Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid te Amersfoort

Amersfoort meldt op 22 juli 1818 dat er in de stad een subcommissie van weldadigheid is opgericht, zie hier.


Maart 1820

De Heeren Regenten van het Weeshuis te Amersfoort sluiten maart 1820 een A-contract (zie voor een uitleg deze pagina) met de Maatschappij. Het contract A13 geeft ze het recht om 'altoos' zes weeskinderen met bijbehorende huisverzorgers en twee arme gezinnen te plaatsen. Zie deze pagina voor alle A-contracten per plaats en zie deze Amersfoort-pagina welke weeskinderen er tot aan 1859 geplaatst zijn.

Oktober 1821

De subcommissie van weldadigheid Amersfoort sluit oktober 1821 het contract C16 voor de plaatsing van 'zeven personen één gezin uitmakend'. Zie voor uitleg over C-contracten deze pagina en om te zien wie ze dan plaatsten de Amersfoort-pagina.


Leden subcommissie

In invnr 1013 is de secretaris en thesaurier Willenbruch.

In het overzicht van subcommissies in invnr 1015, waarvan mij onduidelijk is in welke tijd dat gemaakt, staan als leden van de subcommissie:

● G. hondius, Wethouder, voorzitter
W. Pull, Wethouder
● H. van Hieteren, Leeraar der Hervormden
● G.A. Vermeulen, RK Pastoor
● H.G. Schluiter, Stedelijke Ontvanger
● F.J. van Lilaar, Grondeigenaar
● C.G. Barchman Wuijtiers van Vliet, Kolonel
● J.H.C. Willenbrucht, secretaris en penningmeester