Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Wageningen
November 1821

In het maandblad de Star van november 1821 melden Wageningen, Koevorden, Woerden, Hoogeveen en Alkmaar ‘nieuwe aanwinsten leden, donateurs en giften’.