Naar het overzicht van de STRAFKOLONIE





Strafkolonisten die in de strafkolonie aankomen in de jaren 1841-1845


Deze lijst is gemaakt door Luurt Vrijen uit de registers van strafkolonisten in het Drents Archief toegang 0186 (zie de uitleg). Daarna hebben Wil Schackmann en Luurt Vrijen de (vele) ontbrekende gegevens in de registers aangevuld vanuit de invnrs 1389, 1543, de kolonistendatabase en de wezendatabase en de stamboeken van arbeiders, veteranen en vrije kolonisten. Het is dus GEEN letterlijke weergave van de stamboeken.

Onderstaande personen staan in het register met invnr 1585. Foto's daarvan staan met de transcripties op www.bonmama.nl/oswals.php.
● Kies 'spring naar eerste blad' en als dat gebeurd is, vul je bij 'record' 58 in om de eerste bladzijde van invnr 1585 te vinden.

Er staan in invnr 1585 drie dubbele inschrijvingen:
▪ op folio 2 Jozuah Thomas van Veldhuizen (staat ook op folio 4),
▪ op folio 6 Jacobus de Vries (staat ook op folio 7)
▪ op folio 13 Cornelia Adelaar weduwe Vreeling *staat ook op folio 8).
Die zijn hier niet meegenomen.

Achtereenvolgens zie je hieronder:

● In de eerste kolom de datum van aankomst in de strafkolonie.

● In de tweede kolom de namen. Geboortedata en plaatsen van herkomst worden niet gemeld, want zo goed als alle mensen die in de strafkolonie hebben gezeten staan ook in andere stamboeken.

● In de derde kolom de gebeurtenissen en eventuele extra informatie in het register.
▪ Waar de strafkolonist vandaan komt. VH staat voor Veenhuizen, OS voor Ommerschans. Als er niet VH of OS staat, komt de strafkolonist uit VK wat staat voor de vrije koloniŽn (Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord),
▪ Als iemand een B-nummer of een bis-nummer heeft, hebben we dat opgenomen. Mensen met een B-nummer kunnen worden opgezocht in het boek met invnr 1389. Mensen met een bis-nummer in het helaas nog niet ingescande boek met invnr 1399. Als een 'wees uit VH' een B-nummer heeft, is die geplaatst op particulier contract, zie de uitleg en de transcripties.
▪ Behalve de strafkolonie op de OS zijn er ook strafkolonies in VH-2 en VH-3. Soms wordt vermeld waar iemand is ondergebracht.
▪ Waar iemand naar toe gaat. Als er staat 'deserteert' zonder daarachter 'terug', hebben ze iemand na het weglopen niet te pakken kunnen krijgen. 'Ontslagen' betekent dat iemand de koloniŽn van weldadigheid verlaat, 'terug naar VK/VH' dat die een nieuwe kans krijgt hetzij in VK hetzij VH. Hiervoor is het handig de bovengenoemde foto's van het strafkolonistenregister te bekijken, want daar staat vaak waar iemand in VK of VH precies naar toe gaat, wat het makkelijker maakt hem in de stamboeken van die kolonies op te zoeken.

● in de vierde kolom staan verwijzingen. In enkele gevallen naar een pagina waar informatie over de betreffende persoon verzameld is, in andere gevallen naar de tuchtzitting waarop iemand tot de strafkolonie veroordeeld is, Als ik geen transcriptie van die tuchtzitting heb verwijs ik naar een overzichtspagina van tuchtzittingen, zodat mensen weten waar in het archief ze het zouden kunnen vinden.


