Naar het overzicht van de STRAFKOLONIE

Strafkolonisten die in de strafkolonie aankomen in de jaren 1826-1830


Deze lijst is gemaakt door Luurt Vrijen uit de registers van strafkolonisten in het Drents Archief toegang 0186 (zie de uitleg). Daarna hebben Wil Schackmann en Luurt Vrijen de (vele) ontbrekende gegevens in de registers aangevuld vanuit de invnrs 1389, 1543, de kolonistendatabase en de wezendatabase en de stamboeken van arbeiders, veteranen en vrije kolonisten. Het is dus GEEN letterlijke weergave van de stamboeken.

Onderstaande personen staan in het strafkolonieregister met invnr 1442 als ze aankomen vůůr 01-07-1826 en anders in het register met invnr 1580. Foto's daarvan staan met de transcripties op www.bonmama.nl/oswals.php.
▪ Kies 'spring naar eerste blad' om op de eerste bladzijde van invnr 1442 te komen.
▪ Kies 'spring naar eerste blad' en als dat gebeurd is, vul je bij 'record' 34 in om de eerste bladzijde van invnr 1580 te vinden.

Er staan in invnr 1580 enkele zebeidershuisgezinnen die op de Ommerschans wonen en die GEEN strafkolonisten zijn, zoals het gezin van Hendrik Kurvers die als smid op de schans werkt (zie brief van de directeur van 18 oktober 1830, invnr 109) en dat van Johannes Wilhelm die veearts is (zie hier). Die zijn in onderstaande overzicht niet meegenomen.

Achtereenvolgens zie je:

● In de eerste kolom de datum van aankomst in de strafkolonie.

● In de tweede kolom de namen. Geboortedata en plaatsen van herkomst worden niet gemeld, want zo goed als alle mensen die in de strafkolonie hebben gezeten staan ook in andere stamboeken en zijn daar dus op te zoeken.

● In de derde kolom de gebeurtenissen en eventuele extra informatie uit de registers.
▪ Waar de strafkolonist vandaan komt. VH staat voor Veenhuizen, OS voor Ommerschans. Als er niet VH of OS staat, komt de strafkolonist uit VK wat staat voor de vrije koloniŽn (Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord),
▪ Als iemand een B-nummer of een bis-nummer heeft, hebben we dat opgenomen. Mensen met een B-nummer kunnen worden opgezocht in het boek met invnr 1389. Mensen met een bis-nummer in het helaas nog niet ingescande boek met invnr 1399. Als een 'wees uit VH' een B-nummer heeft, is die geplaatst op particulier contract, zie de uitleg en de transcripties.
▪ Waar iemand naar toe gaat. Als er staat 'deserteert' zonder daarachter 'terug', hebben ze iemand na het weglopen niet te pakken kunnen krijgen. 'Ontslagen' betekent dat iemand de koloniŽn van weldadigheid verlaat, 'terug naar VK/VH' dat die een nieuwe kans krijgt hetzij in VK hetzij VH. Hiervoor is het handig de bovengenoemde foto's van het strafkolonistenregister te bekijken, want daar staat vaak waar iemand in VK of VH precies naar toe gaat, wat het makkelijker maakt hem in de stamboeken van die kolonies op te zoeken.

● in de vierde kolom staan verwijzingen. In enkele gevallen naar een pagina waar informatie over de betreffende persoon verzameld is, meestal naar de tuchtzitting waarop iemand tot de strafkolonie veroordeeld is, Als ik geen transcriptie van die tuchtzitting heb verwijs ik naar een overzichtspagina van tuchtzittingen, zodat mensen weten waar in het archief ze het zouden kunnen vinden.

