Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Gorinchem

Gorinchem meldt op 23 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.


In het archief

In invnr 1013, een rond 1825-1828 gemaakt register, wordt genoemd als thesaurier J.C. Boonzayer en als secretaris G. van der Mast.