1841

01-01-1841
Harmen Jans Moonen
wees uit VH; overlijdt 01-03-1843

02-01-1841
Jan Hendrik Samuel Hilkemeijer
terug naar VK 11-10-1841

05-01-1841
Egbert van Rooi
gevestigd in Veenhuizen-2; deserteert 11-01-1841

13-01-1841
Rensje Jans Lubeck
terug naar VK 11-10-1841
zie hier
15-02-1841
Guillaume Cornelis Moorrees
nummer 269bis; van desertie teruggebracht op de OS; ontslagen 12-08-1842

20-02-1841
Carolina Penning met kind Gijsbert Penning
Gijsbert Penning overlijdt 14-10-1842; Carolina Penning terug naar VK 19-05-1843

08-03-1841
Lijsbeth Bozer
nummer 6bis; terug naar VK 06-11-1843

07-04-1841
Ruurd Bloksma
nummer 148 bis; ontslagen 24-05-1843

07-04-1841
Hendrika Jacoba van der Walle met kind Harmen Egbertus van der Walle
Harmen Egbertus van der Walle overlijdt 20-04-1841; Hendrika Jacoba van der Walle terug naar VK 19-05-1843
10-04-1841
Willem Frederik Stam
wees uit VH; terug naar VH 02-11-1843

10-04-1841
Johannes Pernet
wees uit VH; ontslagen 22-04-1843
10-04-1841
Cornelis de Haas
wees uit VH; ontslagen 05-05-1842
10-04-1841
Rein Frederiks Akkerboom
wees uit VH; ontslagen 22-04-1843
14-05-1841
Franciscus Johannes Hazeloop
van desertie teruggebracht op de OS; terug naar VK 18-01-1845
22-05-1841
Johannes Jacobus Aanhout met echtgenote Johanna van Roest  en kinderen Johannes Aanhout en Hendrik Aanhout
als arbeidersgezin naar VH 27-09-1845

06-06-1841
Joseph Struijlaart
wees uit VH; deserteert 02-08-1842, terug 12-03-1843, deserteert 05-07-1843, terug 18-07-1843; ontslagen 28-03-1845
06-06-1841
Jacobus Walon
wees uit VH; deserteert 05-07-1843, terug 08-07-1843; in militaire dienst 11-05-1844
07-06-1841
Gijsbertus Gerardus Jansen
wees uit VH; ontslagen 07-05-1842
10-06-1841
Aaltje Freerks Faber
nummer 12bis; ontslagen 06-01-1843

23-06-1841
Wilhelmina Molenkamp
terug naar VK 15-03-1842
zie hier
23-06-1841
Johannes Hendrikse Kok net zoon Henricus Kok en schoondochter Geertrui Pieters Boensma en kleindochter Helena Kok
nummer B780; terug naar VK 24-11-1843

05-07-1841
Hendrik Kuiper
wees uit VH; ontslagen 28-05-1842
zie hier
10-07-1841
Johannes Petrus van Keulen
nummer B92; komt van een hoeve bij de OS; in militaire dienst 10-09-1842

03-08-1841
Johannes Hendrikus Penning
terug naar VK 24-10-1842

15-08-1841
Leonardus de Jongh
nummer B541; terug naar VK 24-10-1842

31-08-1841
Maria Louise Hillegonda van den Berg wees uit VH; gevestigd in Veenhuizen-3; terug naar VH 22-04-1843

21-09-1841
Johannes Philippus Ocs
nummer B467; van desertie teruggebracht op de OS; ontslagen 17-03-1843
21-09-1841
Willem Eigendaal
nummer B704; van desertie teruggebracht op de OS; deserteert:08-10-1841. terug 14-10-1841; ontslagen 23-07-1842
28-09-1841
Teuntje van Kooten
zij bevalt op 16-10-1841 van Liefke van Kooten, die overlijdt 25-11-1841; Teuntje van Kooten terug naar VK 19-05-1843

10-10-1841
Grietje Willemsen
wees uit VH; gevestigd in Veenhuizen-2; zij bevalt op 31-05-1846 van Ferdinand Jacobus Willemsen, die overlijdt 01-09-1846; met groot verlof 06-08-1847; formeel ontslagen 01-09-1850

10-01-1841
Wilhelmus Nicolaas Servatius van Eek
wees uit VH; ontslagen 20-11-1841
26-10-1841
Hermanus de Vries
terug naar VK 06-01-1843

26-10-1841
Hermanus Havermans met echtgenote Elizabeth Rubeling en kinderen Johannes Havermans, Maria Havermans en Anna Elizabeth Havermans
nummers 688, 700, 719, 723 en 735; als arbeidersgezin naar VH 03-10-1846

