Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid in Texel


Contribuanten


Het bestuur

● In invnr 1013, een rond 1825-1828 gemaakt register, wordt genoemd als secretaris H.M. Ahlé en als penningmeester J. Jensen.
● Invnr 1015: De directie der subcommissie op Texel, bestaat uit de volgende personen;
▪ Presidentt, Mr G. C.W. Eijnbach, burgemeester van Texel, naam is doorgehaald en er bijgeschreven is 'overleden'
▪ H. Veenstra, leraar bij de doopsgezinden
▪ Slothouwer, leeraar bij de gereformeerden
▪ Boden, R.C. priester en pastoor op Texel
▪ A.D.Voigt, 1e luitenant bij de K. Marine
▪ M. Ahlé, griffier van het vredegeregt kantoor, secretaris, naam is doorgehaald
▪ Terstappen, pastoor, naam is doorgehaald
▪ K. Jenssen