Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Franeker

Franeker meldt op 25 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.