Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Hoorn

Hoorn meldt op 19 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.


Het bestuur

Invnr 1105 geeft de volgende bestuursleden:
Mr. I.C. Van de Blocquerij, burgemeester, voorzitter
A. Langerhuizen van Uxen, secretaris der stad, secretaris

Contributieverloop

1820 - 95 contribuanten
1821 - 95
1822 - 95
1824 - 67
(dit getal wordt daarna een aantal jaren herhaald)
(...)
1840 - 28 leden
1841 - 36
1842 - 30
1843 - 25
1844 - 25 + 4 militairen
1845 - 27
1846 - 26 + circulaire
1848 - 38
1852 - 59