09-11-1841
Tonnes Jans Nieuwenhuis
gevestigd te Veenhuizen-3; overlijdt 03-01-1843

04-12-1841
Sjoukje Ubbes Wijnia weduwe J.B. Roodenburg met kinderen Maria Roodenburg, Cornelia Roodenburg, Rutgers Roodenburg, Trijntje Roodenburg, Anna Elizabeth Roodenburg en Hayo Wagemans
arbeidersgezin uit VH; terug naar VH 06-07-1842
zie hier
15-12-1841
Jan Hendrik Jansen
wees uit VH; ontslagen 29-04-1843

15-12-1841
Petrus Wind
wees uit VH; ontslagen 28-05-1842

1842

17-02-1842
Adrianus de Jonge
nummer B390; in militaire dienst 05-05-1842

10-03-1842
Hubertus Jacobs Kerkhoven
wees uit VH; terug naar VH 02-11-1843
16-04-1842
Antonius Jacobs Kerkhoven
wees uit VH; terug naar VH 02-11-1843
16-04-1842
Willem Waldekker
wees uit VH; deserteert 02-08-1842, terug 27-08-1842;  deserteert 08-11-1843

26-04-1842
Hendrik Gijsbert de Jong
nummer B1021; ontslagen 13-05-1844

03-05-1842
Cornelia Langenberg met kind Adrianus Jacob Langenberg
deserteren 23-10-1842

11-05-1842
Maria de Vrede
nummer B972 ; ontslagen 19-08-1843

14-06-1842
Volkert Jans Siebold met echtgenote Geertruida van Limbeek en kinderen Johanna Egberdina Siebold en Geert  M. Siebold
arbeidersgezin uit VH; Geert  M. Siebold overlijdt 06-07-1842; op 16-09-1842 wordt geboren Geert Siebold, die overlijdt 23-09-1842; op 07-04-1844 wordt geboren Egberdina Siebold; het gezin terug naar VH 27-09-1845
18-07-1842
Mijntje Koude
wees uit VH; zij bevalt op 22-07-1842 van Jacoba Wilhelmina Koude, die overlijdt 06-03-1843; Mijntje Koude terug naar VH 13-03-1845

19-07-1842
Pieter van der Sluis
in militaire dienst 29-08-1843

21-07-1842
Johannes Hendrikus Hendriks
wees uit VH;deserteert 25-12-1842, terug 26-07-1843; deserteert 30-10-1843, terug 07-07-1848; deserteert 26-09-1848, terug 28-09-1848; ontslagen 17-11-1848

21-07-1842
Johannes Maheij
wees uit VH; terug naar VH 25-01-1845
21-07-1842
Luitje Jans Bartholm
wees uit VH; ontslagen 30-03-1844
21-07-1842
Jacob Spek
wees uit VH; terug naar VH 30-10-1846
21-07-1842
Johannes Philippus Schoonderbeek Schreinder
wees uit VH; deserteert 15-12-1842, terug 26-04-1843; deserteert 04-05-1843, terug 10-06-1843; deserteert 01-07-1843
21-07-1842
Cornelis de Jager
wees uit VH; in militaire dienst 17-06-1844
13-08-1842
Cornelia Penning
terug naar VK 27-12-1843

13-08-1842
Dina van der Kleij
terug naar VK 08-05-1843

13-08-1842
Trientje van Bruggen
nummer B501; terug naar VK 12-09-1845

13-08-1842
Johannes Arsi
terug naar VK 29-01-1844

24-08-1842
Gerrit Launhardt
nummer B357; ontslagen 26-07-1844

09-09-1842
Franciscus Vrijdael
nummer B501 en nummer B502; deserteert op onbekende datum, terug 24-06-1844; deserteert 25-07-1845, terug 24-06-1846; deserteert 22-07-1846, terug 28-07-1846; deserteert 08-09-1846
28-09-1842
Johannes Machiel Kemper
terug naar VK 06-11-1843

