Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
Subcommissies van weldadigheid in het archief van de Maatschappij van Weldadigheid

In het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, Drents Archief toegang 0186, zit de meeste informatie over subcommissies in de invnrs 1012-1017, 1104-1126 en 1146-1153. Er is meer, maar invnrs die slechts één subcommissie van weldadigheid betreffen, behandel ik hieronder niet, die staan bij de betreffende subcommissie. Wie de hele inventaris wil bekijken, kan hier terecht.


Bestuursleden van subcommissies

● Invnr 1013 is een register met de namen van de voorzitters, secretarissen en thesauriers van subcommissies. Volgens de Inventaris is dit register rond 1825 gemaakt. Ik denk dat het een paar jaartjes later is, rond 1828. Mijn aantekeningen erbij heb ik bij diverse subcommissies opgenomen.

● Invnr 1014 is het 'Reglement op de samenstelling en de werkzaamheden van de subcommissies', vastgesteld 12 augustus 1830. Het reglement is ook afgedrukt in het blad de Vriend des Vaderlands van oktober 1830, pagina 779 en verder.

● Invnr 1015 is een register met de namen van voorzitters, secretarissen, penningmeesters en leden van subcommissies. Mijn aantekeningen daarbij heb ik opgenomen bij de diverse subcommissies.

Jaarlijkse afrekeningen

Subcommissies hebben een rekening-courant met de Maatschappij, waarbij ze jaarlijks opgaaf doen van hun inkomsten en uitgaven en het saldo verrekenen. Die jaarlijkse opgaven zitten in de invnrs 1104-1111.
In sommige gevallen zitten er ledenlijsten bij, waar ik dat toevallig gezien heb meld ik dat bij de betreffende subcommissie. Idem dito als er, wat af en toe voorkomt, interessante brieven bij zitten of benoemingen van subcommissies in dorpen. .
De jaarlijkse afrekeningen melden ook de onkosten van een subcommissie en daarbij horen vaak de reiskosten van naar de kolonie gezonden personen, soms met de vermelding welke etenswaren hen voor de reis zijn meegegeven.
Verder maakt de ondertekening duidelijk wie er wanneer in de subcommissie zitten en verantwoordelijk zijn voor de penningen.

● Invnr 1104 is Almelo tot en met Assen
● Invnr 1105 is Batavia tot en met Franeker
● Invnr 1106 is Geertruidenberg tot en met Groningen
● Invnr 1107 is Haarlem tot en met Hulst
● Invnr 1108 is Kampen tot en met Monnickendam
● Invnr 1109 is Nijkerk tot en met Rotterdam
● Invnr 1110 is Schiedam tot en met Vlissingen
● Invnr 1111 is Wageningen tot en met Zwolle


Overzichten contribuanten

Lijsten met de aantallen contribuanten in steden en in arrondissementen, met in het laatste geval de aantallen per dorp. Geordend per jaar, waarbij opvalt dat soms klakkeloos wordt overgeschreven wat er het vorige jaar aan aantallen stond genoteerd. Maar verder geeft dit een goed beeld van de ontwikkelingen van de aantallen contribuanten.

● Invnr 1112 zijn de jaren 1818-1820
● Invnr 1113 zijn de jaren 1821-1823
● Invnr 1114 zijn de jaren 1824-1826
● Invnr 1115 zijn de jaren 1827, 1828
● Invnr 1116 zijn de jaren 1829, 1830
● Invnr 1117 zijn de jaren 1831-1833
● Invnr 1118 zijn de jaren 1834-1836
● Invnr 1119 zijn de jaren 1837-1839
● Invnr 1120 is het jaar 1840
● Invnr 1121 zijn de jaren 1841, 1842
● Invnr 1122 zijn de jaren 1843-1845
● Invnr 1123 zijn de jaren 1846-1848
● Invnr 1124 zijn de jaren 1849-1851
● Invnr 1125 zijn de jaren 1852, 1855, 1856


Rekening courant

In de invnrs 1146 tot en met 1153 zit de rekening courant met de diverse subcommissies, waarbij ook wordt bijgehouden hoe het staat met de plaatsing op 3/4 van de contributies. Zie op deze pagina bij C-contracten en vandaar kun je doorklikken naar alle afgesloten C-contracten.

● Invnr 1146 zijn de jaren 1818/1819-1820/1821
● Invnr 1147 zijn de jaren 1821/1822
● Invnr 1148 zijn de jaren 1825/1826 - 1828
● Invnr 1149 zijn de jaren 1831, 1832, 1834
● Invnr 1150 zijn de jaren 1835-1837
● Invnr 1151 zijn de jaren 1838, 1839, 1841
● Invnr 1152 zijn de jaren 1842, 1844, 1845
● Invnr 1153 zijn de jaren 1847, 1848, 1850


Diversen

● Invnr 1014 is het Reglement op de samenstelling en de werkzaamheden van de subcommissies van 12 augustus 1830. Dit is een overdruk uit de Vriend des Vaderlands van oktober 1830.

● Invnr 1026 is een ratjetoe met:
• Gedrukte lijst van contributies in 1818 en de eerste drie maanden van 1819. Een transcriptie daarvan staat hier.
• Gedrukte lijst van contributies in het jaar 1843.
• Lijsten van contribuanten 1840-1859 in een aantal plaatsen.
- Losse kwitanties