Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Edam

Edam meldt op 24 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.

In het archief

In invnr 1013, een rond 1825-1828 gemaakt register, is als thesaurier doorgehaald C. van der Ven, met erbij geschreven 'overleden', en als nieuwe thesaurier J.J.Bakker.