Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES




De subcommissie van weldadigheid te Assen

Assen meldt op 24 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.

Leden subcommissie

In het overzicht van subcommissies in invnr 1015, waarvan mij onduidelijk is in welke tijd dat gemaakt, staan als leden van de subcommissie:
● Mr. G. Kniphorst, Lid der 2e Kamer der Staten Generaal en Procureur bij de Rechtbank van eerste aanleg te Assen, president (d e naam is doorgehaald en bijgeschreven is 'overleden'; NB: G. Kniphorst overleed 6 januari 1850)
● A.E.J. Bertling, Inspecteur-?? van het kadaster in Drenthe, theasurier
● G. Venter, Bewaarder der hypotheken te Assen, secretaris