29-10-1842
Jacobus Jaspers
wordt eerst ondergebracht in Veenhuizen-2; trouwt 05-06-1844 met Christina van Welsum weduwe J. H.J. Jaspers en wordt dan bij dat gezin gevoegd; met dat gezin terug naar VK 11-03-1847 zie hier
29-10-1842
Christina van Welsum weduwe J. H.J. Jaspers met kinderen Francina Jaspers, Arie Johannes Evert Jaspers, Cornelis Johannes George Jaspers, Maria Barbera Jaspers, Christiaan Jaspers en Pieter Jaspers en schoonvader Crijn Cornelis Jaspers
op 11-01-1843 wordt geboren Jacobus van Welsum, die overlijdt 13-03-1845; Crijn Cornelis Jaspers overlijdt 28-02-1844; Christina van Welsum weduwe J. H.J. Jaspers trouwt 05-06-1844 met Jacobus Jaspers; op 18-08-1845 wordt geboren Jacobus Jaspers; hele gezin terug naar VK 11-03-1847 zie hier
29-10-1842
Mens Hoen
terug naar VK 18-01-1845
zie hier
29-10-1842
Jacobus de Vries
nummer B262; terug naar VK 18-01-1845

29-10-1842
Gerardus Johannes de l'Orme
nummer B402; ontslagen 14-09-1844

10-12-1842
Gerrit van Zwol met echtgenote Maria Alida Keetman en kinderen Klaasje van Zwol, Trijntje van Zwol, Jacob van Zwol, Fredrica Maria van Zwol en Jan van Zwol
nummer B31; Jan van Zwol overlijdt 31-01-1843; op 25-08-1844 wordt geboren Johanna van Zwol; Trijntje van Zwol overlijdt 12-10-1846; rest gezin terug naar VK 02-12-1846
17-12-1842
Dirk de Vries
nummer B283; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; terug naar VK 08-10-1845

1843

10-01-1843
Johannes Inpijn
wordt per 31-07-1844 samen met Margaretha Kosius beschouwd als gezin; samen terug naar VK 04-09-1846
25-03-1843
Margaretha Kosius
wordt per 31-07-1844 samen met Johannes Inpijn beschouwd als gezin; samen terug naar VK 04-09-1846
20-01-1843
Dolfina le Bruin met kind Johannes Jacobus le Bruin
veteranendochter; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; Jacobus le Bruin overlijdt 18-07-1843; Dolfina le Bruin terug naar VH 07-10-1843
14-02-1843
Apolonia Cornelia Afterbag
nummer B543; zij bevalt op 21-03-1843 van George Frederik Afterbag; moeder en kind worden ontslagen 22-11-1845
zie hier
13-03-1843
Dirk Pauw
nummer B720; terug naar VK 06-11-1843

13-03-1843
Lambertus Josephus Schouten
terug naar VK 17-04-1844

13-03-1843
Geertrui van Hoogmoed
terug naar VK 06-09-1843
13-03-1843
Pieter de l' Orme
nummer B394; ontslagen 14-09-1844

13-03-1843
Thomas Breems
nummer B816; terug naar VK 12-09-1845

13-03-1843
Jan van Waalwijk
nummer B1019; deserteert 25-05-1844

13-03-1843
Sophia Catharina Friess
terug naar VK 12-09-1845
zie hier
18-04-1843
Wilhelmina Fake van Slooten
nummer 1037; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; ontslagen 15 Aug 1847
12-05-1843
Jan Scherps
wees uit VH; terug naar VH 15-09-1845

20-05-1843
Adriaan Pelt
terug Pelt naar VK 18-01-1845

22-05-1843
Helena Wilhelm
dochter arbeidersgezin; zij bevalt op 21-06-1843 van Johannes Wilhelm, die overlijdt 04-07-1843; Helena Wilhelm terug naar VH 28-01-1845
26-05-1843
Anna Maria van Oostendorp
dochter arbeidersgezin dat inmiddels in VK woont; naar VK 09-10-1846

