Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Zutphen

Zutphen meldt op 24 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.Achterstand mei 1819

Op 22 mei 1819 constateert de permanente commissie dat er 22 subcommissies zijn die hun afrekening over het jaar 1818 nog niet hebben ingeleverd en die daarom aangemaand moeten worden:
Alkmaar, Almelo, Meppel, Axel, Breda, Harderwijk, Groningen, Heerenveen, Kampen, Leeuwarden, Montfoort, Naarden, Purmerend, Rhenen, Schoonhoven, Sloten, Sneek, Tilburg, Willemstad, Winschoten, Zutphen, Zierikzee


Leden subcommissie

In het overzicht van subcommissies in invnr 1015, waarvan mij onduidelijk is in welke tijd dat gemaakt, staan als leden van de subcommissie:
● P.J. Swaving, Burgemeester, president
● M.D.J. Wilbrennink, Lid van den Stedelijken Raad, Lid
● J. van der Linden, Predikant bij de Hervormde Gemeente, Lid
H.F. Huberts, Pastoor bij de R.K. Gemeente, Lid
(doorgehaald:) J.G. Siderius, Generaal-Majoor
M.H.J. Op ten Noort, Lid der Provinciale Staten, Thesaurier
C.A. Baron Mackay, Wethouder, Secretaris