Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Weesp

Weesp meldt op 18 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.


Proefkolonist

Weesp wordt uitverkoren een van de 52 gezinnen voor de proefkolonieFrederiksoord te leveren: Gerrit Hogenbrink (of Hogenberk), zie hier.

Later geldt hij als de kolonist uit Weesp geplaatst 'uit de contributie' (zie een uitleg) en zal hij, en later zoon Pieter Hogenberk die hem opvolgt, de enige Weespse kolonist uit de contributie blijven, en als zodanig vermeld staan in het register van uit de contributie geplaatste kolonisten met invnr 1344.

Het bestuur

● In invnr 1013, een rond 1825-1828 gemaakt register, wordt genoemd als secretaris en thesaurier J. van Achter.

● In invnr 1015 is het oude bestuur doorgehaald:
▪ B. Peelen, burgemeester, voorzitter
▪ D. Schiff, predikant bij de Hervormden, tweede voorzitter
▪ H. de Vries, wethouder
▪ C. H. Eijsman, gepensioneerd officier
▪ J. van Achter, lid van den stedelijken raad, secretaris & fungerend penningmeester

En daaronder het nieuwe bestuur opgegeven:
▪ A. M. van Dockum, voorzitter
▪ H.G. Van Herson, vice-secretaris
▪ E. Bellaar Riemink, lid
▪ D. van der Horst, lid
▪ S. de Vries, lid
▪ A. de Flaar, lid
▪ J. van Achter, secretaris en thesaurier

Contributieverloop

Afgeleid uit invnr 1111
1818 - 87 + 3 die meer dan normale contributie betalen
1819 - 81 + 4 die extra betalen
1820 - 68
1821 - 57
1822 - 64
1823 - 46
1824 - 44
1825 - 45
1827 - 37
1828 - 34
1829 - 37
1830 - 38

Archief

Volgens een opgaaf van de gemeente-archivaris in 2010 bevinden zich in het gemeentearchief 1811-1912 Weesp talloze ingekomen brieven van de Maatschappij en enkele bijzondere stukken:
a. nieuwjaarswens voor de burgemeester van Weesp en de regenten van het Gasthuis geschreven door Johannes Barends, kolonist op Frederiksoord, ingekomen stuk 1843, nr. 375
b. statuten der Vereeniging De Maatschappij van Weldadigheid, 1861
c. brieven van de Vereeniging aan het stadsbestuur, 1862-1866
d. circulaires waarin een beroep wordt gedaan op de liefdadigheidszin van het Nederlandse volk en lidmaatschapskaarten van de vereniging, met een lijst van personen aan wie deze zijn uitgereikt en een opgave van contribuanten, 1864