Verantwoording van de in het boek De strafkolonie gebruikte bronnen en citaten

Je kunt door op een hoofdstuktitel te klikken de verantwoording online lezen of je kunt per hoofdstuk een pdf ophalen

Inleiding op de verantwoording


Hoofdstuk een: De raad van policie en tucht voor pfd de gewone koloniƫn; 1818 tot 1826


Hoofdstuk twee: De vele onaangenaamheden waarmede de wijkmeesters bijna dagelijks te kampen hebben - januari 1827 tot november 1828


Hoofdstuk drie: Met de broek op de hakken - november - 1828 tot 8 juli 1829


Hoofdstuk vier: Dat tot geene vernietiging van tot de archieven behoorende stukken worde overgegaan - juli 1829 tot januari 1833


Hoofdstuk vijf: Dan zoekt men de loop der natuur zelve te stremmen - 1833 tot 1835


Hoofdstuk zes: De verordening van tucht toepassen zoals dezelver liggen - 1836 tot 1839


Hoofdstuk zeven: Gij zijt ook al een van die onderdrukkers - 1840 tot 1842


Hoofdstuk acht: Het opmerkelijke jaar 1843 - 1843


Hoofdstuk negen: Daar op de kolonie is toch een onbezorgt leven - 1844 tot 1859


Hoofdstuk tien: Quod licet Iovi non licet bovi - 1860 tot 1886