Naar het overzicht van de STRAFKOLONIE

Strafkolonisten die in de strafkolonie aankomen in de jaren 1846-1850


Deze lijst is gemaakt door Luurt Vrijen uit de registers van strafkolonisten in het Drents Archief toegang 0186 (zie de uitleg). Daarna hebben Wil Schackmann en Luurt Vrijen de (vele) ontbrekende gegevens in de registers aangevuld vanuit de invnrs 1389, 1543, de kolonistendatabase en de wezendatabase en de stamboeken van arbeiders, veteranen en vrije kolonisten. Het is dus GEEN letterlijke weergave van de stamboeken.

Onderstaande personen staan in het register met invnr 1585 als ze in 1846 of 1847 aankomen en als ze later arriveren in invnr 1586. Foto's daarvan staan met de transcripties op www.bonmama.nl/oswals.php.
● Kies 'spring naar eerste blad' en als dat gebeurd is, vul je bij 'record' 58 in om de eerste bladzijde van invnr 1585 te vinden.
● Kies 'spring naar eerste blad' en als dat gebeurd is, vul je bij 'record' 86 in om de eerste bladzijde van invnr 1586 te vinden.

Er staan in invnr 1585 drie dubbele inschrijvingen:
▪ op folio 2 Jozuah Thomas van Veldhuizen (staat ook op folio 4),
▪ op folio 6 Jacobus de Vries (staat ook op folio 7)
▪ op folio 13 Cornelia Adelaar weduwe Vreeling *staat ook op folio 8).
Die zijn hier niet meegenomen.

Er staan in invnr 1586 twee foutieve inschrijvingen:
▪ op folio 7 Helle Tekes Tuinstra, kind van Antje Tuinstra weduwe Ligthart aangekomen 30-06-1846, die al in 1847 overleden is, en
▪ op folio 1 Feke/Fake Sunt, die volgens mij geen strafkolonist is, maar een hoogbejaarde bedelaar die hier tot zijn dood is ondergebracht.
Die zijn hier niet meegenomen.

Achtereenvolgens zie je hieronder:

● In de eerste kolom de datum van aankomst in de strafkolonie.

● In de tweede kolom de namen. Geboortedata en plaatsen van herkomst worden niet gemeld, want zo goed als alle mensen die in de strafkolonie hebben gezeten staan ook in andere stamboeken.

● In de derde kolom de gebeurtenissen en eventuele extra informatie in het register.
▪ Waar de strafkolonist vandaan komt. VH staat voor Veenhuizen, OS voor Ommerschans. Als er niet VH of OS staat, komt de strafkolonist uit VK wat staat voor de vrije koloniŰn (Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord),
▪ Als iemand een B-nummer of een bis-nummer heeft, hebben we dat opgenomen. Mensen met een B-nummer kunnen worden opgezocht in het boek met invnr 1389. Mensen met een bis-nummer in het helaas nog niet ingescande boek met invnr 1399. Als een 'wees uit VH' een B-nummer heeft, is die geplaatst op particulier contract, zie de uitleg en de transcripties.
▪ Behalve de strafkolonie op de OS zijn er ook strafkolonies in VH-2 en VH-3. Soms wordt vermeld waar iemand is ondergebracht.
▪ Waar iemand naar toe gaat. Als er staat 'deserteert' zonder daarachter 'terug', hebben ze iemand na het weglopen niet te pakken kunnen krijgen. 'Ontslagen' betekent dat iemand de koloniŰn van weldadigheid verlaat, 'terug naar VK/VH' dat die een nieuwe kans krijgt hetzij in VK hetzij VH. Hiervoor is het handig de bovengenoemde foto's van het strafkolonistenregister te bekijken, want daar staat vaak waar iemand in VK of VH precies naar toe gaat, wat het makkelijker maakt hem in de stamboeken van die kolonies op te zoeken.