1826

02-01-1826
Huibert Muissons met echtgenote Alida Catharina de Koning en kinderen Cornelia Muissons, Johanna Muissons en Simon Muissons
komt rechtstreeks uit Rotterdam; als arbeidersgezin naar VH 29-06-1826
zie hier
21-02-1826
Grietje Klaas Jongens weduwe Muis met kinderen Antje Muis, Kornelis Muis en
Grietje Muis
zij bevalt op 19-10-1826 van Arie Jongens, die op 18-04-1828 weer overlijdt; de anderen gaan als arbeidersgezin naar VH 01-10-1829 zie hier
28-05-1826
Bartel Van Schagen
uit Leeuwarden; overgegaan naar het Koloniaal Depot te Harderwijk 30-07-1826
zie hier
22-07-1826
Willem Brauchman met echtgenote Toontje Hillo en kinderen Jan Dirk Brauckman, Adriana Brauckman en Frederik Brauckman
arbeidersgezin uit VH; Jan Dirk Brauckman en Adriana Brauckman ontslagen 18-06-1828; de rest van het gezin ontslagen 07-10-1829
zie hier
30-07-1826
Geertruij Romijn weduwe Bartol
was op 12-09-1825 gedeserteerd uit VK, 30-07-1826 te Gorinchem gevat en naar hier overgebragt; ontslagen 15-05-1829

30-07-1826
Gerrit Molen
krijgt nummer B42; deserteert 24-08-1828; op onbekende datum terug; overlijdt 26-08-1833

08-10-1826
Cornelis Smallenburg
ontslagen 12-07-1827
zie hier
08-10-1826
Kasper van den Berg
ontslagen 06-09-1827
zie hier
08-10-1826
Lodewijk Mulder
ter Dispositie van de heer Kommd. van Overijssel om bij de troepen voor de Indien te worden ingelijfd 15-03-1827
zie hier
08-10-1826
Johannes Cornelis Tuil
ontslagen 01-12-1827
zie hier
08-10-1826
Petronella Jacoba Walraven
terug naar VK 12-10-1828
zie hier
08-10-1826
Jannigje Lammerts
terug naar VK 22-09-1828
zie hier
08-10-1826
J. A. Houwman
voornaam is Titia; terug naar VK 22-09-1828
zie hier
24-10-1826
Jacobus Frans
in militaire dienst 26-02-1827
zie hier
29-10-1826
Jacobus van den Heuvel
uit Amersfoort; terug naar VK 01-10-1829
zie hier
29-10-1826
Jannetje Steunenbrink
uit Steenwijk; overlijdt 03-01-1827
zie hier
30-10-1826
Hendrik Buis met echtgenote Aaltje van Loon en kind Johanna Buis uit Amsterdam; ontslagen 12-09-1829

05-11-1826
Johannes Hermanus Kniesenburg met echtgenote Johanna Klaasen en kinderen Johannes Hendrikus Kniesenburg, Pieternella Kniezenburg, Cornelia Kniezenburgen Johanna Kniezenburg
terug naar VK 01-10-1829
zie hier

1827

15-01-1827
Wolter van Duin
uit Schiedam; deserteert 15-05-1828

03-05-1827
Johannes Evert Roelofswaard
uit Den Haag; was 08-04-1827 gedeserteerd uit VK en 03-05-1827 'uit 's Hage alhier aangebragt'; 'overgeg tot de overz(eesche)  bezittingen' 26-10-1828

10-06-1827
Johannes van Jever(en)
uit Rotterdam; 'overgegaan tot overzeese bezittingen' 07-05-1829

13-06-1827
Antonie van Dalen
zit hier om af te koelen; terug naar VK 15-12-1827
zie hier
13-06-1827
Thomas Sino
uit Den Haag; deserteert 25-06-1827; terug 09-07-1827; ontslagen 01-12-1827

25-06-1827
Johanna Droge weduwe Midderhof met kinderen Petronella Midderhof, Johanna Cornelia Midderhof, Johannes Hendrik Midderhof en Margaretha Hendrika Midderhof
uit Leiden; Johanna Droge weduwe Midderhof overlijdt 24-11-1827; Johannes Hendrik Midderhof overlijdt 04-07-1828; de andere kinderen overgeplaatst naar kindergestichten in VH op particulier contract 01-10-1828 
07-10-1827
Reindert Verschoor
uit Amsterdam; terug naar VK 01-10-1829

