Naar het overzicht van de STRAFKOLONIE
Strafkolonisten die in de strafkolonie aankomen in de jaren 1820-1825


Deze lijst is gemaakt door Luurt Vrijen uit de registers van strafkolonisten in het Drents Archief toegang 0186 (zie de uitleg). Daarna hebben Wil Schackmann en Luurt Vrijen de (vele) ontbrekende gegevens in de registers aangevuld vanuit de invnrs 1389, 1543, de kolonistendatabase en de wezendatabase en de stamboeken van arbeiders, veteranen en vrije kolonisten. Het is dus GEEN letterlijke weergave van de stamboeken.

Onderstaande personen staan in het strafkolonieregister met invnr 1442. Foto's daarvan staan met de transcripties op www.bonmama.nl/oswals.php. Kies 'spring naar eerste blad' om op de eerste bladzijde van invnr 1442 te komen.

Er staan in invnr 1442 drie dubbele inschrijvingen:
▪ op folio Marijtje de Jong (staat ook op folio 11),
▪ op folio 20 Jan Ter Meij  (= Johannes Vermeij op folio 19), en
▪ op folio 22 Hendrik van der Weerd (staat ook op folio 21).
En op folio 22 staat Douwe Petrus Steenwijk die geen strafkolonist is maar een bedelaarskolonist die hier is ondergebracht omdat hij tijdelijk de functie van geneesheer op de Ommerschans waarneemt.
Deze zijn in de lijst niet meegenomen.

Achtereenvolgens zie je hieronder:

● In de eerste kolom de datum van aankomst in de strafkolonie.

● In de tweede kolom de namen. Geboortedata en plaatsen van herkomst worden niet gemeld, want zo goed als alle mensen die in de strafkolonie hebben gezeten staan ook in andere stamboeken en zijn daar dus op te zoeken.

● In de derde kolom de gebeurtenissen en eventuele extra informatie uit het register.
▪ Waar de strafkolonist vandaan komt. VH staat voor Veenhuizen, OS voor Ommerschans. Als er niet VH of OS staat, komt de strafkolonist uit VK wat staat voor de vrije koloniŽn (Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord),
▪ Heel af en toe staat er bij iemand een B-nummer. Die persoon kan dan worden opgezocht in het boek met alle op contract geplaatste koloniebewoners met invnr 1389.
▪ Waar iemand naar toe gaat. Als er staat 'deserteert' zonder daarachter 'terug', hebben ze die persoon na het weglopen niet te pakken kunnen krijgen. 'Ontslagen' betekent dat iemand de koloniŽn van weldadigheid verlaat, 'terug naar VK/VH' dat die een nieuwe kans krijgt in hetzij VK hetzij VH. Hiervoor is het handig de bovengenoemde foto's van het strafkolonistenregister te bekijken, want daar staat vaak waar iemand in VK of VH precies naar toe gaat, wat het makkelijker maakt hem in de stamboeken van die kolonies op te zoeken.

● in de vierde kolom staan verwijzingen. In enkele gevallen naar een pagina waar informatie over de betreffende persoon verzameld is. Vanaf oktober 1825 zijn verslagen van tuchtzittingen bewaard gebleven en kan ik verwijzen naar de tuchtzitting waarop iemand tot de strafkolonie veroordeeld is,


1820

02-11-1820
Leendert van der Fijst
ontslagen 05-09-1824    
zie hier
02-11-1820
Adam van Schie
ontslagen 20-09-1824
zie hier
02-11-1820
Hendrik van Schie
terug naar VK 14-08-1822
zie hier

1821

15-01-1821
Betje Liefmans
terug naar VK 14-08-1822
15-03-1821
Gerrit Molen
terug naar VK 14-08-1822
20-04-1821

Johannes Bosch met dochter Aleida Luberta Bosch, en dochter Hendrica Dumersie-Bosch met echtgenoot Jacob Dumersie en zoontje Barent Dumercie Barent Dumercie overlijdt 12-08-1822; Jacob Dumercie overlijdt 30-01-1823; Aleida Luberta Bosch ontslagen 15-05-1823; Johannes Bosch en de weduwe Dumercie ontslagen 06-06-1826

22-06-1821
Antonie Star
29-04-1823 in militaire dienst; 30-04-1823 terug; 20-05-1824 in militaire dienst
zie hier
08-09-1821
Geesje Nieuwenhuis
terug naar VK 14-08-1822
11-09-1821
Pieter Jans Pigge
05-08-1827 overgegaan in dienst der Marine