● in de vierde kolom staan verwijzingen. In enkele gevallen naar een pagina waar informatie over de betreffende persoon verzameld is, in andere gevallen naar de tuchtzitting waarop iemand tot de strafkolonie veroordeeld is, Als ik geen transcriptie van die tuchtzitting heb verwijs ik naar een overzichtspagina van tuchtzittingen, zodat mensen weten waar in het archief ze het zouden kunnen vinden.

1846

11-01-1846
Thomas Breems
nummer B816; in zeedienst 09-03-1847

16-01-1846
Willebrordus Buijsen
wees uit VH; ontslagen 27-03-1846
zie hier
03-02-1846
Klaas Batink met echtgenote Hendrikje Jannigje Douwes en kinderen Roelof Batink en Aaltje Batink
nummer B68; ontslagen 15-04-1847
zie hier
03-02-1846
Johannes Nicolas KlijnÚe met echtgenote Petronella van Haasteren en kinderen Jacobus KlijnÚe, Johannes Jacobus KlijnÚe, Katharina KlijnÚe en Johannes Nicolaas KlijnÚe
Johannes Jacobus KlijnÚe met verlof 26-07-1846, terug 13-08-1846; het gezin terug naar VK 02-12-1846
zie hier
14-02-1846
Lena Donker
dochter arbeidersgezin; zij bevalt op 07-05-1846 van Johanna Helena Donker, die overlijdt 29-05-1846; Lena Donker ontslagen 14-04-1847 zie hier
19-02-1846
Isaac Aartman
nummer B130; terug naar VK 09-06-1847

19-02-1846
Durk van der Feer
nummer 345bis; ontslagen 18-11-1847

27-02-1846
Wikjen Klazes Kamstra met kind Klaas Kamstra,
arbeidersgezin; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; Klaas Kamstra overlijdt 29-05-1847; Wikjen Klazes Kamstra ontslagen 01-05-1849

28-03-1846
Frederik Willem Remer
wees uit VH; komt uit Wateren; terug naar VH 30-05-1846

28-03-1846
Barend Huijsers
wees uit VH; komt uit Wateren; terug naar VH 30-05-1846
28-03-1846
Bernardus du Bois
nummer B866; terug naar VK 21-04-1848

28-03-1846
Hermanus Krabbendam met echtgenote Maria van der Hoek weduwe Penning en kinderen Catharina Penning, Johannes Jacob Penning en Elisabeth Penning
nummer B364; als arbeidersgezin naar VH 04-09-1847

04-04-1846
Evert den Dulk met echtgenote Johanna Aart en kinderen Cornelia den Dulk, Johanna den Dulk, Adriana den Dulk, Hendrik den Dulk, Vemia den Dulk, Petronella den Dulk en Evert den Dulk arbeidersgezin uit VH; Cornelia den Dulk en Johanna den Dulk ontslagen 21-05-1847; Adriana den Dulk drie maanden verlof 21-05-1847, formeel ontslagen 21-11-1847; Evert den Dulk (sr) overlijdt 17-09-1849; Hendrik den Dulk in militaire dienst 01-03-1850; rest van het gezin terug naar VH 26-11-1850

10-04-1846
Nicolaas Rozier
wees uit VH; terug naar VH 29-06-1846
zie hier
10-04-1846
Franciscus Theodorus Westerhof
wees uit VH; terug naar VH 29-06-1846 zie hier
14-04-1846
Adrianus Geurtse met echtgenote Eke Toornstra en kinderen Gerardus Geurtse, Hendrika Geurtse, Hendrina Geurtse, Johanna Geurtse en Naatje Geurtse
terug naar VK 20-11-1849
zie hier
18-04-1846
Alexander Etieijn
nummer B1023; overlijdt 07-08-1846
zie hier
21-04-1846
Eva Brook
nummer 272bis; van desertie terug op de OS binnengebracht 21-04-1846; terug naar VK 26-08-1847

