Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Axel

Axel meldt op 22 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.Mei 1819

Op 22 mei 1819 constateert de permanente commissie dat er 22 subcommissies zijn die hun afrekening over het jaar 1818 nog niet hebben ingeleverd en die daarom aangemaand moeten worden:
Alkmaar, Almelo, Meppel, Axel, Breda, Harderwijk, Groningen, Heerenveen, Kampen, Leeuwarden, Montfoort, Naarden, Purme­rend, Rhenen, Schoonhoven, Sloten, Sneek, Tilburg, Willemstad, Winschoten, Zutphen, Zierikzee


In het archief
In invnr 1013, een rond 1825-1828 gemaakt register, is de secretaris en thesaurier S.H. Van Diggelen.
In invnr 1016 is Van Diggelen dat ook en staat als president vermeld A. J. Paulus.