Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Dokkum

Dokkum meldt op 24 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.


December 1819 (Leeuwarder Courant)

Februari 1820

De subcommissie van weldadigheid Dokkum sluit februari 1820 een C-contract (zie voor uitleg daarover) met de Maatschappij van Weldadigheid. Door het contract C7 heeft zij voor 'altoos' het recht om vier personen in de vrije koloniŽn te vestigen.

Diezelfde maand sluiten de Wees en armenvoogden van Dokkum een half A-contract (zie voor uitleg daarover) met de Maatschappij van Weldadigheid. Door het contract A11 hebben zij voor 'altoos' het recht om drie weeskinderen met bijbehorende huisverzorgers en ťťn arm gezin in de vrije koloniŽn te vestigen.


Het bestuur

● In invnr 1013, een rond 1825-1828 gemaakt register, staat als secretaris A. van Slooten en als thesaurier O. Faber.
● In invnr 1015 staan de volgende gegevens van het bestuur:
▪ W.R. Van der Weide, Med. Doctor, Wethouder der stad, president
▪ A. Adriana, predikant bij de hervormden, lid, naam is doorgehaald
▪ C. Ayelts, predikant bij de vereenigde christelijke gemeente, lid, naam is doorgehaald
▪ J. Cock, apotheker, lid van de stedelijke Raad, lid, naam is doorgehaald
▪ E. Fockema, lid van de Gedep. Staten der Provincie, lid, naam is doorgehaald
▪ O. Faber, gepensioneerd kapitein, thesaurier is doorgehaald en bijgeschreven is 'lid'
▪ M.A. Van Slooten, notaris, secretaris der stad, secretaris
▪ P.A.C. Hugenholtz, predikant bij de Hervormden, thesaurier
▪ J. Jansen, R.C. Pastor, naam is doorgehaald
▪ Ds H. Hussem, leeraar bij de Vereenigde Christelijke Gemeente
▪ S. Van Sloterdijk Beekkerk, inspecteur der registratie der provincie Vriesland, lid
▪ H.J.Andreae, apotheker, lid