Jan Bleessie: mest ontvreemd.
● Kolonistenzoon Martinus Pieter Jasper: zonder verlof kolonie verlaten
● Vervolg zaak (zie 19-08-1837) Evert en Tijmen van der Hulst.

VOLLEDIGE transcriptie raad van politie en tucht, één raad van toezicht Frederiksoord, verslag door onderdirecteur Idserda en brief van assessor van Weststellingwerf Bovenkamp.
GEDEELTELIJKE transcriptie andere raad van toezicht Frederiksoord.
GEEN transcriptie raad van toezicht Willemsoord en raad van toezicht Wilhelminaoord.
25-11-1837
● Kolonist Isaak Johannes Kok: dronkenschap
● Kolonistendochter Geertrui Franken: onzedelijke omgang met ingedeelde Johannes Scheffer
● Ruurt Bloksma, ingedeeld bij Poelstra: zonder verlof kolonie verlaten
● Jan Cleeve, ingedeeld bij de weduwe Brada: vervalsing
● Kolonistendochter Johanna de Lange: vechten met kolonistendochter Magdalena Maria Mulder
● Kolonistenvrouw van Jeveren: schelden tegen opziener Pieter van der Veen
● Kolonisten Boas en Matteman: elkaar beledigd
● Vrouw Scholte heeft wijkmeester Koppe geslagen. Getuige ingedeelde W.F.J. Scheffers.

VOLLEDIGE transcriptie, ook van twee raden van toezicht Frederiksoord, raad van toezicht Wilhelminaoord en raad van toezicht Willemsoord.