Naar het overzicht van de STRAFKOLONIE

Staat van jaarlijksch onderzoek van de strafkolonisten te Ommerschans,
terzake hunner terugplaatsing, 1833

Dit stuk is gedateerd 25 september 1833 en bevindt zich in invnr 140 de scans 410-412. In het origineel is het een tabel, maar het is hieronder zonder tabelvorm uitgeschreven. Na de strafkolonisten op de Ommerschans worden een paar behandeld die in Veenhuizen vastzitten.


Hoofdnr 4
Namen Weduwe Scholbroek. Gewoon Kolonistenhuisgezin.
Sterkte op den 10 Septb: 1833: 5
Datums van aankomst alhier 10 Oktober 1825
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid
Aanmerkingen Heeft nog 2 onechte kinderen gehad na dat waarom zij is verwezen geworden. Blijven.

Hoofdnr 5
Namen J. Lodewijk 55B. Gewoon kolonistenhuisgezin.
Sterkte op den 10 Septb: 1833 5
Datums van aankomst alhier 8 December 1831
Oorzaken der vestiging Ontucht
Aanmerkingen Was zeer oproerig en balsturig voor zijne verwijzing en, ofschoon zijn gedrag nu goed is, behoort hij tenminste nog een jaar te blijven.

Hoofdnr 7
Namen J. Lehmbroek. Gewoon Kolonistenhuisgezin.
Sterkte op den 10 Septb: 1833 4
Datums van aankomst alhier 31 December 1830
Oorzaken der vestiging Oproerigheid
Aanmerkingen Behoort bestendig onder een zeer naauwkeurig toezigt te staan. Dus blijven

Hoofdnr 9
Namen A. Mollenbroek. Arbeiders-huisgezin
Sterkte op den 10 Septb: 1833 3
Datums van aankomst alhier 30 Juny 1832
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Nog te kort hier geweest en misdraagt zich van tijd tot tijd door dronkenschap. Zou wel zijn geheel ontslag verlangen. Blijven.

Hoofdnr 10
Namen C. van Dijk 13 B. gewoon Kolonistenhuisgezin.
Sterkte op den 10 Septb: 1833 2
Datums van aankomst alhier 27 February 1832
Oorzaken der vestiging Ontucht.
Aanmerkingen Gedraagt zich wel goed, doch is nog te kort hier geweest, daarbij is hij, zoowel als zij, voor den arbeid genoegzaam geheel ongeschikt, dus blijven.

Hoofdnr 11
Namen J.H. Versluis. gewoon Kolonistenhuisgezin
Sterkte op den 10 Septb: 1833 3
Datums van aankomst alhier 9 Mei 1832
Oorzaken der vestiging Verkoop van Koloniale goederen.
Aanmerkingen Is wel op de weg van beterschap, maar is mede nog te kort hier geweest. Blijven.

Hoofdnr 20
Namen Weduwe Molenbroek 302B
Sterkte op den 10 Septb: 1833 3
Datums van aankomst alhier 9 Mei 1829
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid
Aanmerkingen Gedraagt zich, met eene hare dochters, verre van onberispelijk. Blijven.

Hoofdnr 22
Namen Kinderen van Le Loux. Gewoon Kolonistenhuisgezin.
Sterkte op den 10 Septb: 1833 5
Datums van aankomst alhier 20 November 1832
Oorzaken der vestiging Om de overleden moeder hier.
Aanmerkingen Zijn beter te Ommerschans, zoolang hun vader nog niet hertrouwd is. Blijven.

Hoofdnr 23
Namen Weduwe Beetz. Gewoon Kolonistenhuisgezin.
Sterkte op den 10 Septb: 1833 2
Datums van aankomst alhier 31 December 1832
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Is slordig. Blijven .

Hoofdnr 24
Namen W.J. Geertsema. Gewoon Kolonistenhuisgezin
Sterkte op den 10 Septb: 1833 4
Datums van aankomst alhier 31 December 1832
Oorzaken der vestiging Dieverij
Aanmerkingen Gedraagt zich slecht, evenals zijne vrouw. Blijven.

Hoofdnr 25
Namen Weduwe Van Rooijen. Gewoon Kolonistengezin
Sterkte op den 10 Septb: 1833 6
Datums van aankomst alhier 23 Maart 1833
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid.
Aanmerkingen Is nog te kort hier. Blijven.

Hoofdnr 2
Namen L van den As .Wees van V No.1886
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 11 September 1830
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Is in 1831 nog wel eens gedeserteerd, maar gedraagt zich sedert dien tijd uitmuntend. Terug.

Hoofdnr 13
Namen J.J. Zilver, Bestedeling onder no.442
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 1 Maart 1831
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Is onnozel en krank op het Hospitaal. Blijven

Hoofdnr 14
Namen K. Beerenvanger, Bestedeling onder no.359
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 10 December 1828
Oorzaken der vestiging Ongeneeslijke venerische ziekte.
Aanmerkingen Deze ellendeling is reeds blind geworden. Blijven.

Hoofdnr 15
Namen C. Pieterman. Wees van V no. 224
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 11 April 1831
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Gedraagt zich goed en kan worden teruggeplaatst.

Hoofdnr 16
Namen A. de Vries, wees van V no. 1208
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 1 April 1831
Oorzaken der vestiging Dieverij
Aanmerkingen Misdraagt zich telkens, is liederlijk. Blijven.

Hoofdnr 17
Namen C. Stam. Bestedeling onder N15.
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 19 April 1831
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Misdraagt zich telkens, is liederlijk. Blijven.

