Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid in Doornik


Archief

Invnr 1012 bevat een 'Uitnodiging van het bestuur van de subcommissie te Doornik aan de ingezetenen aldaar om lid te worden van de Maatschappij van Weldadigheid; met lijst van nieuwe leden, 1818'. Zie verder het overzicht van plekken in het archief waar over alle subcommissie informatie te vinden is.