Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Schiedam

Schiedam meldt op 24 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.

De secretaris van de subcommissie Schiedam heet Casparus van Herwerden, predikant van de Nederduitsche Hervormde Gemeente. De eerste paar jaren zitten er in de ingekomen post van de Maatschappij van Weldadigheid, brieven van hem (die ik niet gelezen heb) op:

● invnr 49 scan 29, 1 oktober 1818;
● invnr 51 scan 106, 14 april 1819;
● invnr 52 scan 34, 2 juli 1819;
● invnr 52 scan 361, 15 juli 1819;
● invnr 52 scan 509, 20 juli 1819;
● invnr 53 scan 213, 24 september 1819;
● invnr 53 scan 696, 23 november 1819;
● invnr 53 scan 766, 30 november 1819;
● invnr 53 scan 870, 11 december 1819;
● invnr 54 scan 300, 16 februari 1820;
● invnr 55 scan 839, 20 juni 1820;
● invnr 57 scan 376, 23 mei 1821;
● invnr 57 scan 783, 23 juni 1821;
● invnr 58 scan 200, 13 juli 1821;
● invnr 58 scan 545, 17 augustus 1821;
● invnr 60 scan 381, 21 februari 1822;
● invnr 61 scan 118, 15 april 1822;

In invnr 61 scan 894 wordt melding gemaakt van zijn overleden en in invnr 62 scan 5 wordt als zijn opvolger gemeld dominee Herman Fangman en die schrijft voortaan de brieven.


September 1820

Om haar stadgenoten te laten zien hoeveel goeds er al door de koloniŽn van weldadigheid verricht wordt (en ze daardoor over te halen lid te worden) schrijft de subcommissie van weldadigheid Schiedam op 30 september 1820 een artikel dat verschijnt in de Staatscourant van 3 oktober 1820. Met een opsomming van alle verarmde Schiedammers die al in de kolonie gevestigd zijn.

In het archief

In invnr 1013, een rond 1825-1828 gemaakt register, wordt genoemd als secretaris Fanquin, maar die naam is doorgehaald en vervangen door J.H. de Greve, en als thesaurier J.L. Loggen, maar die naam is doorgehaald en vervangen door P. Loopuit.