30-05-1846
Antje Tuinstra weduwe Ligthart met kind Tjalling Ligthart
nummers 234bis en 236bis; arbeidersgezin uit VH; Antje Tuinstra, wed Ligthart bevalt op 05-07-1846 van Hille Tekes Tuinstra, die overlijdt 20-06-1847; de anderen terug naar VH 24-11-1849
zie hier
16-06-1846
Frans Helleman
nummer B828; terug naar VK 07-04-1847
zie hier
27-07-1846
Johannes Koel
wees uit VH; ontslagen 27-05-1847
zie hier
21-08-1846
Johan Carel Voorbrood
nummer B984; overlijdt 08-05-1849
zie hier
21-08-1846
Jacob Kierpensius
nummer B1014; overlijdt 04-05-1847
zie hier
21-08-1846
Geertje Snoek
terug naar VK 27-10-1847
zie hier
21-08-1846
Maria Lensink
overlijdt 19-02-1858
zie hier
21-08-1846
Gerrit de Zeeuw
nummer B821; terug naar VK 21-04-1848
zie hier
21-08-1846
Jan de Vries
nummer B262; terug naar VK 21-04-1848
zie hier
21-08-1846
Willem Hendrikus Bijlaart met echtgenote Willemina Adriana van Putten en kinderen Jacobus Hendrikus Bijlaart, Hendrik Bijlaart en Willem Hendrik Bijlaart Jacobus Hendrikus Bijlaart In militaire dienst 09-03-1848; het gezin terug naar VK 20-11-1849
zie hier
28-08-1846
Amerenska  Harmens Westra met kind Johannes Westra
Johannes Westra overlijdt 13-02-1847; Amerenska  Harmens Westra ontslagen 25-03-1850 zie hier
28-08-1846
Harmanus de Haas
nummer B492; deserteert 23-08-1847

28-08-1846
Aaltje de Jong
nummer B472; deserteert 09-09-1846

01-09-1846
Matthijs Koopman
wees uit VH; terug naar VH 24-11-1849
zie hier
15-09-1846
Dirk de Vries
nummer B283; overlijdt 12-03-1849

15-09-1846
Jacobus de Vries
nummer B262; ontslagen 05-04-1847

10-10-1846
Anthonij Hartgers
nummer B698; overlijdt 23-03-1851

10-10-1846
Cornelis Kraaijmaat
nummer B814; terug naar VK 07-04-1847

10-10-1846
Hendrik Westerveld met echtgenote Neeltje Brouwer en kinderen Hendrik Westerveld, Cornelis Westerveld, Jan Cornelis Westerveld, Pieter Westerveld, Gerrit Westerveld en Arie Westerveld
op 09-08-1849 wordt geboren Katharina Westerveld; het gezin als arbeidersgezin naar VH 02-03-1850
zie hier
31-10-1846
Hendrik Berg
wees uit VH; overlijdt 19-01-1850
zie hier
27-11-1846
Elisabeth van Keulen
nummer B93; zij bevalt op 22-02-1847 van Cornelis van Keulen; moeder en kind ontslagen 11-09-1849
zie hier
03-12-1846
Dirk Pauw
nummer B720; overlijdt 15-01-1847
zie hier
03-12-1846
Ike Jurriaans Atsma met echtgenote Margrieta Gerritsen en kind Hendrica Atsma
als arbeidersgezin naar VH 04-09-1847
zie hier
05-12-1846
Jacob Kamstra met echtgenote Luitske Blom en kinderen Aatje Kamstra en Meike Kamstra
arbeidersgezin uit VH; Meike Kamstra overlijdt 29-06-1847; de rest van het gezin terug naar VH 07-09-1850 zie hier
17-12-1846
Jan Scherps
wees uit VH; met verlof 15-04-1848; ontslagen 15-05-1848; weer opgenomen 09-06-1848,; ontslagen 18-08-1849
zie hier

