Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Stavoren

Stavoren meldt op 18 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.Opheffing in 1822

Ingekomen post invnr 61. De subcommissie Stavoren meldt dat bijna alle leden verhuisd zijn, gestor­ven zijn, dan wel hun lidmaatschap hebben opgezegd. De subcommissie heeft zich dientengevolge ontbonden.