Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Goes

Goes meldt op 22 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.