1847

10-02-1847
Wolf Mozes van den Berg
terug naar VK 18-11-1847

11-03-1847
Frederik Theodorus Bergh
wees uit VH; terug naar VH 20-03-1847

11-03-1847
Gijsbertus Verhoeks met echtgenote Geertrui Vogelsang en kinderen Johannes Nicolaas Verhoeks en Maria Johanna Verhoeks
nummer B404; op 28-09-1847 wordt geboren Johanna Klasina Verhoeks; het gezin gaat terug naar VK 24-05-1848
13-03-1847
Maria Barbera Bongaarts
terug naar VK 17-11-1847

13-03-1847
Johan Godfriedt Leonhardt met echtgenote Frederika Wilhelmina v d  Vert en kinderen Johanna Catharina Leonhardt, Karel Frederik Leonhardt, Martinus Leonhardt en Magdalena Wilh. Frederika Leonhardt
nummer B435; Johanna Catharina Leonhardt met verlof 03-01-1848, terug 04-05-1848; het gezin gaat terug naar VK 09-03-1848
13-03-1847
Theodorus Rikken met echtgenote Grada Koppers en kinderen Johannes Henricus Rikken, Richardus Rikken, Lambertus Rikken, Elisabeth Rikken, Wilhelmus Rikken, Petrus Rikken, Theodorus Rikken en Cornelius Rikken
het gezin gaat terug naar VK 24-05-1848

16-03-1847
Helena Wilhelm
dochter arbeidersgezin; zij bevalt op 14-06-1847 van Karel Johannes Wilhelm, die overlijdt 17-09-1847; Helena Wilhelm ontslagen 08-09-1852
30-03-1847
Dirk Johannes Wortman
nummer B1010; ontslagen 23-07-1847

02-04-1847
Kier Kiers
nummer B1008; overlijdt 27-04-1847

02-04-1847
Geertje Stuser weduwe de Heer met kinderen Johanna de Heer, Elisabeth Johanna de Heer en Hugo de Heer
arbeidersgezin uit VH; Geertje Stuser weduwe de Heer bevalt op 04-06-1847 van Maria Elisabeth Stuser; Hugo de Heer overlijdt 01-07-1847; Elisabeth Johanna de Heer overlijdt 12-07-1847; de rest van het gezin gaat terug naar VH 25-08-1849

15-05-1847
Koosje Visser
dochter arbeidersgezin VH; overlijdt 20-03-1848

15-05-1847
Maria Visser
dochter arbeidersgezin VH; terug naar VH 14-04-1848
19-05-1847
Jan Broekhuizen
terug naar VK 21-04-1848

20-05-1847
Antonius Beekman
nummer B679; terug naar VK 14-08-1850

20-05-1847
Marijnes Sensen
nummer B530; terug naar VK 21-04-1848

20-05-1847
Jan van der Vaart
nummer B473; deserteert 22-06-1847, terug 23-06-1847; deserteert 01-07-1847, terug 12-07-1847; in militaire dienst 03-07-1850

04-06-1847
Klaas Roelofs Oostwoud met kinderen Wokke Klazes Oostwoud, Antonetta Oostwoud en Jan Oostwoud
arbeidersgezin uit VH; Klaas Roelofs Oostwoud naar de Rechter 01-11-1847; overlijdt in de gevangenis 12-12-1847; kinderen ondergebracht bij de wezen in Veenhuizen 16-02-1848 zie hier
06-07-1847
Leendert Karel K÷hler
nummer B812; overlijdt 31-12-1847

06-07-1847
Joseph Lodewijk Bieber
nummer B536; Bieber in militaire dienst 20-06-1850, terug 27-06-1850; terug naar VK 07-09-1850

12-07-1847
Pieter Pauw
nummer B20; van desertie binnengebracht op OS; terug naar VK 21-08-1848

12-07-1847
Floris Siegelaar
nummer B829; van desertie binnengebracht op OS; terug naar VK 21-08-1848
14-07-1847
Hendrik van Dolderen
nummer B1040; terug naar VK 31-01-1851

