Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te HoogeveenNovember 1821

In het maandblad de Star van november 1821 melden Wageningen, Koevorden, Woerden, Hoogeveen en Alkmaar ‘nieuwe aanwinsten leden, donateurs en giften’.


In het archief

In invnr 1013, een rond 1825-1828 gemaakt register, wordt genoemd als secretaris en thesaurier R.P. Berkenbosch.