September 1826: Arbeiderskolonistenzoon Engel van Engelen heeft een koopman met een mes bedreigd na een miskoop

Vonnis 580

Zitting van 13 september 1826.

Engel van Engelen, 16 jaar, arbeiderkolonist, geboren te Nijmegen, wordt ervan beschuldigd dat beklaagde in de nademiddag van den 17 der voorige maand, ten huize van den heer pastoor Boers te Veenhuizen, den persoon van Markus Godschalk, Joodsch koopman te Norg, met een mes in de hand, en onder bedreiging van hem te zullen doorsteken, heeft willen noodzaken zeker van denzelven gekogt horlogie onder restitutie van de daarop betaalde koopprijs terugtenemen.

Vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

Nadere informatie over betrokkenen
Korte informatie over arbeidersgezin (van) Engelen staat op deze pagina bij scan 29.