16-07-1847
Anna Maria Schuurman
nummer B162; zij bevalt op 24-08-1847 van IJsbrand Schuurman, die overlijdt 20-09-1847; Anna Maria Schuurman ontslagen 03-12-1851
16-07-1847
Hendrika Tappers
zij bevalt op 09-08-1847 van Abraham Tappers, die overlijdt 10-11-1847; Hendrika Tappers ontslagen 01-05-1850
16-07-1847
Anthonie Zwart
nummer B1017; in militaire dienst 10-05-1848

27-07-1847
C Adelaar weduwe Vreeling
weduwe van een veteraan; ondergebracht in de strafkolonie Veenhuizen-2; zij bevalt op 28-08-1847 van Ruurd Rinks Adelaar, die overlijdt 28-02-1849; C Adelaar weduwe Vreeling terug naar de veteranen 17-11-1849
06-08-1847
Joannes Marckfeldt met echtgenote Sara Geel en kinderen Johannes Marckfeldt, Maria Elisabeth Marckfeldt en Helena Hendrina Marckfeldt
als arbeidersgezin naar VH 12-08-1848

31-08-1847
Adam Schneider
nummer B701; naar de arbeiders in VH 12-08-1848

15-09-1847
Jacobus Jaspers met echtgenote Christina van Welsum (weduwe J.H.J.Jaspers) en kinderen Francina Jaspers, Arie Johannes Evert Jaspers, Cornelis Johannes George Jaspers, Christiaan Jaspers, Pieter Jaspers en Jacobus Jaspers
nummer B266; op 01-04-1849 wordt geboren Johanna Christina Jaspers; Francina Jaspers met verlof 24-04-1851, terug 18-05-1851; het gezin terug naar VK 05-07-1851 zie hier
15-09-1847
Johannes Andreas den Ouden
terug naar VK 21-04-1848

28-09-1847
Isaac Aartman
nummer B130; van desertie op de OS binnengebracht; deserteert 15-12-1849, terug 19-12-1849; deserteert 29-06-1850, terug 08-07-1850; in zeedienst 19-07-1851

27-10-1847
Jacobus van Os
nummer B823; van desertie op de OS binnengebracht;ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; terug naar VK 20-11-1849

29-10-1847
Lodovicus Franciscus Timmermans
zoon veteranengezin; in militaire dienst 01-05-1848

01-11-1847
Alida de Rijke
nummer B351; ontslagen 30-04-1851

01-11-1847
Antje Voogd
nummer 396bis; ontslagen 12-06-1851

17-11-1847
Willem Hendrik Eijs
wees uit VH; ontslagen 07-04-1849

08-12-1847
Elisabeth Visser
nummer B9; overlijdt 03-08-1848

31-12-1847
Hendrika van der Heijden
nummer B1007; terug naar VK 08-11-1850

1848

24-02-1848
Pieter Huijgens met echtgenote Adriana de Hen weduwe Vrijbloed en kinderen Johannes Vrijbloed, Christiaan Vrijbloed, Jacobus Huijgens, Pieter Huijgens, Nicolaas Huijgens en Willem Frederik Huijgens
ontslagen 10-04-1848

25-02-1848
Age de Vries
wees uit VH; deserteert 14-06-1848, terug 01-09-1848; ontslagen 18-05-1850

25-03-1848
Anne Antoons Smal met echtgenote Johanna van Welsum en kinderen Arie Antoon Smal en Johanna Christina Smal nummer B270; als arbeidersgezin naar VH 22-11-1851

25-03-1848 Arie Penning met echtgenote Elisabeth Westerveld en kinderen Arie Penning, Vrouwtje Maria Penning, Gerrit Penning en Johannes Hendrik Penning op 15-06-1848 wordt geboren Jan Penning; het gezin terug naar VK 03-03-1849 zie hier
25-03-1848
Johanna Christina Amende
terug naar VK 20-11-1849
zie hier
25-03-1848
Elizabeth van Mannekus
nummer B1018; ontslagen 19-07-1850

