Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid van de Provinviaal Commandant van Gelderland


Afstand arbeidershuisgezin 1 september 1826

Op 1 september 1826 schrijft de Provinciaal Commandant van Gelderland aan de permanente commissie, invnr 81:

Provincie Gelderland
No.2061

Hoofdkwartier Arnhem, den 1 september 1826

In antwoord van UWEdgestr: aanschrijving van den 8 der vorige maand No 416, heb ik de eer te dienen, dat ik van de gunstige dispositie tot het plaatsen van een behoeftig huisgezin in eene der kolonien van de Maatschappij ten gunste van de Stad Arnhem, heb afgestand gedaan, zullende door den Heer Burgemeester dier Stad aan UWEdgestr: deswegens een huisgezin, zoo hetzelve voorhande zij, worden opgegeven.
De Generaal Majoor
Provintiale Kommandant
J. Genno