03-11-1827
Johannes van Borsum met echtgenote Anna Theodora Roosenhoek en kinderen Maria van Borsum, Barend van Borsum, Andreas van Borsum en Jochem van Borsum
uit Groningen; Johannes van Borsum al op 26-10-1827 in de strafkolonie, rest gezin volgt 03-11-1827; hele gezin ontslagen 31-07-1829
zie hier

1828

21-02-1828
Johannes van Hal met echtgenote Marijtje Bakker en kinderen Pieter Johannes Josephus van Hal, Cornelis Hendrik van Hal en Elisabeth Maria van Hal uit Rotterdam; Elisabeth Maria van Hal overlijdt 21-09-1829; Johannes van Hal in militaire dienst (algemene wapening tegen de Belgen) 31-12-1830; rest van het gezin ontslagen 11-04-1831
zie hier
02-05-1828
Johanna Adriana de Bruin
zij bevalt op 23-07-1828 van Arie Johannes de Bruin, die nummer B170 krijgt; beide ontslagen 09-06-1829
zie hier
10-05-1828
Broer Wietses Blom met echtgenote Ike Okkes van der Stok en kinderen Gerrit Blom, Ikke Blom, Eeke Blom en Peternella Blom op 04-05-1830 wordt geboren Hendrika Blom; het hele gezin als arbeidersgezin naar VH 07-10-1831 zie hier
15-05-1828
Pieter Marinus van Aken met echtgenote Maria Bijsterveld
uit Delft; arbeidersgezin uit VH; terug naar VH 12-09-1830

06-06-1828
Luitjen Gosse Wels(tra)
uit Sneek; nummer B764; 'in dienst getreden bij het Alg.Depot der landmacht' 08-03-1830
zie hier
23-09-1828 Anthonie Mikkers met echtgenote Petronella Vermeulen en kinderen Antonie Mikkers, Johannes Mikkers en Maria Mikkers uit Leiden; arbeidersgezin uit VH; Johannes Mikkers overlijdt 03-04-1829; op 06-05-1830 wordt geboren Petronella Mikkers; hele gezin ontslagen 03-05-1831 zie hier
28-10-1828
Jakob Surstelt (Swestelt)
komt rechtstreeks uit Den Haag op contract E65; naar VK 15-11-1833
zie hier
04-11-1828
Pieter Nuijl / Nuil
uit Amsterdam; wees uit VH; overgeplaatst als bedelaarskolonist 01-11-1830
zie hier
10-12-1828
Gijsbertus van Zuilekom
ontslagen 29-08-1829
zie hier
10-12-1828
Catharina Berenvanger / Barenfinger
nummer B 359; blijft voor altijd in de strafkolonie
zie hier
10-12-1828
Johannes Haazen met echtgenote Jacoba van Luin en kind Elisabeth Haazen ontslagen 19-03-1833
zie hier

1829

09-05-1829
Niesje Blokkers weduwe Molenbroek met kinderen Jantje Molenbroek, Frederik Molenbroek, Grietje Molenbroek en Antje Molenbroek
nummers B296 t/m B302; op 28-07-1829 wordt geboren Abraham Blokkers, die overlijdt 25-10-1832; Frederik Molenbroek in militaire dienst 06-11-1830; Grietje Molenbroek ontslagen 31-05-1831; Antje Molenbroek deserteert 05-07-1834; terug 09-08-1834; op 28-10-1834 wordt geboren Magdalena Margaretha Molenbroek, onecht kind van Antje Molenbroek; Magdalena Margaretha Molenbroek overlijdt 15-12-1834; Antje Molenbroek ontslagen 07-01-1839; rest van het gezin terug naar VK 11-10-1841 zie hier
04-07-1829
Francis Harskamp met echtgenote Johanna Margaretha Reike eb kinderen Frans Harskamp, Jacobus Harskamp, Albertus Harskamp, Johannes Harskamp en Jacobus Harskamp (NB: twee maal Jacobus!)
Als arbeidersgezin naar VH 07-10-1831
zie hier
04-11-1829
Maria de Vrede
uit Alkmaar; nummer B972; terug naar VK 04-10-1832
zie hier
04-11-1829
Cornelis Boon met echtgenote Ariaantje Kok, stiefkinderen Jan Duinker en Dirk Duinker, en kinderen Ariaantje Boon, Nicolaas Boon en Bregje Boon
uit Texel; nummer B516; Jan Duinker in militaire dienst 24-04-1830; Bregje Boon overlijdt 01-02-1831; rest gezin terug naar VK 07-10-1831 zie hier
08-12-1829
Franciscus Bodenstaf met vriendin / echtgenote Barbera Hendriks
Franciscus Bodenstaf uit Oosterbeek; Barbera Hendriks uit Tholen en nummer B877; op 16-04-1830 wordt geboren Geertje Bodenstaff; op 01-09-1831 wordt geboren Johannes Bodenstaff; het gezin als arbeidersgezin naar VH 04-10-1832
zie hier