25-03-1848
Johanna Alb.a Schnoor
overlijdt 07-02-1849
zie hier
10-04-1848
Cornelis Postimus
nummer B19; terug naar VK 08-11-1851

14-04-1848
Anthoon Berends Lenos
wees uit VH; ondergebracht in strafkolonie VH-2; deserteert 30-05-1851

29-04-1848
Joseph de Vries
wees uit VH; ondergebracht in strafkolonie VH-2; naar VK 09-07-1849

09-05-1848
Marijnes Sensen
nummer B530; deserteert 13-09-1849, terug 23-09-1849; deserteert 23-10-1849, terug 27-02-1850; deserteert 08-06-1850

20-05-1848
Trijntje Stevens
nummer B495; ontslagen 17-07-1851

20-05-1848
Johannes Hessing met echtgenote Johanna Dompling en kinderen Gerardina Johanna Hessing, Antonia Jacoba Hessing, Wilhelmina Antje Hessing, Johannes Jacobus Hessing, Pieternella Hessing en Elisabeth Hessing
nummers B696, b697, B704, B705, B706, B740, B741, B758; terug naar VK 07-09-1850
05-07-1848
Dirk van Kesteren
terug naar VK 20-11-1849

05-07-1848
Sjoukje Ubbes Wijnia, na paar dagen (11-07) gevolgd door echtgenoot Cornelis de Goederen
arbeidersgezin uit VH; ondergebracht in strafkolonie VH-2; ontslagen 01-03-1850 zie hier
28-08-1848
Johannes Hoppenbrouwer
wees uit VH; ondergebracht in strafkolonie VH-2; ontslagen 07-04-1849
08-09-1848
Johannes Postma
wees uit VH; komt uit Wateren; ontslagen 06-04-1850

19-09-1848
Cornelia Maria Huigh met kind Cornelia Maria Huigh
wees uit VH; ondergebracht in strafkolonie VH-2; kind Cornelia Maria Huigh overlijdt 15-11-1849; moeder Cornelia Maria Huigh ontslagen 24-05-1850
12-10-1848
Frederika Reinbergen
zij bevalt op 17-12-1848 van Hendrika Catharina Reinbergen; moeder en kind ontslagen 14-02-1850

27-11-1848
Christiaan van Leeuwerden
nummer B425; van desertie teruggebracht naar OS; deserteert 05-11-1849, terug 08-11-1849; deserteert 07-04-1851

29-11-1848
Willem  Dumont
wees uit VH; in militaire dienst 09-08-1850

12-12-1848
Johannes Pieter van Wijck
nummer B367; terug naar VK 20-11-1849

12-12-1848
Christiaan Gerardus Hendrikus van Attekum
terug naar VK 12-12-1849
zie hier
12-12-1848
Johannes Christ. Danielse
nummer B371; in militaire dienst 29-05-1849

12-12-1848
Jan Zonnenberg
ontslagen 05-02-1850

12-12-1848
Abraham Mozes Breemer
terug naar VK 22-04-1849

1849

03-02-1849
Franciscus Coenradus de Meel met echtgenote Elisabeth Blankaarts en kind Joannes Cornelis de Meel Joannes Cornelis de Meel deserteert 11-05-1851, terug 14-05-1851; deserteert 29-06-1852; rest van het gezin ontslagen 15-06-1853

07-02-1849
Bauke Hendriks Mendel met echtgenote Froukje Abrahams Postma en kinderen Abraham Mendel, Hendricus Mendel, Jacob Mendel, Abele Mendel, Anna Mendel, Trijntje Mendel en Wiebe Mendel
Wiebe Mendel overlijdt 28-03-1849; Abraham Mendel met groot verlof 08-05-1849, formeel ontslagen 08-11-1849; de rest van het gezin terug naar VK 19-04-1850
23-04-1849
Petronella Kwakkelaar
nummer B870; ontslagen 24-10-1849

