Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Delft

Delft meldt op 17 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.

13 oktober 1818

Uit een brief van de subcommissie Delft, invnr 49:
4o Tot noch toe mislukken alle onze pogingen tot het vinden van een geschikt huisgezin om naar de nieuwe colonie te worden overgebracht.
Het valt niet gemakkelijk sedentaire en aan hunne stad gehechte personen uit den werkzamen stand uit hun verblijf en uit hunne kostwinning te lokken, want loszinnige avonturiers zonder zedlijke beginselen en zonder geschikte handen zouden aan het groote doel niet beantwoorden.

Juli 1821

De Regenten van het Gereformeerd Weeshuis in Delft sluiten juli 1821 een D-contract (zie voor uitleg daarover) met de Maatschappij van Weldadigheid. Door het contract D3 hebben zij voor 'altoos' het recht om zes weeskinderen  in de vrije koloniŽn te vestigen.

Februari 1822

De subcommissie van weldadigheid in Delft sluit februari 1822 een F-contract (zie voor uitleg lager op deze pagina) met de Maatschappij van Weldadigheid. Door het contract F2 heeft zij voor 'altoos' het recht om zes bedelaars in de kolonie te plaatsen. De daaropvolgende tragi-komische gebeurtenissen met tien bedelaars die maanden opgesloten moeten blijven in het Delftse stadhuis staan beschreven in De bedelaarskolonie p 50-51, 70-71 en 75.