24-08-1843
Dirk de Waard
nummer B519; terug naar VK 18-01-1845

28-08-1843
Christiaan Kraan
wees uit VH; deserteert 21-10-1844, terug 17-01-1845; wordt ondergebracht bij de bedelaars 18-11-1845

28-08-1843
Johan August Maria Spiesen
wees uit VH; in militaire dienst 16-10-1843
05-09-1843
Gepkjen van der Werf
nummer 215bis; zij bevalt op 02-11-1843 van Johannes van der Werf , die overlijdt 14-06-1847; zij bevalt op 18-09-1847 van Anna van der Werf; moeder en kind ontslagen 21-04-1849

05-09-1843
Jan Baptiste Peter le Loux
terug naar VK 01-06-1844

05-09-1843
Lambertus Petrus le Loux
terug naar VK 01-06-1844
05-09-1843
Alida Johanna Landsbach
terug naar VK 17-04-1844

06-09-1843
Roelof Logeman
ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; ontslagen 24-04-1847
13-11-1843
Fokke de Swart
wees uit VH; zat in Wateren; ontslagen 08-07-1845

25-11-1843
Hendrik Matena met echtgenote Gijsje Mulder en kind Helmina Matena
nummer B255; terug naar VK 14-07-1845

1844

12-03-1844
Elisabeth Thoss met kind Apolonia Thoss
Apolonia Thoss overlijdt 12-12-1844; Elisabeth Thoss terug naar VK 04-03-1846
12-03-1844
Klaas Hameka
nummer B572; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; terug naar VK 28-11-1846
12-03-1844
Jeltje Klazes Riemersma weduwe Dijkstra met kinderen Klaas Dijkstra, Durk Dijkstra en Lolkje Dijkstra
op 11-07-1844 wordt geboren Elisabeth Riemersma; het gezin als arbeidersgezin naar VH 11-03-1847
zie hier
09-04-1844
Jan Vergeer
wees uit VH; nummer B127; in militaire dienst 23-04-1844
zie hier
09-04-1844
Johannes Wijnand Jonkman
wees uit VH; nummer B370; in militaire dienst 10-09-1844

09-04-1844
Johan Frederik Bolling
wees uit VH; ontslagen 20-05-1845

09-04-1844
Hendrik Jacobus van Heil
wees uit VH; overlijdt 30-06-1844

09-04-1844
Fredrik Karel Haldiman
wees uit VH; in militaire dienst 21-06-1844
25-05-1844
Willem Frederiks Mohrs
nummer B986; deserteert 17-06-1844

25-06-1844
Jacob Alberts Keizer
wees uit VH; in militaire dienst 09-05-1845

19-07-1844
Johannes Smit
wees uit VH; ontslagen 12-04-1845

19-07-1844
Klaas Willemsen Hoek
wees uit VH; in zeedienst 04-10-1845
27-07-1844
Durk van der Feer
nummer 345bis; terug naar VK 12-09-1845

27-07-1844
Jacob Leonard
wees uit VH; nummer B1006; terug van desertie 27-07-1844; deserteert weer 12-10-1844, terug 14-10-1844; ontslagen 21-04-1846

15-08-1844
Johannes Philippus Schoonderbeek Schreinder
wees uit VH; deserteert 04-10-1844, terug 21-11-1844; ontslagen 28-03-1845

03-09-1844
Willemina Zwaan
nummer B546; ontslagen 01-04-1847

10-09-1844
Johannes Hendrikus Penning
in zeedienst 09-03-1847

10-09-1844
Koene Jonker
terug naar VK 12-09-1845

21-09-1844
Jan Witkop
nummer B500; terug naar VK 20-09-1846

13-11-1844
Johan George de Jongh
nummer B1034; overlijdt 29-03-1852

13-11-1944
Cornelis Broekhuizen
in militaire dienst 07-05-1845

16-12-1844
Berendtje Hendriks Mast
nummer 262bis; van desertie  terug 16-12-1844; ontslagen 20-04-1848

1845

03-01-1845
Theodorus Josephus Sprang met echtgenote Eugenie Adriane Porte en kinderen Augustinus Ignatius Sprang, en Aletta Louisa Johanna Sprang en Theodorus Josephus Antonius Sprang
arbeidersgezin uit VH; ontslagen 27-04-1846