11-09-1821
Johannes Machielse
deserteert 23-01-1823

15-11-1821
Petrus Wolfs met echtgenote Hendrika Elisabeth van Eijsden plus kinderen Theodora Wolfs, Kristiaan Wolfs, Petrus Everhardus Wolfs, Matthias Wolfs, Grada Catharina Wolfs en Willem Wolfs
terug naar VK 14-08-1822
20-11-1821
Heintje van der Vliert
komt uit het tuchthuis in Utrecht; nummer B961; ontslagen 19-03-1830
zie hier
16-12-1821
Jelle Hikkers
overgegaan tot de overzeesche bezittingen 06-09-1827

16-12-1821
Matthijs Douwes de Haan met echtgenote Feitje Sederius en kinderen Eeltje de Haan, Tjeerd Douwe de Haan, Trijntje Catharina de Haan en Sjeerp de Haan Tjeerd Douwe de Haan deserteert 19-07-1824; zelfde dag terug; op 11-04-1825 wordt geboren Wilhelmina de Haan, die overlijdt 30-05-1826; Trijntje Catharina de Haan overlijdt 12-05-1825; de rest van het gezin ontslagen 18-09-1826 zie hier
16-12-1821
Dirk Houtman met echtgenote Lena Johanna van Dam en kinderen GabriŽl Houtman, Derk Houtman, Gerrit Houtman, Hermina Houtman, Jannetje Houtman en Helena Katharina Houtman
op 06-03-1824 wordt geboren Johan Karel Houtman; het hele gezin als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824
zie hier
17-12-1821
Trijntje Bensonides
overlijdt 14-03-1822

17-12-1821
Abraham Prins met echtgenote Ester de Jel en kind Adriana Prins
als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824 zie hier
17-12-1821
Wouter Klaasses Peen met echtgenote Johanna Luberta Bosch, kind Jacob Wouters Peen en ingedeelde Truitje Keizer
op 17-05-1824 wordt geboren Barend Bosch Peen; op 05-05-1827 wordt geboren Aaltje Bunschoten Peen; Truitje Keizer overlijdt 09-03-1824; anderen terug naar VK 01-10-1829

17-12-1821
Andries Eelkma
terug naar VK 22-09-1828

21-12-1821
Johannes Willem Bosch
onbekend wanneer hij vertrekt

30-12-1821
Trijntje Anckes van der Werf met kinderen Anckes van der Werf, Richtje van der Werf en Tjeerts van der Werf Anckes van der Werf in militaire dienst 30-04-1827; anderen ontslagen 02-05-1827
30-12-1821
Willemke Derks Gorter Wed Sjoerd Floris Visser met kinderen Antje Sjoerts Visser, Pietje Sjoerts Visser en Derkje Sjoerts Visser ontslagen 02-05-1827

30-12-1821
Jilletje Joukes Jaarsma weduwe J. W. Boersma, met kinderen Jilles Jouke, Anne Jilderts Boersma, Rein Jilderts Boersma, Treintje Jilderts Boersma en ingedeelde Aukje Ultjes van der Zweep
ontslagen 02-05-1827

1822

01-03-1822
Johannes Hermanus Kniesenburg met echtgenote Johanna Klaasen en kinderen Johannes Hendrikus Kniesenburg, Pieternella Kniezenburg en Cornelia Kniezenburg terug naar VK 14-08-1822 zie hier
28-03-1822
Florian Regter
deserteert 08-09-1825

28-03-1822
Martinus Booms
terug naar VK 22-09-1828

28-03-1822
Hendrik Hardeveld
ontslagen 27-11-1826

13-04-1822
Barend van Dijk
deserteert 24-05-1823; terug 15-08-1823; deserteert 16-09-1823; terug 28-04-1824; deserteert 04-06-1824; terug 29-06-1824; deserteert 10-03-1825

14-04-1822
Age Beets Wassenaar met echtgenote Annaatje Antoij Riddelsteer en kinderen Peetje Wassenaar en Antonij Wassenaar Age Beets Wassenaar overlijdt 08-06-1823; de anderen ontslagen 01-06-1826

20-04-1822
Cornelis Korevaardt
op verzoek besteders in deze kolonie gevestid; overlijdt 20-01-1826

26-05-1822
Frederik Lang
deserteert 22-04-1823

27-08-1822
Adrianus Wijnmaalen met echtgenote Hendrina Hissels en kinderen Hendrik Wijnmaalen, Pieter Wijnmalen en Hendrina Adriana Wijnmalen op 06-02-1824 wordt geboren Adrianus Wijnmalen; het hele gezin als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824
28-08-1822
Reinier Jansen
ontslagen 01-05-1824
zie hier
28-08-1822
Willem Brauckman met echtgenote Toontje Hillo en kinderen Jan Dirk Brauckman, Adriana Brauckman en Frederik Brauckman als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824 zie hier
31-08-1822
Ige Heeres met echtgenote Trijntje Pieters en kinderen Johannes Heeres, Pieter Heeres, Zibble Heeres, Derk Heeres, Johanna Berendina Heeres en Diewertje Heeres als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824
18-09-1822
Hendrik Hoenhout
in militaire dienst 29-04-1824