25-04-1849
Willem Aartrijk
wees uit VH; ontslagen 30-10-1850

30-05-1849
Cornelis Nicolaas Goudsbloem
nummer B971; terug naar VK 08-11-1851

30-05-1849
Catharina Venker
terug naar VK 18-12-1850

22-06-1849
Petronella Laponder met kind Pieter Jacobus Laponder
dochter van arbeidersgezin in VH; moeder en kind terug naar VH 20-12-1851

12-07-1849
Haring Feddes Andringa
nummer 217bis; zoon van een arbeidersgezin; ondergebracht in strafkolonie VH; op 15-10-1849 overgeplaatst naar strafkolonie OS; terug naar arbeiders VH 13-11-1852

21-07-1849
Joseph van der Lugt met echtgenote Maria Wilhelmina Rika Reling, schoonmoeder Maria Reling, en kinderen Johanna Maria van der Lugt en Berend van der Lugt
Maria Reling nummer 191bis, overigen nummer B329; als arbeidersgezin naar VH na besluit permanente commissie 09-10-1849 N2
28-07-1849
Antonetta Maria Rensenbrink
nummer B826; ontslagen 08-07-1852

28-07-1849
Lammechien Weitering
terug naar VK 08-05-1850

28-07-1849
Grietje Hoen met broer Jan Hoen
terug naar VK 29-03-1850
zie hier
02-10-1849
Jan van Heere
nummer B327; in zeedienst 02-06-1851

09-11-1849
Luppe van Slooten
wees uit VH; in militaire dienst 18-02-1850

1850

03-01-1850
Lijsbeth Boozer
nummer 6bis; overlijdt 08-06-1862

03-01-1850
Lijp de Vries
nummer 375bis; terug naar VK 08-11-1851

03-01-1850
Petrus Antonius Riethoorn met echtgenote Wilhelmina Swetters en kinderen Jacobus Hermanus Riethoorn, Jan Barend Riethoorn, Adriana Geertruida Riethoorn en Catharina Wilhelmina Riethoorn
ontslagen 15-04-1850

03-01-1850
Evert Rietbergen met echtgenote Maria Annaers en kinderen Evert Rietbergen, Jannetje Rietbergen, Dirk Rietbergen en Maartje Rietbergen
Evert Rietbergen deserteert 14-07-1850; de anderen als arbeidersgezin naar VH 25-11-1853

23-02-1850
Machje van 't  Hoff met dochtertje Machje van 't  Hoff
nummer B324; dochtertje Machje van 't  Hoff overlijdt 16-12-1850; moeder Machje van 't  Hoff overlijdt 13-03-1857
01-03-1850
Frans Hendrik Swaak met echtgenote Clara Looman en kinderen Maria Johanna Swaak, Wilhelmina Frederika Elisabeth Swaak, Johanna Catharina Swaak, Frans Hendrik Swaak, Jan Coenraad Swaak en Henrik Melgior Swaak
arbeidersgezin uit VH; op 14-12-1850 wordt geboren Sophia Margaretha Swaak; het gezin terug naar VH 24-04-1852
15-03-1850
Johannes Pieter van Wijk
nummer B367; ondergebracht in strafkolonie VH; was gedeserteerd 13-03-1850; met groot verlof 20-11-1852, terug 08-12-1852; ontslagen 20-08-1853
30-03-1850
Dirk van Kesteren
terug naar VK 18-10-1856

19-04-1850
Abraham Jacob van Velzen met echtgenote Annaatje Barend Zeeman en kinderen Marianne van Velzen, Barend Abraham van Velzen, Sara van Velzen, Rebecca van Velzen en Branka van Velzen
Marianne van Velzen deserteert 09-05-1851; rest van het gezin terug naar VK 14-08-1855

