Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Coevorden, wat in die tijd meestal als Koevorden door het leven ging


Coevorden meldt op 20 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.

Arrondissementsindeling 1819

Volgens de ideeën van de Maatschappij, zie hier, lopen de arrondissementen van subcommissies gelijk aan de werkingsgebieden van de rechtbanken van eerste aanleg. Maar er is in Drenthe slechts één rechtbank van eerste aanleg en daarom doet de gouverneur van Drenthe op 29 oktober 1818 een circulaire uitgaan waarvan het begin luidt:


Zodat het arrondissement Coevorden dus bestaat uit de stad zelf, Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek. Maar al snel verandert dat (zie hieronder).

Contribuanten 1818-1820

■ In 1818 zijn er in het arrondissement 111 contribuanten.
■ In 1819 zijn er (invnr 1112) te Coevorden 41, te Dalen/Schoonebeek/Oosterhesselen 21, te Borger 11, te Emmen 5, te Odoorn 11 en te Zweelo & Sleen 4, dus 93 contribuanten.
■ In 1820 zijn er (invnr 1112) te Coevorden 29, te Dalen/Schoonebeek/Oosterhesselen 11, te Borger 4, te Emmen 6, te Odoorn 4 en te Zweelo & Sleen 6, dus 60 contribuanten.

Leden subcommissie

In het overzicht van subcommissies in invnr 1015, waarvan mij onduidelijk is in welke tijd dat is opgemaakt, staan als leden van de subcommissie:
● B. Slingenberg, Burgemeester, president
C. Pothof, Vrederegter
● .. Bijl de Vroe, Plaatselijke Commandant
● J. Wispelweij, Lid van den Stedelijken Raad
● J. Woltersom Gz, Stadssecretaris
● B. Cock, Lid van den Stedelijken Raad, secretaris,


Kolonist augustus 1821

In 1821 mag Coevorden een kolonist in de vrije koloniën plaatsen 'uit de contributie', zie een uitleg van dat begrip. Dat wordt het gezin van Adriaan van Ommen Boddendijk, zie bij hoeve 68 op deze pagina. Na het vertrek van het laatste lid van dat gezin in 1847 komt er geen nieuwe Coevordense vrije kolonist.


Nieuwe leden november 1821

In het maandblad de Star van november 1821, zie hier, melden Wageningen, Koevorden, Woerden, Hoogeveen en Alkmaar ‘nieuwe aanwinsten leden, donateurs en giften’.


Een gift mei 1822

In het maandblad de Star van mei 1822, zie hier, wordt gemeld dat 'een boekhandelaar uit Coevorden' aan de kolonie heeft geschonken '75 exemplaren van het Aardrijkskundig schoolboek der provincie Drenthe'.


Aansporing deserteurs op te pakken oktober 1822

Coevorden is een van de plaatsen die 18 oktober 1822 door de gouverneur worden aangeschreven om alert te zijn op gedeserteerde bedelaars uit de Ommerschans.


Nieuwe leden november 1824

In het maandblad de Star van november 1824, zie hier, wordt gemeld:
Ten gevolge van de aanmoedigende pogingen des Heeren Gouverneurs van Drenthe, en den welwillenden ijver der sub-kommissie te Meppel, zijn in die stad en omliggende gemeenten van Coevorden, Borger, Dwingelo, Diever, Oosterhesselen, Sleen, Vledder, Runenwold en de Wijk, een aantal nieuwe leden voor onze Maatschappij aangewonnen die men, volgens de provisionele opgave, op 140 begrooten kan.


Arbeidershuisgezin april 1825

In 1825 mag coevorden een arbeidershuisgezin plaatsen in Veenhuizen. Dat wordt het gezin van Karel Frederik Emilius van den Bosch en Roelina Agnes van de Rijp. Het wordt een menselijke ramp, zie deze pagina.


Voordracht tweede arbeidershuisgezin

Februari 1825 draagt Coevorden ook een tweede arbeidershuisgezin voor, maar dat gaat uiteindelijk niet door. Zie op deze pagina bij 'Februari 1825'.


Over sollicitant maart 1825

De permanente commissie informeert bij Coevorden naar de sollicitant Johannes Hatzman en maart 1825 reageert Coevorden. Een vermelding en link naar de scan staat op deze pagina.


Enkele bedelaars

Er zijn natuurlijk veel meer bedelaars geweest die of geboren zijn te Coevorden of er gewoond hebben, maar op de site staan slechts:
Jacobus Aarsen,
Johan Daniel Entiaan, en
Pieter Thieleman.


Employés die uit Coevorden zouden komen

Volgens de niet altijd betrouwbare kolonieadministratie zouden de volgende employés uit Coevorden afkomstig zijn:
● Augustinus Matthias Jacobus Textor, zie op deze pagina,
● Teunis van Zijl, geneesheer vrije koloniën van 28-05-1832 tot 25-02-1834,
● Hendrik Hulst, van 29-04-1846 tot 01-07-1855 schrijver bij de directie.


In het archief

Behalve de op deze pagina genoemde vindplaatsen zijn er ook de invnrs 3428 en 3429 met het archief van de subcommissie te Dalen in 1821 en 1822.


In de boeken

Coevorden wordt genoemd in De proefkolonie pagina's 17 en 279, in De bedelaarskolonie pagina 105 en in De strafkolonie pagina 196.