18-09-1822
Cornelis de Jong
ontslagen 01-12-1827
zie hier
27-09-1822
Cornelis van Duijnen
in militaire dienst 15-05-1826

27-09-1822
Simon van Putten
deserteert 23-06-1824

29-09-1822
Rijk Schuurman
08-10-1826 overgegaan naar 't Depot der Koloniale te Harderwijk
zie hier
12-10-1822
Zacharias Lutjenhuis met echtgenote Elizabeth Kerkhoff en kinderen Derk Lutjenhuis, Antje Lutjenhuis, Elizabeth Lutjenhuis, Leentje Lutjenhuis en Grietje Lutjenhuis Elizabeth Kerkhoff overlijdt 22-06-1824; de rest gaat als arbeidersgezin naar VH 14-09-1826 zie hier
05-12-1822
Minke Marinus
terug naar VK 27-09-1825
zie hier

1823

21-01-1823
Willem Zuidhoorn met echtgenote Elizabeth Johanna de Vos en kinderen Kornelis Johannes Zuidhoorn, Johannes Zuidhoorn en Jacobus Zuidhoorn Jacobus Zuidhoorn is al voor aankomst in de strafkolonie overleden; Willem Zuidhoorn overlijdt 26-05-1823; de anderen terug naar VK 05-09-1830
zie hier
30-01-1823
Jan Leer Weidema
terug naar VK 22-09-1828

31-01-1823
Tijmen van der Werf met kinderen Trijntje van der Werf en Gerrit van der Werf
als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824
zie hier
17-02-1823
Maria Muntz
terug naar VK 01-10-1829

17-02-1823
Frans Moker
deserteert 22-04-1823

13-03-1823
Christiaan Stam
nummer B15; deserteert 19-05-1826, maar volgens kolonistendatabase op 29-05 terug; staat in invnr 1585 als op 19-04-1831 aangekomen??? Hoe dan ook wordt hij ontslagen 15-05-1841

23-03-1823
Julia Maria Ruby weduwe H: Wakker met kinderen Anna Frederika Wakker, Elizabeth Josephine Wakker en Julia Maria Wakker
Julia Maria Wakker overlijdt 25-03-1824; Julia Maria Ruby weduwe H: Wakker overlijdt 14-05-1824; de anderen ontslagen 06-09-1826
23-03-1823
Antje Gesina Molenwijk
ontslagen 22-08-1828

23-03-1823
Jacobus van der Mark
overgegaan naar het Koloniale DepŰt te Harderwijk 30-07-1826

19-06-1823
Fredrik Eirschutz
overlijdt 03-06-1825

01-09-1823
Jacobus Pronk
overgegaan naar het Koloniaal Depot te Harderwijk 30-07-1826
04-10-1823
Marijtje de Jong
overlijdt 11-08-1831

30-12-1823
Catharina Smies
zij bevalt op 14-04-1824 van Leeuwina Smies, die 18-11-1824 naar de grootouders in VK gaat;.Catharina Smies ontslagen 02-03-1827

1824

29-02-1824
Marijtje Pieters Meijs
terug naar VK 06-11-1825

14-08-1824
Petrus Zurings
deserteert 18-08-1824; terug 03-11-1824; terug naar VK 01-10-1829
zie hier
15-09-1824
Philip Christiaan Pracht met echtgenote Jeanette Christina Schleicher
arbeidersgezin uit VH; terug naar VH 29-06-1826
zie hier
19-10-1824
Trijntje Tjebbes met kinderen
Jacob Bakker, Klaas Bakker, Marijtje Bakker en Jan Bakker
Klaas Bakker overlijdt 25-01-1825; Jan Bakker overlijdt 10-11-1826; de anderen gaan terug naar VK 26-03-1828
01-11-1824
Maria Christina van den Berg
 terug naar VK 22-09-1828

12-12-1824
Alida Bulk
zij bevalt op 31-12-1824 van Johanna Bulk, die naar de grootouders in de VK gaat; Alida Bulk deserteert 01-01-1825