Hoofdnr 18
Namen J. Sursteldt. Bestedeling onder no.981
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 28 October 1828
Oorzaken der vestiging Bestedeling.
Aanmerkingen Is besteed voor de Ommerschans, doch zou verdienen in de gewone Kolonien over te gaan.

Hoofdnr 19
Namen F. van der Spek. Bestedeling onder no.441
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 21 February 1831
Oorzaken der vestiging Dieverij
Aanmerkingen Is een deugniet. Blijven

Hoofdnr 20
Namen H. Lenting. Wees van V no.510
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 21 February 1831
Oorzaken der vestiging Dieverij en desertie
Aanmerkingen Is voor de derde maal gedeserteerd. Blijven.

Hoofdnr 27
Namen G.S. de Vries. Hulpbehoevende Kolonist no.11 bis
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 8 Oktober 1831
Oorzaken der vestiging Dieverij en desertie
Aanmerkingen Onnoozel. Is hier het best. Blijven.

Hoofdnr 28
Namen A.F. Faber. Hulpbehoevende Kolonist no. 12 bis
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 8 Oktober 1831
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Op haar gedrag valt nog wat aan te merken. Blijven.

Hoofdnr 29
Namen S.W.van Roon. Hulpbehoevende Kolonist no. 29 bis.
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 8 Oktober 1831
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Is ontslagen, doch nog niet vertrokken.

Hoofdnr 31
Namen J. Leverink. Bestedeling no.188
Sterkte op den 10 Septb: 1833 2
Datums van aankomst alhier 20 November 1831
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid.
Aanmerkingen Is nog onzedelijk. Blijven

Hoofdnr 33
Namen G. Lodewijk. Zoon van de gewonnen Kolonist J. Lodewijk no. B54
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 8 December 1831
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid
Aanmerkingen Gedraagt zich al beter, doch dient nog een jaar te blijven.

Hoofdnr 41
Namen L. Bozer. Hulpbehoevend Kolonist onder n. 6 bis
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 9 Juny 1832
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Is nog te kort hier om teruggeplaatst te worden.

Hoofdnr 42
Namen H. Karst. Hulpbehoevend Kolonist onder no. 57 bis
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 31 December 1832
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Is nog te kort hier om teruggeplaatst te worden.

Hoofdnr 43
Namen C. P. Pieper. Dochter der gewone Koloniste Weduwe Pieper
Sterkte op den 10 Septb: 1833 2
Datums van aankomst alhier 1 Maart 1833
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid
Aanmerkingen Is nog te kort hier om teruggeplaatst te worden.

Hoofdnr 46
Namen O. Dijkstra. Wees van V no.1766
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 20 April 1833
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Is nog te kort hier om teruggeplaatst te worden.

Hoofdnr 47
Namen C. van Opzeeland. Wees van V no.633
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 20 April 1833
Oorzaken der vestiging Desertie
Aanmerkingen Is nog te kort hier om teruggeplaatst te worden.

Hoofdnr 48
Namen N. Snoek. voordochter van den gewonen Kolonist H. Leunissen.
Sterkte op den 10 Septb: 1833 2
Datums van aankomst alhier 27 April 1833
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid
Aanmerkingen Is nog te kort hier om teruggeplaatst te worden.

Hoofdnr 50
Namen T. Flap. Voordochter van den gewonen Kolonist Grunnekemeijer.
Sterkte op den 10 Septb: 1833 2
Datums van aankomst alhier 8 mei 1833
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid
Aanmerkingen Is nog te kort hier om teruggeplaatst te worden.

Hoofdnr 52
Namen M.H. Rutten. Dochter van de arbeiders-Kolonist J. Rutten
Sterkte op den 10 Septb: 1833 2
Datums van aankomst alhier 10 Juny 1833
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid
Aanmerkingen Is nog te kort hier om teruggeplaatst te worden.

Hoofdnr
Namen C. Schmidt, veteranendochter.
Sterkte op den 10 Septb: 1833 2
Datums van aankomst alhier
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid
Aanmerkingen Is kortelings eerst hier overgebragt.

2e Gesticht te Veenhuizen

Hoofdnr 36
Namen L. Brands, bestedeling no. 484 en dochter van den gewonen Kolonist J. Brands
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 25 January 1832
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid met Lodewijk
Aanmerkingen Is het verleide meisje van Lodewijk, wier kindje reeds lang gestorven is. Zij gedraagt zich onberispelijk.

Hoofdnr 45
Namen J.T. van Veldhuizen, bestedeling no. 988
Sterkte op den 10 Septb: 1833 1
Datums van aankomst alhier 29 Maart 1833
Oorzaken der vestiging Onzedelijkheid met de Weduwe van Rooijen.
Aanmerkingen Is nog te kort hier.

1e Gesticht te Veenhuizen

Hoofdnr
Namen B.W. Blom, arbeidershuisgezin no. B 170
Sterkte op den 10 Septb: 1833 7
Datums van aankomst alhier 7 Oktober 1831
Oorzaken der vestiging
Aanmerkingen Blijft een slordig huisgezin dat eigenlijk niet verdient in de gewone Kolonien terug te keeren. Blijven.

3e Gesticht te Veenhuizen

Hoofdnr
Namen Weduwe Muis, arbeidershuisgezin
Sterkte op den 10 Septb: 1833 3
Datums van aankomst alhier
Oorzaken der vestiging
Aanmerkingen Is niet geschikt om een huisgezin der gewone Kolonien uit te maken.

Frederiksoord, 25 September 1833,
De Directeur der colonien J. van Konijnenburg