Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Zwolle

Zwolle meldt op 23 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.

Contribuanten

Zie voor een overzicht van plaatsen die tot het arrondissement Steenwijk behoren en de contribuanten door de jaren heen een overzicht van de Overijsselse subcommissies dat de IJsselacademie gemaakt heeft.