02-02-1845
Antonius Beekman
terug naar VK 04-09-1846

12-03-1845
Arie Harmsen
nummer B1042; ontslagen 21-03-1845

14-03-1845
Elizabeth v d Linde weduwe Ponse met kind Jacomina Ponse
nummer B268; Elizabeth v d Linde weduwe Ponse overlijdt 28-06-1847; Jacomina Ponse ontslagen 07-07-1849
14-03-1845
Jan Arends
nummer B503; terug naar VK 06-09-1846
zie hier
21-03-1845
Hendrika van Putten
nummer B64; na desertie uit VK op de OS aangebracht 21-03-1845; terug naar VK 20-11-1849

08-04-1845
Trientje Stevens
nummer B495; terug naar VK 20-09-1846

09-04-1845
Lijsbeth Boozer
nummer 6bis; terug naar VK 21-08-1848

09-05-1845
Christina Brakshoofden
dochter van een veteranengezin; zij bevalt op 25-06-1845 van Christina Wilhelmina Brakshoofden, die overlijdt 16-10-1845; Christina Brakshoofden ontslagen 10-02-1847
24-05-1845
Baan Metzelaar
nummer B425; terug naar VK 07-04-1847

11-06-1845
Dirk de Waard
nummer B519; in militaire dienst 03-05-1847

13-06-1845
Frederik Derks
wees uit VH; met groot verlof 07-05-1847; formeel ontslagen 21-04-1848

17-06-1845
Wubbe Weening
nummer B475; terug naar VK 15-07-1847

14-07-1845
Jan Lodewijk met kinderen Jan Lodewijk, Aaltje Lodewijk, Klaas Lodewijk, Fennegchien Lodewijk, Margaretha Lodewijk en Reinder Lodewijk
nummer B55; was hoevenaar; Reinder Lodewijk overleden 25-06-1847; het gezin terug naar VK 13-04- 1849

29-07-1845
Frederik Hienkens
nummer B479; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-3; ontslagen 26-05-1853

05-08-1845
Antonius Tuinman
nummer B702; terug naar VK 15-07-1847

26-08-1845
Antonia Jacoba Bosch
nummer B586; terug naar VK 15-07-1847

10-09-1845
Gepke Sipkes de Vries
nummer 11bis; overlijdt 31-05-1848

10-09-1845
Willem de Vries
terug naar VK 28-10-1846

10-09-1845
Johanna Sara Risseeuw
nummer 332bis of 532bis; zij bevalt op 14-11-1851 van Martinus Johannes Risseeuw, die overlijdt op 04-02-1852; Johanna Sara Risseeuw ontslagen 02-07-1853

10-09-1845
Hendrika van der Heijden met kind Maria Hubert
nummers B1107 en B1009; Maria Hubert overlijdt 18-04-1846; Hendrika van der Heijden terug naar VK 25-08-1847
10-09-1845
Antonie Johannes van Leeuwen
nummer B118; deserteert 02-06-1847, terug 06-06-1847; ontslagen 31-08-1849

18-10-1845
Pieter Hoogeboom
wees uit VH; ontslagen 01-04-1847

18-11-1845
Harmen Schouwman
nummer B473; deserteert 10-03-1846, terug 29-03-1846; deserteert weer 04-05-1846

22-11-1845
Godschalk Mozes van den Berg
ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; terug naar VK 21-09-1846

22-11-1845
Albertus Boon
terug naar VK 03-06-1846

22-11-1845
Heijman Menist
ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; als arbeider naar VH 21-09-1846 zie hier
13-12-1845
Andries Evert Kok
wees uit VH; in mililaire dienst 27-07-1846

13-12-1845
Pieter Wijnand Smit
wees uit VH; deserteert 02-06-1847, terug 04-06-1847; in militaire dienst 22-07-1850

27-12-1845
Jan Klazes Rootje
nummer B161; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; ontslagen 31-03-1848


1836-1840 aankomsten ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ aankomsten 1846-1850