Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Kampen

Kampen meldt op 24 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.Mei 1819

Op 22 mei 1819 constateert de permanente commissie dat er 22 subcommissies zijn die hun afrekening over het jaar 1818 nog niet hebben ingeleverd en die daarom aangemaand moeten worden:
Alkmaar, Almelo, Meppel, Axel, Breda, Harderwijk, Groningen, Heerenveen, Kampen, Leeuwarden, Montfoort, Naarden, Purmerend, Rhenen, Schoonhoven, Sloten, Sneek, Tilburg, Willemstad, Winschoten, Zutphen, Zierikzee.

Contribuanten tot aan 1856

Zie voor de plaatsen die vallen onder het arondissement Kampen en voor de contribuanten door de jaren heen een overzicht van de Overijsselse subcommissies dat de IJsselacademie gemaakt heeft.


Leden subcommissie

In het overzicht van subcommissies in invnr 1015, waarvan mij onduidelijk is in welke tijd dat gemaakt, staan als leden van de subcommissie:
● J.B. Stahl van Hilstun, Lid van den stedelijken raad, president
● (doorgehaald:) J.J. Gansneb van Tengnagel, Wethouder (bijgeschreven: overleden)
● J.R. Veen Valck,Lid van den stedelijken raad, penningmeester
(doorgehaald:) T. Marius, Erfgegoede (bijgeschreven: overleden)
● A. Sels, Gepensioneerd Luit. Gen.
● B. Doorenweerd, R.K. Pastoor
● B. Rusburg, Leeraar bij de Doopgezinden
● (doorgehaald:) E.J.H. Rietberg, Verificateur bij de Registratie
● H.A. Nieuwentop, R.C. Pastoor