Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid in Deventer


Contribuanten

Zie voor een overzicht van plaatsen die tot het arrondissement Deventer behoren en de contribuanten door de jaren heen een overzicht van de Overijsselse subcommissies dat de IJsselacademie gemaakt heeft.