20-04-1850
Pieter Bruijn met echtgenote Maria van Leeuwen en kinderen Siena Wilhelmina Bruijn, Pieter Bruijn, Maria Bruijn, Jacob Bruijn, Jan Bruijn en Anna Bruijn
Siena Wilhelmina Bruijn ontslagen 04-04-1851; Pieter Bruijn in militaire dienst 29-04-1851; rest van het gezin ontslagen 03-07-1851; weer opgenomen 13-09-1851 na besluit permanente commissie 03-09-1851 N3; als arbeidersgezin naar VH 12-08-1853
zie hier
28-05-1850
Barend Martinus Bauer
nummer B1022; terug naar VK 11-11-1852

29-05-1850
Johannes Marinus Vrijthoff v d Toorn met dochter Trijntje Vrijthoff v d Toorn
arbeidersgezin uit VH; terug naar VH 23-01-1852

15-06-1850
Clara Peters
nummer 432bis; ontslagen 19-11-1852

20-06-1850
Frans Kraamer
nummer B500; in dienst bij de Marine 01-04-1855

20-06-1850
Arien Jan van Woerkom
nummer B400; in zeedienst 02-06-1851, terug 20-06-1851, deserteert 25-06-1852, terug 27-06-1852; in dienst bij de Marine 01-04-1853

20-06-1850
Johannes van Vluggen
nummer B111; terug naar VK 13-10-1852

22-06-1850
Abraham Cornelis van Doorn met echtgenote Anna van Beuzekom en kinderen Naatje van Doorn, Abraham Cornelis Willem van Doorn, Antje van Doorn, Willem van Doorn en Jacobus van Doorn
het gezin wordt ingedeeld in de zalen van het bedelaarsgesticht 07-01-1853; Naatje van Doorn overlijdt 15-11-1855; rest van het gezin terug naar VK 21-11-1855

09-07-1850
Cornelia Jong
nummer B339; terug naar VK 14-10-1852

15-07-1850
Elisabeth Maria Roeper
nummer B18; terug naar VK 02-11-1853

20-07-1850
Geertje Stuser weduwe de Heer met kinderen Johanna de Heer en Maria Elisabeth Stuser
arbeidersgezin uit VH; op 07-10-1850 wordt geboren Elizabeth Johanna Stuser, die overlijdt 22-06-1851; rest van het gezin ontslagen 13-07-1852
24-07-1850
Johannes Jacobus Aanhout met echtgenote Johanna van Soest en kinderen Johannes Aanhout en Hendrik Aanhout
Johannes Aanhout deserteert 11-05-1851, terug 14-05-1851; het gezin als arbeidersgezin naar VH 12-08-1853
12-08-1850
Lucas Krabshuis
van desertie teruggebracht op de OS 12-08-1850; ontslagen 29-04-1853

22-08-1850
Simon Schoen
nummer 318bis; uit de arbeiders uit VH; in militaire dienst 01-03-1851

22-08-1850
Abraham Asser Baars
uit de arbeiders uit VH; terug naar VH 22-11-1850

03-10-1850
Willem Benjamin Feltman
nummer B1011; wees uit VH; deserteert 08-08-1851, terug 13-08-1851; terug naar VH 15-11-1853

12-11-1850
Christiaan Hendrik Jenner
nummer B812; in dienst bij de Marine 01-04-1853

28-11-1850
Hermanus Wiechman
wees uit VH; terug naar VH 05-05-1852

28-11-1850
Johannes Marinus van Dooren
wees uit VH; in militaire dienst 02-07-1852
28-11-1850
Hermanus Mensing
wees uit VH; ontslagen 07-04-1852
03-12-1850
Gerrit Geskes met echtgenote Sara Johanna Maria van der Zee en kinderen Maria Geskes en Johanna Geskes
als arbeidersgezin naar VH 08-07-1853


1841-1845 aankomsten ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ aankomsten 1851-1855