18-12-1824
Antonie Freemeijer
terug naar VK 01-10-1829

1825

19-04-1825
Seitje van Haften
zij bevalt op 22-07-1825 van Cornelis van Haften, die naar de grootouders in VK gaat; Seitje van Haften deserteert 20-03-1826; terug 02-08-1827; deserteert 03-10-1827; terug 12-07-1830 en wordt dan overgebracht naar het bedelaarsgesticht

01-05-1825
Johannes Vermeij
overlijdt 22-05-1825

01-06-1825
Jacob van Luijpen met echtgenote Anna Wagenaar en kinderen Pieter van Luijpen, Martinus van Luijpen, Grietje van Luijpen en Antje van Luijpen
Pieter van Luijpen gaat in militaire dienst 15-05-1826; op 29-03-1829 wordt geboren Neeltje van Luijpen, die op 07-05-1829 overlijdt; de rest van het gezin gaat terug naar VK 01-10-1829 zie hier
16-06-1825
Andries Alblas met echtgenote Johanna Broederhart en kinderen Barend Broederhart, Cornelis Alblas en Apolonia Alblas
Andries Alblas overlijdt 05-09-1825; Apolonia Alblas overlijdt 21-03-1826; Cornelis Alblas overlijdt 28-04-1826; Barend Broederhart ontslagen 08-04-1827; Johanna Broederhart hertrouwt met strafkolonist Pieter Hartog en gaat terug naar VK 03-03-1830
zie hier
16-06-1825
Tierk Luitjens met echtgenote Willemke Davids Wijngaarden en kinderen David Luitjens, Luitje Luitjens en Jetsche Luitjens
arbeidersgezin uit VH; ontslagen 17-01-1826

23-07-1825
Johannes van der Steen
in militaire dienst 08-05-1826

03-08-1825
Jan Happee
terug naar VK 20-09-1828

01-09-1825
Alida van der Vliet met dochtertje Hendrika van der Vliet
Hendrika van der Vliet overlijdt 14-09-1825; Alida van der Vliet terug naar VK 22-09-1830

10-10-1825
Pieter Hartog met echtgenote Henrietta Maria Gommers en kinderen Johanna Hartog, Petrus Hartog, Leendert Hartog, Antonius Hartog en Bernardina Hartog
Henrietta Maria Gommers overlijdt 19-05-1826; Johanna Hartog overlijdt 16-06-1826; Bernardina Hartog overlijdt 16-07-1826; Pieter Hartog hertrouwt met Johanna Broederhart weduwe Alblas en gaat met gezin terug naar VK 03-03-1830
zie hier
10-10-1825
Willem Gerritse Moen met echtgenote Jannetje Hoogendorp, kinderen Gerrit Moen en Jannetje Moen, en ingedeelden Hendrik Melger en Gerritje Budes
Hendrik Melger overlijdt 29-03-1826; Willem Gerritse Moen overlijdt 13-01-1827; Gerrit Moen overlijdt 13-07-1827 (maar deze aantekening klopt niet); de anderen gaan 26-03-1828 terug naar VK
zie hier
10-10-1825
Willempje van der Dooze weduwe Schoolbroek met dochters Catharina Schoolbroek, Kuinera Schoolbroek, Elisabeth Geertrui Schoolbroek en Geertrui Elisabeth Schoolbroek, en ingedeelde Antonius Leenders
Willempje van der Dooze bevalt 07-03-1826 van Arnoldus van der Dooze, die overlijdt 25-03-1826; Antonius Leenders deserteert 23-06-1826; volgens een onduidelijke aantekening zou iemand van het gezin deserteren op 05-08-1829 en terug zijn 10-08-1829; Catharina Schoolbroek ontslagen 15-07-1833; Kuinera Scholbroek ontslagen 08-07-1834; Willempje van der Dooze bevalt 12-12-1830 van Willem van der Dooze; ze trouwt bedelaar Christiaan Willem Harbrecht en gaat als arbeidersgezin naar VH 05-05-1838
zie hier
13-11-1825
Hendrik Weerd
deserteert 07-12-1825

13-11-1825
Anna Christina Seiffer
komt rechtstreeks uit Den Haag op contract E49; ontslagen 20-09-1826
zie hier
20-11-1825
Jan Jansen Meij met echtgenote Neeltje Keteman en kinderen Jan Meij en Mietje Meij terug naar VK 01-10-1829
zie hier
30-11-1825
Johanna Godel
zij bevalt op 28-03-1826 van Johanna Godel, die overlijdt 14-07-1826; met verlof op 04-11-1828, formeel ontslagen 15-05-1829
zie hier
09-12-1825
Karel Schouberg
overlijdt 27-02-1826

14-12-1825
Jan Snoek
deserteert 21-02-1826
zie hier

Naar de aankomsten in 1826-1830 .