Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid in Monnickendam


Eerste levensteken 22 mei 1818

Op 22 mei 1818 stuurde burgemeester Remmet Kous Bos van Monnickendam aan Zijne Koninklijke Hoogheid, de Prins der Nederlanden, enkele lijsten met namen van intekenaren voor het lidmaatschap van de MIJ. Hij excuseert zich dat het nog maar zo'n gering aantal is en geeft als reden aan, dat de stad
a. zeer verarmd is en
b. dat de ingezetenen veel hebben gegeven voor de onlangs opgerichte rederij van haringvisserij.
Hij denkt op een later tijdstip meer lijsten te kunnen insturen.(uit artikel Charles Groot in Oud-Monnickendam 2001)

Contribuanten


In het archief

In invnr 1013, een rond 1825-1828 gemaakt register, wordt genoemd als thesaurier van Marle en als secretaris Wagner, maar die naam is doorgehaald en vervangen door Kicherer.