1830

03-01-1830
Geertruij Margaretha Everts
uit Amsterdam; wees uit VH; zij bevalt op 03-01-1830 van Willem Everts, die op 06-07-1832 overlijdt; Geertruij Margaretha Everts wordt ontslagen 15-03-1833
22-03-1830
A Middelhof weduwe van den Berg met kinderen Maria van den Berg, Dirk van den Berg, Hermanus van den Berg, Andries van den Berg en Johanna Sophia van den Berg
uit Leiden; arbeidersgezin uit VH; A Middelhof weduwe van den Berg overlijdt 17-05-1830; Andries van den Berg overlijdt 08-09-1830; Johanna Sophia van den Berg overlijdt 11-09-1830; de overgebleven drie kinderen naar het kindergesticht 12-09-1830
zie hier
28-03-1830
Petronella Jacoba Walraven
uit Rotterdam; nummer B103; overgeplaatst naar de bedelaars 30-06-1830
zie hier
29-03-1830
Franciscus van Kampen met echtgenote Wilhelmina Jansen en kinderen Maria Francina van Kampen
Wilhelmina Catharina van Kampen
Franciscus van Kampen
arbeidersgezin uit VH; ontslagen 13-07-1833
zie hier
12-09-1830
Lambertus van den As
wees uit VH; terug naar VH 15-10-1832

12-09-1830
Jan Jacob Singler
wees uit VH; ontslagen 26-04-1833

12-09-1830
Jan Happee (2e keer)
wees uit VH; terug naar VH 04-10-1832

01-10-1830
Petrus Antonius Lagerweij met echtgenote Maria de Rooij en kinderen Cornelis Lagerweij en Maria Lagerweij
op 26-04-1832 wordt geboren Pieter Antonie Lagerwei; het gezin wordt ontslagen 25-07-1830
zie hier
01-10-1830
Dirk Wiemes met echtgenote Elisabeth Smies en kinderen Levina Johanna Wiemes, Maria Catharina Wiemes, Cornelia Johanna Wiemes en Gezina Louisa Wiemes overgeplaatst als arbeidersgezin op de Ommerschans 01-02-1832 zie hier
14-11-1830
Dirk de Willigen
nummer B319; in militaire dienst 01-05-1832
zie hier
25-12-1830
Leendert van Kooten met echtgenote Annigje van Wijngaarden en kinderen Wouter van Koten, Teuntje van Koten, Willem van Koten, Maria van Koten, Wilhelmina van Koten, Aagje van Koten, Cornelis van Koten en Pieter van Koten
was hoevenaar op de Ommerschans'terug naar VK 12-01-1833

29-12-1830
Johannes Lehmbroek met echtgenote Petronella Berends en kinderen Maria Catharina Lehmbroek en Kartharina Maria Isabella Lehmbroek
op 19-10-1831 wordt geboren Alida Lehmbroek; Maria Catharina Lehmbroek overlijdt 10-08-1833; het gezin als arbeidersgezin naar VH 21-10-1837 zie hier


1820-1825 aankomsten ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ aankomsten 1831-1835